Stralingsblootstelling studenten IBB complex

Zaterdag 27 november zijn de hoogfrequente elektromagnetische velden op het Ina Boudier-Bakker studentencomplex in Utrecht in kaart gebracht.

Op verschillende lokaties werden zeer hoge veldsterkten gemeten aan de grond. Zeer waarschijnlijk is de straling op de hogere verdiepingen nog veel hoger.
Ook wordt duidelijk dat veel huizen een gunstige en een ongunstige zijde hebben. Omdat beton en steen veel straling absorbeert, wordt vaak alleen de zijde van het gebouw dat in de richting van de zendmast staat, blootgesteld aan hoge stralingsintensiteiten. De achterzijde van het gebouw is dan redelijk afgeschermd.

Zeer merkwaardig is dat de zendmast op het dak van de hoge studentenflat nagenoeg recht naar beneden straalt. IBB huizen 81, 83 en 85 worden daardoor aan de grond reeds blootgesteld aan veldsterkten van meer dan 2.000 Uw/m2 (bijna 1 V/m, zoals gebuikt bij TNO COFAM onderzoek) (zie drie rode stippen naast elkaar).


De stippen geven aan hoeveel gepulste hoogfrequente elektromagnetische straling gemeten is in microwatt per vierkante meter.
Volgens de Duitse Bouwbiologen beginnen vanaf 0,1 uW/m2 de eerste biologische effecten zich al voor te doen.
Vanaf 100 uW/m2 zijn reeds tamelijk sterke biologische effecten te meten.
Vanaf een paar honderd uW/m2 is de kans aanwezig dat de straling zodanig voelbaar wordt dat het invloed heeft op de gemoedstoestand en/of het welzijn. Denk daarbij aan depressies, gespannenheid, moeilijk in slaap vallen, slecht slapen, migraines, hoofdpijnen, hartkloppingen, angststoornissen, paniekaanvallen, moeilijk concentreren, dufheid, algehele malaise, tintelingen in handen/benen en spierspasmen.

Drie metingen binnenshuis:
IBB 47, 1 hoog 500-800 uW/m2 (aan de grond 70 uW/m2)
IBB 149, 2 hoog 60 uW/m2 (aan de grond 500 uW/m2)
IBB hoge flat, 5 hoog 2.000+ uW/m2 (ook door Wifi zender op IBB 145)

Bekijk de wetenschappelijke studies die schadelijkheid hoogfrequente elektromagnetische straling aantonen.

Ga terug naar www.stopumts.nl