Smartphones. Het probleem: een voortdurende stralingsblootstelling

donderdag, 07 mei 2015 - Categorie: Voorlichting

Bron: www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1171&catid=43:nieuws-algemeen
16 april 2015

Het probleem met smartphones: een voortdurende stralingsblootstelling


Smartphones moeten heel vaak opgeladen worden, bijna dagelijks. Hun energieverbruik is enorm: op een jaar tijd verbruiken ze meer dan een koelkast.
www.standaard.be/cnt/dmf20130820_031 .
Bij de oude, eenvoudige gsm-modellen was dit niet het geval. Hoe komt dit?

Een belangrijke reden is dat smartphones voortdurend verbinding maken met internet. Het e-mailprogramma gaat continu na of er nieuwe e-mails binnengekomen zijn, facebook checkt of er nieuwe berichten of ‘likes’ zijn en ook andere apps gaan op zoek naar updates.

Het gevolg is niet alleen een significant energieverbruik, maar ook een continue en hoge blootstelling aan elektromagnetische straling, zelfs wanneer de smartphone niet actief wordt gebruikt en schijnbaar inactief in handtas of broekzak zit. Stralingspieken kunnen - zoals we zelf met een meetoestel hebben vastgesteld - tot enkele duizenden microWatt per m² bedragen (terwijl men idealiter aan niet meer dan 10 µW/m² wordt blootgesteld voor langere blootstellingsperioden). Deze pieken kunnen zich voordoen met tussenpozen van slechts enkele seconden.

Het gevolg is ook een enorme passieve blootstelling van iedereen die zich in de buurt bevindt. Vooral op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn is de stralingsbelasting door de komst van smartphones zeer hoog geworden.

Zoals de Finse stralingswetenschapper Dariusz Leszczynski aangeeft, hebben smartphones inzake stralingsblootstelling werkelijk voor een zeer grote omwenteling gezorgd, in negatieve zin (zie Finse stralingswetenschapper waarschuwt: smartphones zorgen voor veelvuldige en hoge stralingsblootstelling):
www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=category&id=43:nieuws-algemeen .
Het is een revolutie die zich onopgemerkt heeft voorgedaan, maar waar de media en gezondheidsautoriteiten veel meer aandacht hadden aan moeten besteden.

Ons advies aan smartphonegebruikers is om steeds de wifi-functie en het mobiel dataverkeer uit te schakelen wanneer men het niet actief nodig heeft. Dat scheelt enorm in energieverbruik en stralingsbelasting. Ook verwijdert men best alle apps die men niet (meer) gebruikt of die men eigenlijk kan missen. Bij het downloaden van apps stelt men deze best zo in dat er geen automatische verbindingen worden gemaakt, maar enkel wanneer men de app zelf opent en actief gebruikt. E-mailprogramma's kan men bijvoorbeeld zo instellen dat er niet automatisch en meteen melding komt bij een nieuwe e-mail, maar dat het programma slechts om het kwartier/half uur/uur checkt of er e-mails zijn, of beter nog: enkel wanneer men het programma zelf opent.

Hetzelfde advies geldt voor tablets.

Beperk de Straling pleit voor (Europese) productnormen die deze continue stralingsbelasting van smartphones aan banden leggen. Zowel de frequentie van de signalen moet naar beneden (minder vaak signalen), als de sterkte ervan. Men vangt hiermee twee vliegen in één klap: een grote energiebesparing (klimaat) en een betere bescherming van de volksgezondheid.


ADVIES AAN SMARTPHONE-GEBRUIKERS:

Een smartphone zoekt steeds verbinding met het netwerk en zorgt dus voor een voortdurende blootstelling aan hoge stralingsniveaus.

Gebruik het liefst een gewone gsm en vermijd smartphones. Bel niet te lang of te veel en geef voorkeur aan een sms.

Schakel steeds de WiFi-functie uit alsook het mobiel dataverkeer (soms ook aangeduid als '(pakket)gegevens verzenden' en 'data roaming') wanneer u het niet nodig heeft.

Verwijder apps die u niet (meer) gebruikt of die u eigenlijk kan missen. Bij het downloaden van apps stelt men de instellingen best zo in dat er geen automatische verbinding wordt gemaakt, maar enkel wanneer men de app zelf opent en actief gebruikt.

Uw e-mailprogramma stelt u best zo in dat er enkel verbinding wordt gemaakt wanneer u het programma opent (zonder automatische meldingen van nieuwe e-mails dus).

Vermijd het streamen en downloaden van video's en muziek. Intensief dataverkeer = intensieve stralingsbelasting.

Schakel ook de Bluetooth-functie uit.

Dezelfde adviezen gelden voor tablets. Zet een tablet steeds in vliegtuigmodus (= geen straling) wanneer u er een kind op laat spelen!

Indien u zich gedurende langere periode in de nabijheid bevindt van andere personen met een smartphone, bijvoorbeeld op het werk of op school, vraag hen dan eveneens om de WiFi-functie en het mobiel dataverkeer uit te schakelen.


De batterij zal zo ook langer meegaan!


Zie ook: 13 reasons you iPhone keeps running out of battery.
www.buzzfeed.com/alanwhite/13-reasons-your-iphone-keeps-running-out-of-battery
De meeste van deze tips zorgen tegelijkertijd voor een beperking van de straling die de iPhone uitzendt.

Bovenstaande tips vindt u beknopt ook terug in onze brochure over draadloze technologieën:
www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=531:nieuwe-brochure-over-wifi-en-dect-bestel-uw-exemplaren&catid=43&Itemid=218 ,
waarvan u gratis exemplaren kunt bestellen en in het volgende pamflet:
www.beperkdestraling.org/images/stories/Documenten/10_tips_smartphone_NL_06_08.pdf , dat u kunt afdrukken en mee kunt helpen verspreiden. Ook onderstaande sticker kunt u gratis bij ons bestellen.Lees verder in de categorie Voorlichting | Terug naar homepage | Lees de introductie