Tesla Model S elektrische auto (sedan): Elektromagnetische straling en EMV

zondag, 20 maart 2016 - Categorie: Voorlichting

Bron: informatie van enkele lezers
maart 2016


Volgens de website van de fabrikant levert de elektrische aandrijving adembenemende prestaties en is deze een revolutie in autotechniek, zie:
www.teslamotors.com/nl_NL/models?redirect=no

Enkelen van onze lezers hebben de nodige EMV metingen in zo'n Tesla verricht. De resultaten zijn interessant:

- Wat de laag frequent (LF) belasting betreft van magnetische velden, die is het grootst bovenop de elektromotor. De motor zit achterin bij dit model. In de achterbak, waar in sommige uitvoeringen een kinderzitje uitgeklapt kan worden, werden waarden van meer dan 40.000 nanoTesla gemeten op het kinderzitje. Voor hoogspanningslijnen is 400 nT de maximum door de overheid aanbevolen waarde (RIVM 2005). Boven deze waarde (en ook al voor iets lagere waarden) is er volgens de WHO bij langdurige blootstelling een verhoogde kans op kinderleukemie. De maximaal gemeten gemiddelde (rms) magnetische fluxdichtheden op de bestuurdersstoel zijn van de orde 100 - 200 nT (nanoTesla), 100 - 600 nT op de stoel van de bijrijder en 1300 - 2000 op de achterbank.
- In de Tesla zit veel software die werkt via internet. Het draadloze modem in de auto zet regelmatig een verbinding op (met 2G of 3G). De daarbij gemeten waarden zijn hoger dan 2000 microWatt per m2, terwijl de SBM-limiet (en Oostenrijkse artsen) een belasting van 1000 microWatt per m2 (vierkante meter) als extreem hoog benoemen. Ook is er continu een Bluetooth bakensignaal aanwezig met een sterkte van honderden microWatt per m2. Er staan op StopUMTS twee ervaringsverhalen (van een gynaecologe en een natuurkundige) die van enkele jaren blootstelling aan iets lagere stralingsbelasting zeer ernstige gezondheidsproblemen kregen. De Oostenrijkse artsen bevelen voor verblijf buitenshuis een maximale belasting van 10 microWatt per m2. We moeten wel opmerken dat Bluetooth in veel moderne auto's aanwezig is (ook gewone niet-elektrische auto's) dus dat dit probleem niet specifiek voor de Tesla geldt.

Samenvattend kunnen we stellen dat deze elektrische auto (evenals andere elektrische auto's) bepaald niet aan te bevelen is voor elektrogevoelige personen en evenmin voor diegenen die niet het risico willen lopen elektrogevoelig te worden. Er zijn reeds ervaringsverhalen van personen die na het kopen van een elektrische auto daarin tijdens het rijden onwel werden.

Zie ook:
stichtingehs.nl/blog/97-heeft-de-elektrische-auto-de-toekomst .Lees verder in de categorie Voorlichting | Terug naar homepage | Lees de introductie