TNO Onderzoek van september 2003
In 2003 kwam TNO in het nieuws en de krant nadat de resultaten van het UMTS onderzoek gepubliceerd waren.
In het TNO onderzoek werd gekeken naar de invloed van hoogfrequente electromagnetische velden op het gevoel van welbevinden en de cognitieve funkties van de mens.
Het rapport is in zijn geheel te lezen op: TNO-FEL Onderzoek september 2003 .

Tekortkomingen
Stichting Milieuziektes heeft veel tijd gestoken in de analyse van het bovengenoemde onderzoek. Uit deze analyse blijkt dat er een flink aantal technische bezwaren zijn bij het onderzoek:
 1. Er is niet direkt bij de proefpersonen gemeten aan hoeveel straling zijn waren blootgesteld.
  Men heeft dat *berekend*, vanaf 3 meter verderop.
   
 2. Men heeft het over een elektrisch wisselveld van 0.71 V/m en 1 V/m. Echter de aangegeven meetsonde van Holaday begint pas te meten vanaf 3 V/m tot 300 V/m. Deze meetsonde kon de opgegeven waardes helemaal niet meten! Hier zijn rekenkunstjes toegepast; dat is zeer onzuiver en technisch zeer laakbaar!
   
 3. De elektrische meetsonde is vlak voor de Antennes gehangen. Dat is in het *nabije veld*. Daarvoor gelden de regels, dat ook het magnetische veld gemeten dient te worden. Echter in het hele rapport is geen magnetische sonde te bekennen.
   
 4. Een GSM signaal is niet met een frequentiegenerator na te bootsen, daar het een zeer grillig en snel veranderend signaal is. Bovendien waren slechts vier van de acht kanalen bezet; dat is niet conform de praktijk.
   
 5. De GSM signalen als ook het UMTS signaal waren enkel als organisatiekanaal gebruikt.
  Het in de praktijk optredende dataverkeer was niet verwerkt. Dat geeft een veel hogere belasting
   
 6. Er wordt geen rekening gehouden met het kumulatieve, langdurige effect van blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische velden. De proefpersonen zijn namelijk thuis ook blootgesteld aan HF-EM velden en verscheidene studies geven aan dat er ook sprake is van langdurige effecten en van stapeleffecten (kumulatief)
   
 7. Om een echte praktijksituatie (zoals in de grote steden) te simuleren, zal getest moeten worden met een mix van GSM, DCS, UMTS, C2000/Tetra en Digitenne. Deze zijn namelijk allemaal tegelijkertijd operationeel en verhogen de blootstelling significant. In de grote steden worden namelijk reeds veldsterkten van tussen de 1 en 10 V/m gemeten. (zie blz. 4)
   
 8. Het is nogal merkwaardig waarom getest wordt met 0,7 V/m terwijl 87 V/m als veilig bestempeld wordt. Waarschijnlijk hadden ze zelf ook ernstige twijfels bij hun eigen blootstellingslimieten. Dit is zoiets als het testen of krachtstroom schadelijk is voor een muis door 1 Volt op een olifant te zetten en dan te concluderen dat krachtstroom volkomen veilig is.

In Het Bitje van jan/feb 2004 is op bladzijde 16 meer te vinden over deze tekortkomingen.
Bij een volgend onderzoek naar de effecten van hoogfrequente elektromagnetische velden op het menselijk welzijn dienen bovenstaande tekortkomingen voorkomen te worden door op voorhand een goed en deugdelijk studieontwerp te maken en dit te laten toetsen door verschillende experts.