Netvervuiling reduceren met Graham Stetzer (GS) filters?

zondag, 04 januari 2015 - Categorie: Voorlichting

Bron: www.electricsense.com/8449/dirty-electricity-filters-survey-emfs-results/ .
12 juli 2014

Posted by Lloyd Burrell
(Met toevoegingen van StopUMTS en van milieuziektes.nl onderaan)

I remember the first time I heard about dirty electricity.
I was skeptical to say the least.
It just sounded like ‘another thing’ to worry about.
What I wanted was just the opposite.
I wanted to get better.
I didn’t want to have deal with anything more than I was already dealing with.
But, I had an open mind and I had a willingness to take action.
So I bought a Graham Stetzer (GS) meter and I tested.
It was a good job I did because it turned out there was dirty electricity in my home.
So I installed some dirty electricity filters. The filters didn’t cure my electrical sensitivity but they did alleviate my symptoms.
Other people have experienced similar benefits.
Some people feel worse when filters are introduced into their home.

A while ago Shaun at Electrahealth, who sells these filters and GS meters, contacted me asking if I’d survey my list to ask people what they thought of the dirty electricity filters.
We need more research on dirty electricity so I thought this was an excellent initiative.

Dirty Electricity Survey Results

Here are the survey results and interpretation as supplied by Shaun at Electrahealth:

www.electricsense.com/wp-content/uploads/2014/07/Screen-Shot-2014-07-11-at-16.14.28.png

“The survey was 4 questions. The first 2 questions were marketing – Which mostly prompted you to try the Stetzerizer filters? and How did you first hear about Stetzerizer filters? The last 2 questions are the important ones:

How did you install Stetzerizer filters? (According to recommendations – in every room throughout the house | Installed filters most areas in the house | Installed just a few filters in 1-3 areas | I tried only 1 Stetzerizer filter)

The final question and results you can see above. We have the raw survey results/responses, but I do not personally (nor anyone else employed by me) have the ability to analyze them to see if there is any correlation between the response in question 3 and the response in question 4. I would be happy to send the raw results to anyone who would like to look at this. I would suspect that those who installed them as recommended or installed more of them in more locations had better results. But the data needs to be analyzed to confirm that.

I was pleased to see that so many had positive results and felt better. Also, only a tiny percent said they felt worse. Some did not notice a difference, and others did notice a difference but were not sure it was the filters. Personally it looks to me like these results speak very highly of the filters. Also judging by the reviews we’ve had on our website (all filter reviews have been 5 stars) and the extremely low return rate (only a few %) despite our 100% satisfaction guarantee for 60 days, it really seems like the filters are helping a lot of people and people are very satisfied with them overall.”


What Does This Survey Tell Us?

This survey tells us:

1. a majority of people (50.93%) reported a positive experience from using the Graham-Stetzer filters.

2. a small minority (3.73%) felt worse

This tells us that Graham-Stetzer filters are not for everyone. But it also tells us that only a small percentage of people felt worse after installing the filters. Admittedly, this is a small survey sample but these results do tie in with the experiences that people have been reporting (see this article).

There are lots of things you can do to mitigate your exposure to EMFs and installing dirty electricity filters is one of them.

If you’re still sitting on the fence about dirty electricity you too need to keep an open mind and you need to be willing to take action.

The starting point before you buy any filters is to buy a dirty electricity (GS) meter to establish what the dirty electricity levels are in your home.

Uit de tabel:

www.electricsense.com/wp-content/uploads/2014/07/Screen-Shot-2014-07-11-at-16.14.28.png .

blijkt duidelijk dat het plaatsen van een GS filter meestal helpt maar niet altijd. We hebben dezelfde ervaring. Een GS filter is een condensator. Die vlakt de hogere frequenties (de netvervuiling die op de 50 Hz gesuperponeerd is) af. Daarmee worden de elektrische netvervuilingspulsen sterk gereduceerd (hetgeen met een Stetzerizer Microsurge Meter te meten is). Dat resulteert wel in extra stromen in het leidingennet (ook als er geen stroomverbruik is, te meten met bijv. een Gigahertz ME 3030B Digitale Elektrosmog Analyzer) en een daardoor veroorzaakt mogelijk storend magneetveld.
Indien de GS filters echter dicht bij de meest netvervuilende bron(nen) geplaatst worden dan wordt naar eigen ervaring het beste resultaat bereikt. In ons geval waren de meest vervuilende bronnen de binnenkomende 50 Hz (met daarop ergens door buren veroorzaakte netvervuiling) en de eigen PC's, die per dag vrij lang aanstaan.

Verder kan de vraag gesteld worden of de filters wel op de juiste plaats(en) geïnstalleerd waren bij de mensen die daar een negatief effect van ondervonden.


Naar aanleiding van bovenstaande file kwam er nog een aanvullend commentaar van Charles Claessens ( www.milieuziektes.nl/Pagina11.html en dan 02-01-2014 Netvervuiling). Dat commentaar reproduceren vrijwel volledig hieronder.

Stetzer filters en Stetzerizer meter gaan maar tot 150-200kHz, niet hoger.
In werkelijkheid bestaat netvervuiling *dirty power*, met het daarbij optredende *dirty air* in een frequentiegebied van 5kHz tot 10 MHz, uitlopend tot wel 20-30MHz.

Zie: www.minderstraling.nl/Pagina050.html
Daarom: onderschat de gevaren van *dirty power* evenals *dirty air* niet.
De filters van Bajog gaan tot wel 30MHz.
En de Line EMI meter kan tot 10MHz meten. Bovendien kan men de modulaties in de electriciteitskabels horen!
Zie: www.priggen.com/Line-EMI-Meter_1
De verkopers van Stetzer filters willen je een hele doos filters aansmeren, maar dat is fout.
(mee eens)
Eerst dient men de bronnen te localiseren, en eventueel elimineren.
Dan pas het restant met filters behandelen.
Teveel filters kunnen ongewenste effecten hebben.
(heb dat zelf ook gemeten en heb alleen enkele filters geplaatst bij storende bronnen)
Zie: www.milieuziektes.nl/Pagina12c.html
en dan halverwege tot
*Dirty Power* - *VLF*- *Dirty Power*
met daaronder een Waarschuwing.
Het is mijn vaste overtuiging geworden, dat de meest schadelijke invloeden op ons lichaam NIET de hoogfrequente straling is, maar de lagere frequentievelden van 5kHz tot 10MHz, uitlopend tot 30MHz.
(klopt met resultaten van het Reflex onderzoek)

En de daarbij aanwezige longitudinale golven in het THz gebied.
(Hoogfrequente velden bevatten ook heel veel laagfrequente frequenties!)
De hoofd-pilootkanalen van een UMTS signaal bevatten een 15kHz pulskarakter.
Daarnaast bevat dit UMTS signaal ook vele afzonderlijke frequenties van bv. 100Hz met veelvouden daarvan, plus 1,5 kHz met ook veelvouden daarvan.
Zo heb ik zelf in een UMTS signaal frequenties van 30kHz en 100kHz gemeten.
Ik herinner ook nog eens aan een zg. 100Hz puls van een DECT signaal, waarvan onderstaande grafiek aantoont dat er veel meer verschillende frequenties bij aanwezig zijn.

www.milieuziektes.nl/Pictures/DECT.jpg

Veel hangt ook nog eens af van de voorschakelapparatuur, welke gebruikt wordt in de schakelkasten van zendmasten.
Veel studies, waarbij enkel gebruik gemaakt wordt van een CW (continuous wave) generator, dwz. een ongepulst, of ongemoduleerd signaal, tonen aan, dat er geen *adverse health effects* gevonden zijn. zie ook hett Reflex onderzoek
Dat is logisch, want al eerder werd er gesteld, dat gepulste signalen veel erger zijn dan ongepulste.
Als men elektrosensitieven laat luisteren naar mijn opgenomen modulaties van elektrosmogbronnen, zoals die als MP3 bestanden op Pagina9.html staan, ervaren zij dezelfde effecten alsof zij aan de originele bron zijn blootgesteld. Andrew Goldsworthy heeft dat gecheckt en bevestigd.
Opmerkelijk is ook, dat voormalige elektrosensitieven, die helemaal geen reacties meer ondervinden van zendmasten of DECT basisstations, nog wel reacties kunnen hebben bij genoemde frequenties tussen 5kHz en 10MHz.
En zeer opmerkelijk is daarbij, dat men gevoelig is bij zelfs uiterst geringe veldsterktes, die bijna niet meer te meten zijn, maar die toch heftige reacties kunnen teweegbrengen.

Maar het heeft alles te maken met longitudinale golven, die zich in het THZ gebied bevinden, en die moeilijk te meten zijn.
Gelukkig weten we nu hoe we die velden kunnen reflecteren, en neutraliseren.


De laatste alinea komt voor rekening van Charles die aan longitudinale golven een belangrijke rol toekent. Zoals hij zelf zegt zijn die moeilijk te meten en daar zouden we aan toe kunnen voegen: voor zover die te meten zijn. De laagfrequente (LF) en radiofrequente (RF) elektromagnetische velden (EMV) zijn goed te meten en te karakteriseren en zijn daarom niet controversieel. De door deze velden veroorzaakte lichamelijke klachten worden helaas wel als controversieel beschouwd al zijn we het daar niet mee eens.Lees verder in de categorie Voorlichting | Terug naar homepage | Lees de introductie