SBM-2015 en ICNIRP richtlijnen

donderdag, 19 juli 2018 - Categorie: Voorlichting

Bron 1: www.vitalitools.nl/nl/sbm-2015.php
mei 2015

De SBM-2015 richtlijnen

De SBM-2015 heeft in mei 2015 de SBM-2008 opgevolgd. Het staat voor ''Standard der Baubiologische Messtechnik'' versie 2015. Dit is de opvolger van de SBM-2008 en is inmiddels de 8ste versie. De allereerste stamt uit 1992.
Deze ''Standard'' wordt opgesteld door een comité (zien onderaan) van deskundigen op het gebied van bouwbiologische meettechniek. Als basis kennen we de bouwbiologie die zich vooral richt op het gezond bouwen en leven. De bouwbiologische meettechniek richt zich op de technische parameters op dat vlak.
De SBM-2015 is bedoeld als richtlijn, het zijn géén normen. Deze richtlijnen zijn ontstaan uit vele metingen en ervaringen. Als je maar genoeg meet en de ervaringen (welbevinden van de mens) rapporteert dan komen daar meetwaarden uit waar men zich goed bij voelt. Daarbij is de natuur de referentie.
De SBM is onderverdeeld in diverse categoriën:

A) Velden, golven en straling

Electrische wisselvelden (laagfrequent)
Magnetische wisselvelden (laagfrequent)
Elektromagnetische golven (hoogfrequent)
Elektrische gelijkvelden (elektrostatische velden)
Magnetische velden (magneetveldverstoringen)
Radioactiviteit
Geologische verstroringen (magneetveldverstoringen + radioactiviteit)
Geluidsgolven (nog geen richtwaarden)
Lichtkwaliteit

B) Schadelijke stoffen en binnenklimaat

Formaldehyde
Oplosmiddelen (VOC)
Pesticiden (PCP, PCB, PAK, weekmakers, vlamvertragers)
Zware metalen (nog geen richtwaarden)
Partikels en vezels (fijnstof, asbest e.d.)
Binnenklimaat (rel. vochtigheid, kooldioxide, keine ionen, luchtelectriciteit)

C) Schimmels, bacteriën en allergenen.

Schimmels
Gisten
Bacteriën
Huisstofmijt en andere allergenen

Voor de richtwaarden, download de SBM-2015 richtwaarden (pdf):
www.vitalitools.nl/downloads/docs/sbm-2015-guidelines.pdf

Voor de omschrijving, download de SBM-2015 omschrijving (pdf):
www.vitalitools.nl/downloads/docs/sbm-2015-standard-english.pdf


De ICNIRP richtlijnen:

LF (laag-frequent)
www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPLFgdl.pdf
www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPFactSheetLF.pdf
www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs322/en/

RF (radio-frequent)
www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf
www.stopumts.nl/doc.php/Voorlichting/67/blootstellingslimieten_voor_elektromagnetische_velden

en meer recent:
Draft ICNIRP Guidelines
GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO TIME-VARYING ELECTRIC, MAGNETIC AND ELECTROMAGNETIC FIELDS (100 kHz TO 300 GHz)
www.icnirp.org/cms/upload/consultation_upload/ICNIRP_RF_Guidelines_PCD_2018_07_11.pdf
11 juli 2018

Algemeen commentaar: ICNIRP gaat uit van de hypothese dat alleen thermische effecten (opwarming van ons lichaam) schadelijk voor onze gezondheid kunnen zijn. SBM-2015 houdt rekening met de in vele publicaties aangetoonde niet-thermische biologische effecten en met ervaringen van personen.
Volgens het ICNIRP criterium kunnen roken, asbest, fijnstof, virussen, bacteriën, gif, enz. niet schadelijk zijn omdat die allen niet werken volgens het principe van opwarming van ons lichaam.

Commentaar van Charles Claessens:
''Wat niet in de SBM2015 genoemd wordt zijn de wat ik noem *dirty power* evenals *dirty air*, de biologisch zo actieve frequenties tusen 5kHz en 10-30MHz.
Er wordt niet aangegeven wat toegestaan is in het elektrische leidingnet, evenals op de aardeleidingen.
(In µV is tolerabel, in mV niet meer is mijn ervaring.)''

Aanbevolen wordt de netvervuiling, met een Microsurge Meter gemeten in Stetzer eenheden (SE), lager te houden dan 50.

Zie ook:

www.fcc.gov/consumers/guides/wireless-devices-and-health-concerns
www.rfcafe.com/references/electrical/fcc-maximum-permissible-exposure.htm

www.vemes.nl/richtlijnen/

stralingsbewust.info/blootstellingsnormen/?fbclid=IwAR18aOk8NcY5r2JImcUMiKSpMmjD4Mk39_jozu8d1zKr80Jr9JRn6uuXVIs

www.emf-portal.org/en/cms/page/home/more/limits/limit-values-in-germany-general-public

www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Comparison%20of%20international%20policies%20on%20electromagnetic%20fields%202018.pdf
.Lees verder in de categorie Voorlichting | Terug naar homepage | Lees de introductie