Blootstellingslimieten (stralingsnormen) voor EMV, vervolg, piekwaarden en gemiddelde waarden

zaterdag, 10 januari 2015 - Categorie: Voorlichting

Over dit onderwerp schreven we eerder, ook recent, zie:
Voorlichting/67/blootstellingslimieten_voor_elektromagnetische_velden .
en de referenties daarin.

Een lezer uit Zwitserland mailde ons nog de volgende relevante aanvullingen.

De blootstellingslimieten moeten met terughoudendheid worden gelezen, daar vaak vaak appels met peren worden vergeleken.

De hoogfrequente (HF of RF) straling kan in vermogensdichtheid uW/m2 of in elektrische veldsterkte V/m worden gemeten. De blootstellingslimiet wordt in één van beide eenheden aangegeven. De beide waarden kunnen met een formule in elkaar worden omgerekend.

De ICNIRP blootstellingslimieten houden rekening met de indringdiepte van de golven en zijn daarom frequentie-afhankelijk, maar zijn uitsluitend gebaseerd op opwarming (dwz. de gemiddelde waarde van het vermogen) en korte termijn effecten.
Ze houden geen rekening met de effecten van de pulsvorm (''aggressiviteit'') van het signaal of met lange termijn effecten.

De Duitse en Zwitserse bouwbiologen (Maes et al.) hanteren een andere limiet. Zij meten de piekwaarde van de pulsen in het signaal. Dat is al een betere maat voor de schadelijkheid van een signaal. Een WiFi signaal, met elke 100 milliseconden een scherpe piek, heeft bv. een gemiddeld vermogen van 1uW/m2. Echter kan de gemeten piekwaarde in vermogen, al naar gelang de uitvoering, wel 10 tot 200 keer zo hoog zijn als de gemiddelde waarde. De bouwbiologische limieten voor gepulste hf straling (0,1uW/m2) berusten op piekwaarden en zijn daarom nog ''strenger'' dan ze op de eerste blik al lijken.

De bouwbiologen werken met vermogenspiekwaarden, de autoriteiten met gemiddelde vermogenswaarden. Veel meetapparatuur kan piekwaarden én gemiddelde waarden meten. Helaas worden piekwaarden en gemiddelde waarden (bij veldsterkte V/m spreken we van piekwaarden en effectieve of RMS waarden) door elkaar gebruikt. Meet iemand bv. een veldsterkte van 4 V/m, dan moeten we weten of hij een piekwaarde (naar bouwbiologenstandaard) of een effectieve waarde gemeten heeft. Dit probleem zou met een eenvoudige toevoeging, ''peak'' of ''eff'' opgelost kunnen worden. De bouwbiologen gebruiken voor de gepulste hoogfrequente elektromagnetische velden niet alleen blootstellingslimieten maar zelfs een indelingstabel naar schadelijkheid die gebaseerd is op piekwaarden en jarenlange ervaring. Zij brengen ook lange termijn effecten in rekening. Deze tabellen zijn vele malen realistischer dan de ICNIRP-blootstellingslimieten die vooral goed zijn voor de telecomindustrie.Lees verder in de categorie Voorlichting | Terug naar homepage | Lees de introductie