Gids over risico's van elektromagnetische straling in de werkomgeving

vrijdag, 27 februari 2015 - Categorie: Voorlichting

Bron: www.engineersonline.nl/nieuws/id24843-gids-over-risicos-van-elektromagnetische-straling-in-de-werkomgeving.html .
17 febr. 2015


Het European Trade Union Institute heeft een gids gepubliceerd over risicobeoordeling van blootstelling van werknemers aan elektromagnetische velden.

De gids is een handig hulpmiddel voor het begrijpen van de nieuwe EU-richtlijn inzake blootstelling aan elektromagnetische velden bij het uitoefenen van een beroep (2013/35 EU), die in 2016 in werking zal treden. De EMF (electromagnetic fields) richtlijn werd op 29 juni 2013 gepubliceerd en de lidstaten hebben tot 1 juli 2016 om de nieuwe bepalingen op te nemen in hun nationale wetgeving.

De EMF-richtlijn maakt deel uit van een 'pakket' van vier richtlijnen over de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia: lawaai, trillingen, elektromagnetische velden en optische straling.

Werkomgevingen
De gids geeft uitleg over elektromagnetische straling en er is een overzicht van beroepsmatige blootstelling aan elektromagnetische velden naar frequentie: statische velden, lage-, midden- en radiofrequenties.
Hij bevat een aantal voorbeelden van werkomgevingen waar blootstelling aan veldstekten kan optreden die de aanbevolen limieten van de richtlijn overschrijdt. Het gaat om industriële processen als elektrolyse, lassen, verzegelen (sealing), elektriciteitsopwekking, of in medische procedures zoals Magnetic Resonance Imaging (MRI). Ten slotte geeft de gids aanbevelingen over hoe een preventieve aanpak kan helpen om hoge blootstelling te verminderen.

Guide Electromagnetic fields in working life A guide to risk assessment, door Kjell Hansson Mild, PhD en Monica Sandström, PhD (Umeå University)

Deze gids is hier gratis te downloaden:

www.engineersonline.nl/download/EMF%20Guide_WEB.pdf .Lees verder in de categorie Voorlichting | Terug naar homepage | Lees de introductie