Rijksoverheid: Effecten van Straling; ontkenning

dinsdag, 03 maart 2015 - Categorie: Voorlichting

Bron: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straling/effecten-van-straling .

Een deel van deze site met de gebruikelijke ontkenning van mogelijke schadelijke gevolgen, en verwijzing naar het Kennisplatform wat 7 jaar lang als bliksemafleider voor de overheid gefunctioneerd heeft; ter informatie toch maar op deze site gezet.


Elektromagnetische straling
De huidige wetenschappelijke gegevens tonen niet aan dat er een verband is tussen blootstelling aan elektromagnetische velden en negatieve gezondheidseffecten. Er is 1 uitzondering hierop: kinderen die in de buurt van hoogspanningslijnen wonen hebben mogelijk een verhoogde kans om leukemie te krijgen. Het gaat om 1 geval extra per 2 jaar. Of daadwerkelijk sprake is van een oorzakelijk verband is nog niet bekend.

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden geeft onafhankelijk informatie over elektromagnetische velden en gezondheid.

Helemaal niet onafhankelijk.Lees verder in de categorie Voorlichting | Terug naar homepage | Lees de introductie