Over StopUMTS

Stopumts.nl verzamelt en publiceert informatie met als doel de bevolking te waarschuwen voor gezondheidsschade bij het gebruik van draadloze technologie. De overheid blijft op dit punt ernstig in gebreke.

Klik hieronder op een jaartal om de in dat jaar gepubliceerde hoofdzaken te lezen:


Main Topics 2019 - 2024 / 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009

StopUMTS

De website www.stopumts.nl is opgericht in het jaar 2004 en de naam dateert uit die tijd. Inmiddels gaat het allang niet meer alleen om UMTS maar om alles wat met elektromagnetische velden en gezondheid (EMV & G) te maken heeft. Onder EMV verstaan we de radiofrequente (RF) velden (c.q. straling) van draadloze communicatie - zoals van zendmasten, smartphones, WLAN, WiFi, bluetooth, radar, slimme meters en babyfoons – en tevens de laagfrequente (LF) elektrische velden en magneetvelden, zoals van hoogspanningslijnen en aan het net aangesloten huishoudelijke apparaten. Voor een algemene inleiding op dit gebied verwijzen we naar onze introductie .

StopUMTS is een samenwerkingsverband van ICTers (website) en een natuurkundige (webmaster) en velen die vrijwel dagelijks informatie toezenden. Bovendien werken we samen met verwante organisaties in Nederland - zoals de Stichting EHS en de andere organisaties vertegenwoordigd in Eerlijk over Straling - en daarbuiten.
Naast het publiceren van informatie is contact met de lezers een belangrijk deel van ons werk, gebruik daarvoor ons e-mailadres infostopumts@gmail.com .

Stopumts houdt zich verre van de politieke en religieuze scheidslijnen in de maatschappij en is wars van iedere complottheorie. Om onafhankelijk te blijven accepteren wij geen advertenties op onze site, noch donaties.