Denkgroep Medische hulp bij elektrogevoeligheid

vrijdag, 27 november 2015 - Categorie: Voorlichting

Voor de notulen van de bijeenkomst op,18 juni 2013 van deze Denkgroep, onderdeel van het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden en Gezondheid (EMV & G), zie:

www.stopumts.nl/pdf/Denkgroep%20Medische%20hulp%20bij%20elektrogevoeligheid%20-%202013.pdf

Belangrijke delen uit de notulen:

De Denkgroep vormt een vervolg op de eerdere bespreking van mogelijkheden om via
nader onderzoek de kwaliteit van leven te verbeteren van elektrogevoelige mensen. Dat heeft geleid tot een door ZonMw gesubsidieerd onderzoek dat gericht is op het ontwikkelen van een diagnosetool.

Elektrogevoeligen hebben aangegeven dat de reguliere hulpverlening vaak niet aansluit op hun ervaringen en behoeften en dat informatie om de blootstelling effectief te verlagen moeilijk te vinden is. Vanuit artsen is aangegeven dat zij de interactie met de elektrogevoeligen als problematisch ervaren. De denkgroep gaat niet in op de feitelijke oorzaak van de individuele klachten, maar houdt gelet op de beschikbare wetenschappelijke en ervaringsgegevens rekening met drie mogelijke verklaringen voor deze klachten:
• De klachten worden veroorzaakt door EMV.
• De klachten hebben een psychische oorzaak.
• De klachten worden veroorzaakt door andere milieufactoren of ziekten.
Een combinatie van bovenstaande factoren is ook mogelijk.

Enkele elektrogevoeligen leiden een zwaar leven. Ze ondervinden serieuze belemmeringen in het dagelijks leven. Ze mijden plaatsen met sterke EMV. Ze kunnen daardoor niet of met grote moeite naar hun werk, boodschappen doen, reizen of zelfs voor langere tijd in hun eigen woning verblijven. Sommige mensen verliezen hun baan, raken in een sociaal isolement, gaan zwerven of zoeken hun toevlucht in afgelegen campings of buitenlandse oorden. Gezien de grote impact is er ook een grote noodzaak voor het bieden van hulp aan elektrogevoeligen. Die hulpbehoefte is ook gesignaleerd door het kennisplatform. Om een beter beeld te krijgen van de situatie waarin elektrogevoeligen zich bevinden en hun hulpbehoefte, hebben de algemeen secretaris van het platform (R. van der Graaf) en de voorzitter van het communicatieforum (F. Woudenberg) aanvullend op de eerdere gesprekken met elektrogevoeligen speciaal voor dit initiatief vier elektrogevoeligen thuis bezocht.

Dit stond nog niet op SropUMTS, maar is wel belangrijk.

Zie ook: www.kennisplatform.nl/Kennisbericht%20Elektrogevoeligheid%2020120419.pdf
en de lezing van F. Woudenberg op pp. 62 t/m 65 in:
www.kennisplatform.nl/Files/Klankbordgroep/14053_KP-EMV_klankbordverslag%2011_LR2.pdf
Lees verder in de categorie Voorlichting | Terug naar homepage | Lees de introductie