ICNIRP Guidelines 1998, EU aanbeveling 1999, EU besluit 2016, ICNIRP 2020, FCC (USA)

maandag, 11 januari 2021 - Categorie: Voorlichting

Bron 1: www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

ICNIRP GUIDELINES 1998

FOR LIMITING EXPOSURE TO TIME‐VARYING
ELECTRIC, MAGNETIC AND ELECTROMAGNETIC
FIELDS (UP TO 300 GHZ)

PUBLISHED IN: HEALTH PHYSICS 74 (4):494‐522; 1998

Vervolgens heeft de Europese Raad (van de Europese Unie) in 1999 een aanbeveling gepubliceerd deze ICNIRP richtlijnen in de verschillende lidstaten na te volgen. Voor deze aanbeveling zie:

Bron 2: www.antennebureau.nl/sites/default/files/advies_raad_europese_unie_0.pdf

Deze aanbeveling van de EU is niet bindend. Individuele staten mogen hiervan afwijken, hetgeen gebeurd is. In alle gevallen waar van de richtlijnen is afgeweken zijn strengere blootstellingslimieten vastgelegd. Bovendien hebben zowel het Europees Parlement als de Raad van Europa, respectievelijk in 2009 en 2011, resoluties aangenomen waarin gepleit is voor een reductie van de EMV belasting en voor erkenning van EHS, zie:
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//EN
en
assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994&

In NL is wel wettelijk bepaald (Telecommunicatiewet) dat men zich aan de normen moet houden. En het is inderdaad advies, maar betekent - zoals er ook staat - dat men strengere normen mag hanteren.

Zie voor meer recente ontwikkelingen:
Artikelen/10703/redir
over phonegate en speciaal daarin de link naar:

''Moreover, by a EU decision of 5 April 2016,
Bron 3:
eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016D0537
the Commission acknowledged that the standard did not meet safety requirements and specified that for SAR measurements of the trunk (limit 2 W/kg), the separation distance should not exceed “a few millimeters”.

en de Nederlandse tekst van dit EU besluit:
Bron 4: eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0537&from=FR


Als tegenhanger van de ICNIRP normen zijn er de SBM2015 normen, zie daarvoor:
Bron 5
: Voorlichting/9350/sbm-2015_en_icnirp_richtlijnen


Nogmaals de ICNIRP guidelines, die in Nederland gelden:
www.stopumts.nl/pdf/ICNIRP%20-%20Guidelines%20for%20limiting%20exposure%20--%201998.pdf

Draft ICNIRP Guidelines
GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO TIME-VARYING ELECTRIC, MAGNETIC AND ELECTROMAGNETIC FIELDS (100 kHz TO 300 GHz)
www.icnirp.org/cms/upload/consultation_upload/ICNIRP_RF_Guidelines_PCD_2018_07_11.pdf

De FCC (USA):
Bron 6: www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0
Radio Frequency Safety

Meer recent:
www.icnirp.org/en/publications/index.html
okt 2019

Zie verder ook:
www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/12733/icnirp_1998_versus_icnirp_2020_de_grootste_veranderingen_op_een_rijtje
2020Lees verder in de categorie Voorlichting | Terug naar homepage | Lees de introductie