Veiligheid op scholen m.b.t. schadelijke gezondheidseffecten van draadloze apparaten

woensdag, 10 februari 2016 - Categorie: Voorlichting

Mail van een lezer met een belangwekkend antwoord van het Ministerie van Onderwijs C&W, naam van afzender, zowel als ondertekenaar van het Ministerie bij StopUMTS bekend.
8 febr. 2016


Hallo L.,

Ik heb 2-3 weken geleden even een kort mailtje gestuurd met info naar het Ministerie van Onderwijs C&W. Hierin wat aandacht gevraagd voor de video van de Cypriotische overheid en een korte onderbouwing met verwijzing naar o.a. het EMF Scientist Appeal en diverse onderzoeken. Met de vraag wie de verantwoording draagt over de veiligheid in het onderwijs.

De reactie staat hieronder. Komt er op neer dat ze de gehele verantwoordelijk afschuiven naar andere instanties. Positief opvallend is wel dat de toegestuurde reactie wel van een persoon is die wat hoger in de organisatie zit, dus misschien is er toch wel wat meer bewustwording gecreerd in het bestuur van deze instantie.

Wat mij betreft mag deze reactie geplaatst worden op de site. (De naam van de afzender kan misschien worden weggelaten)
Aangezien veel instanties de verantwoordelijkheid afschuiven is het wel handig om te weten bij welke instanties je wel moet zijn.

Zie maar of het interessant is voor het plaatsen op de site.

groeten,
M.

Sent: Monday, February 08, 2016 at 3:38 PM
From: ''B., L.'' <l.h.g.b......@minocw.nl>
To: ''m.....@gmx.com'' <m....@gmx.com>
Subject: Veiligheid op scholen m.b.t. schadelijke gezondheidseffecten van draadloze apparaten


Kenmerk: 878.402

Geachte heer K.,

Via Informatie Rijksoverheid ontvingen wij uw e-mail van 19 januari 2016. In dat bericht geeft u aan dat de overheid van Cyprus een voorlichtingsvideo heeft gemaakt die waarschuwt voor schadelijke gezondheidseffecten door het gebruik van draadloze apparatuur.
U vraagt zich af wie hiervoor in ons verantwoordelijk is, en dan met name voor het gebruik van deze apparaten op scholen.

Allereerst hartelijk dank voor het feit dat u uw mening over dit onderwerp met ons hebt willen delen. In eerste instantie is het schoolbestuur verantwoordelijk voor de zaken die zich binnen de school afspelen. In het geval dat ouders dit probleem onder de aandacht willen brengen, kunnen zij dit doen via de vertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad. Dit wat betreft het wel of niet gebruiken van apparatuur door de leerlingen.
In het algemeen gesproken is in Nederland de Inspectie voor de Gezondheidszorg ( www.igz.nl ) verantwoordelijk voor de naleving van zaken op het gebied van onze gezondheid. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( www.rivm.nl ) houdt zich bezig met het onderzoek op het terrein van onze gezondheid.
Ik hoop u hier mee voldoende op weg te hebben geholpen.

Met vriendelijke groet,


Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Directie Bestuursondersteuning en Advies
Afdeling Bestuur en Burger
L.H.G. B...........

8 februari 2016


Het lijkt ons dat bovenstaande zeer bruikbaar kan zijn, het geeft schoolbesturen het recht zelf te oordelen en dus niet de mogelijkheid de verantwoordelijkheid af te schuiven. Er staat duidelijk: 'In eerste instantie is het schoolbestuur verantwoordelijk voor de zaken die zich binnen de school afspelen'.Lees verder in de categorie Voorlichting | Terug naar homepage | Lees de introductie