Er zijn vele studies en onderzoeken gedaan naar de effecten van hoogfrequente elektromagnetische straling op dier en mens. Om enig overzicht te houden, zijn de studies in categorieen ingedeeld. Door op de studie te klikken zijn de details te lezen. Tevens zijn in dit overzicht de aanwijzingen van artsen, deskundigen en burgers verwerkt.

N.B. Het overzicht is niet up-to-date. De laatste ontwikkelingen vindt u hier.

Het wordt aanbevolen om eerst de wetenschapsfolder te lezen, zodat duidelijk wordt wat voor soorten onderzoek er gedaan zijn en wat de status quo is op dit moment. Wanneer een tijdschrift-icoon aanwezig is, betekent dit dat het onderzoek gepubliceerd is in een wetenschappelijk tijdschrift.
Wanneer een pijl-icoon aanwijzig is, betekent dit dat het onderzoek op een externe link (dus niet op stopumts.nl) beschreven is.

Overzicht van onderzoeken die schadelijke effecten aantonen
N.B. In dit overzicht zijn alleen de studies vermeld die een positieve correlatie vonden tussen blootstelling aan hoogfrequente electromagnetische straling en gezondheids- c.q. welzijnsveranderingen.
De studies die geen correlatie vonden, zijn niet vermeld. Deze zijn evenwel op te vragen via PubMed.

Onderzoeken niet tegen elkaar wegstrepen
Het is goed om in het achterhoofd te houden dat het niet mogelijk is om conclusies tegen elkaar weg te strepen. Als een of meerdere onderzoeken een correlatie vinden, terwijl een of meer andere onderzoeken geen correlatie vinden, dan betekent het niet dat er dus niets aan de hand is. Het betekent slechts dat beter gekeken moet worden naar de onderzoeksparameters zodat achterhaald kan worden welke factoren ervoor zorgen dat er wel of niet een correlatie gevonden wordt.

Voorbeeld: Onderzoek naar het bestaan van de maan
Een parallel: Twee wetenschappers onderzoeken of de maan bestaat. De ene wetenschapper ziet de maan in zijn onderzoek. 14 Dagen later ziet de andere wetenschapper geen maan. De twee onderzoeken spreken elkaar tegen, maar de conclusie is dan niet dat de maan niet bestaat. De conclusie is dat beter gekeken moet worden naar de onderzoeksparameters.
Een goed voorbeeld van twee schijnbaar tegenstrijdige onderzoeksresultaten vindt u hier:
Twee onderzoeken geanalyseerd a.h.v. de onderzoeksparameters.
Een goed onderzoek zou op zijn minst aan deze eisen moeten voldoen:
Criteria voor een gedegen onderzoek naar de effecten van electromagnetische straling
Het Zwitserse onderzoek voldoet helaas niet aan veel van deze punten.

 
Epidemiologische studies (Klik hier voor de bronnen m.b.t. zendmasten)
 
 Blootstelling aan continue straling zendmasten (relatief lage intensiteit/lange tijdsduur)
Cardiovasculaire conditie negatief beinvloed door elektromagnetische straling, 2006
Oostenrijk: hoofdpijn, concentratieproblemen, vermoeidheid nabij zendmast, 2006
Naila: 3x vaker kanker nabij zendmast, 2004
Israel: 4x vaker kanker nabij zendmast, 2004
Sterke toename sterftecijfers in maanden direct na inschakeling telefoonmasten
Problemen met bloeddruk, slaapproblemen, depressie, etc, Polen, 2004
Toename autisme door elektromagnetische velden, 2003
Toename gezondheidsproblemen, Spanje, 2003
Significant vaker hartklachten nabij zendmasten, Oostenrijk, 2002
Toename gezondheidsproblemen, Frankrijk, 2001
Toename concentratieproblemen, Frankrijk, 2001
Vooral bejaarden gevoelig, Frankrijk, 2001
Gezondheidsproblemen gerapporteerd, Frankrijk, 2000
Effect op lymphocyten, granulocyten, beendergroei en beenmerg, 2004
 Blootstelling aan tijdelijke straling mobiele telefoons (hoge intensiteit/korte tijdsduur)
Spermakwaliteit slechter bij mobiele telefoon in broekzak, 2005
Kwaliteit sperma minder bij regelmatige gebruikers mobiele telefoon, 2005
Gehoor verslechtert significant bij regelmatig mobiel bellen, 2006
Correlatie gevonden tussen dementie en zendvermogen mobiele telefoon, 2006
Aanwijzingen voor verhoogd risico Non-Hodgkin Lymfomen, 2005
Gebruik mobiele en draadloze telefoons: Kankerrisico stijgt met +/- 300%, 2005
Gebruik mobiele telefoon geeft gehoor- en gezichtsklachten, Saudi, 2005
Hoofdpijn, slaapproblemen, druk, vermoeidheid en duizeligheid, Saudi Arabia, 2004
Hoofdpijn bij GSM-gebruikers, Singapore, 2000
Significante vertraging van spermacellen
 
Provocatief onderzoek bij mensen
 
 Blootstelling aan straling van GSM- en UMTS zendmasten
TNO COFAM: Straling UMTS basisstation beinvloedt welzijn, p<0.05, 2003
Straling GSM basisstation beinvloedt hersengolven en welzijn, Salzburg 2005
 Blootstelling aan straling GSM mobiele telefoons
Jongeren gaan meer zweten bij blootstelling aan straling CDMA 300mW, 2006
Cognitief functioneren verandert tijdens mobiel bellen, 2006
20 seconden GSM straling geeft bloedklonteringen, Duitsland 2005
30 minuten GSM beinvloedt REM-slaap en hersengolven, 2005
 
Aanwijzingen van artsen
 
Oostenrijkse artsen: Verbied mobiele telefoons voor kinderen, aug. 2005
Coburger Mobilfunkappell (Duitsland), november 2005
Oberammergauer Appel (Duitsland), november 2005
61% Zwitserse huisartsen: Straling beinvloedt gezondheid, september 2005
Freienbacher Appel (Zwitserland), september 2005
Oostenrijkse Arztekammer: Mobiele telefoons verbieden, augustus 2005
Hofer Appel (Duitsland), juni 2005
Helsinki Appeal (Finland), januari 2005
Bamberger Appel (Duitsland), juli 2004
Freiburger Appel (Duitsland), oktober 2002
 
Literatuuronderzoek door diverse instanties
 
Julich instituut: Hersenen be�nvloed, DNA beschadigd, neuronale activiteit verhoogd
Stewart Report: Geen hard bewijs schadelijkheid, meer onderzoek nodig
Gezondheidsraad: Geen hard bewijs schadelijkheid, meer onderzoek nodig
Ecolog: Voldoende aanwijzingen voor toepassen voorzorgbeginsel
 
Onderzoek naar biologische effecten
 
 Effect op DNA en genetisch materiaal
Enkele en dubbele DNA breuken bij 2.450 MHz, SAR 1,2 W/kg (1996)
DNA breuken bij SAR 1,2 W/kg, antioxydanten beschermen (1997)
Invloed op DNA van huid fibroblasten (2002)
Invloed 7,7 GHz ongepulst op chromosoom en micronuclei, 1992
Effect op epigenetische processen
Reflex: Dubbele DNA breuken bij bestraling met GSM toestel, SAR 1,3 W/kg
DNA breuken bij blootstelling aan 1800MHz straling, SAR 1,2 W/kg (2005)
Chinese Universiteit bevestigt DNA breuken, SAR 3,0 W/kg (2005)
Koreaanse Universiteit: DNA breuken in levende muizen (2005)
Mate van uitdrukking genen verandert in rattenhersenen bij 915 MHz GSM (2006)
 Effect op immuunsysteem en hormonen
Melatonineproduktie tijdelijk lager na mobiel bellen, 2006
Verhoogde testosteron bij GSM-bestraalde ratten, 2006
Verhoogde testosteron en invloed op rode bloedcellen bij muizen, 2005
Invloed op melatonine, corticosteroide en IgG
GSM telefoon beinvloedt witte bloedlichaampjes
GSM telefoon beinvloedt schildklierhormonen
 Hersenfrequenties
Alfa-frequenties hersenen beinvloed door GSM telefoon, 2005
Mobiel bellen beinvloedt de REM-slaap en hersenfrequenties, 2005
Beinvloedt neurale funktie, zichtbaar op EEG
Effect straling zichtbaar op EEG
Effect gepulste vs. ongepulste straling op hersenfunktie en EEG
Mobiele telefoon (902.5 MHz) beinvloedt hersengolven, 2000
epileptische activiteit in hersenen
 Hersenschade, neuronen, hersen-bloed barriere
Beinvloedt bloedstroom en metabolisme in hersenen, 2006
Beinvloedt zenuwstelsel, vertraagt reacties, 2006
GSM straling beinvloedt hersenexcitatie, 2006
Invloed hersengroei en -ontwikkeling bij langdurige blootstelling, 2006
Significante oxidatieve stress in hersenen
900 MHz EM velden beinvloeden neuronen op non-thermische manier, 2005
Openen hersen-bloed barriere bekend fenomeen bij oncologen
Schade aan hersenen zoogdieren, 2003
Significante schade hersenen ratten, 2003
Effect op hersenelektrochemie
Versterkt werking psychoaktieve drugs
 Kanker
Ratten ontwikkelen eerder kanker bij blootstelling aan HF straling, 2005
Man ontwikkelt kanker op hoofd
Versterkt werking kankerverwekkende stof
Promotie bloedkanker
 Cellen
Effect op celdeling en op genoom (2x)
Effect op witte bloedcellen bij zowel GSM als UMTS (2004)
 Bloedbeeld / Enzymwerking
Toename oxidative stress in nieren ratten door GSM telefoon, 2005
20 seconden GSM straling geeft bloedklonteringen, Duitsland 2005
Rode bloedcellen klonteren als gevolg van 1,8 GHz blootstelling, 2005
Doorlaatbaarheid celmembraam rode bloedcellen
Verlaagde effectiviteit witte bloedcellen (lymfocyten)
Effect op ornithine decarboxylase activiteit
 Mortaliteit/Groei
Bijen worden sterk beinvloed door DECT straling, 2006
75% sterfte onder kippenembryo's, Rusland 2003
 Effect op de ogen
Straling van mobiele telefoons geeft permanente beschadiging aan ogen, 2005

Een zeer uitgebreide compilatie van gezondheidseffecten vindt u hier: Evidence that Electromagnetic Radiation is Genotoxic: The implications for the epidemiology of cancer and cardiac, neurological and reproductive effects
Door: Dr Neil Cherry, juni 2002

Ecolog onderzoek in opdracht van T-Mobile, 2000
In 2000 heeft Ecolog een literatuuronderzoek afgerond naar de gezondheidseffecten van o.a. gepulste hoogfrequente electromagnetische straling. Toen bekend werd dat er veel negatieve effecten gevonden waren in de vele onderzoeken, wilde T-Mobile het onderzoeksrapport onder de tafel houden. Uiteindelijk heeft Ecolog het rapport vrij op internet gepubliceerd. Het is hier te lezen: Ecolog onderzoek.

Een compilatie waarin de resultaten van vele universiteiten en onderzoeksinstellingen opgesomd worden, vindt u hier:
Wissenschaft ? Noch lange nicht
Door: Wolfgang Maes
Korte vertaling eerste pagina: Zie onderaan Reactie van Monet

Een overzicht van nog meer studies op elektrosmognews.de
Op Elektrosmognews.de vindt u nog veel meer interessante studies
Zie ook de Buergerwelle website.

LET OP: Deze lijst is nog lang niet compleet.
Inmiddels is uitvoerig bekend, dat er bij zeer lage stralingshoeveelheden wel degelijk biologische effecten optreden, zonder dat er van enige warmteontwikkeling sprake is. Deze effecten worden a-thermische of niet-thermische effecten genoemd. Dr. Warnke heeft daarover al eens een lijst met 190 referenties naar wetenschappelijke onderzoeken opgesteld.

Op termijn zult u ook analyses vinden van studies die concluderen dat hoogfrequente elektromagnetische straling volkomen veilig zou zijn. Veelal zijn deze conclusies zeer voorbarig en beperkt deze conclusie zich tot een zeer nauw deelgebied van de mogelijke effecten. Een goed voorbeeld van hoe twee schijnbaar identieke onderzoeken tot tegenstrijdige conclusies komen

StopUMTS.nl is overigens niet de enige partij die kritiek heeft op het objectief functioneren van de Gezondheidsraad. Zie o.a. het commentaar van prof. dr. L. Reijnders en de internationale reactie op de conclusies van de Gezondheidsraad dat GSM's volkomen veilig zouden zijn voor kinderen.

Studies al dan niet door telecomindustrie gesponsord
Henry Lai (een van zijn artikelen) heeft een overzicht gemaakt van een aantal studies die met mobiele telefonie te maken hebben. Bron: Stichting Milieuziektes
Cell Phone Biological Studies
Compiled by Henry Lai
 EffectNo EffectTotal
Industry-funded26
(32%)
56
(68%)
82
(40%)
Non-Industry-funded87
(71%)
35
(29%)
122
(60%)
Total113
(55%)
91
(45%)
204
(100%)
x-square = 29.55 (p<0.001) (date November 13 2004)