RADYGO protector voor smartphones

donderdag, 04 december 2014 - Categorie: Voorlichting

Test van beschermhoes voor smartphones
4 dec. 2014


Bij een kort bezoek kwam een beschermhoes voor smartphones tevoorschijn, van het merk RADYGO (Nederlandse merknaam, zie Google). Nu wordt het gebruik van smartphones niet door StopUMTS aanbevolen, maar de realiteit is dat sommige mensen, die bijv. voor hun werk veel reizen, mobiel bereikbaar moeten zijn. Nu zijn er verschillende producten in de handel waarvan geclaimd wordt dat ze de straling van mobieltjes en smartphones reduceren. Het meest bekend zijn stickers die je meestal aan de achterzijde van het mobieltje of de smartphone plakt. De RADYGO protector, een Japans product, is een variant daarop. Het is een hard plastic hoes met sleuven aan de zij- en onderkant waar de smartphone in geschoven wordt. De voorzijde blijft open. Volgens mondelinge informatie is aan de binnenzijde van de hoes een patroon van geleidend materiaal (Ag) aangebracht. Dat patroon heeft waarschijnlijk een zowel inductieve (spoel) als capacitieve (condensator) werking.

We hebben snel wat metingen aan gedaan en kregen achteraf het testrapport van TUV Rheinland Japan Ltd. Dit rapport is als pdf toegevoegd. Bij de in het rapport beschreven testprocedure is op 2 cm voor de protector een antenne geplaatst en op 3 meter een detector. De opstelling is geplaatst in een ‘anechoic’ ruimte, hetgeen inhoud dat de wanden geen straling reflecteren. Rondom (360o) is de ‘gain’ gemeten veroorzaakt door de protector. Dit is gedaan voor vier frequenties: 850 MHZ, 1,5 GHz, 2,0 GHZ en 2,5 Ghz. Met één uitzondering is bij alle frequenties rondom een negatieve gain, dus een absorptie gemeten. De uitzondering is 2.0 GHz waar in een beperkt hoekgebied een positieve gain gemeten is, wat ongewenst is. Voor de grafieken zie de pdf. Uit de grafieken blijkt dat de protector het best werkt bij de laagste frequentie. Het is echter niet duidelijk of hetzij 0 graden of 180 graden de normale beeldschermzijde is.

Het rapport maakt een degelijke indruk en heeft ongetwijfeld de vragen van de opdrachtgever correct beantwoord. Er zijn echter een paar maren. De werkelijke situatie wijkt af van de testsituatie. We hebben niet te maken met een vast antenne met een vast ingestelde output (op 2 cm van de protector), maar met een smartphone waarvan de stralingsintensiteit zich aanpast aan de afstand en gevoeligheid van de zendmast waarmee de smartphone in contact staat. Dus als er eerst contact is zonder protector, dan is het de vraag in hoeverre de stralingsintensiteit zich aanpast na aanbrengen van de protector? Het netto resultaat zou nul kunnen zijn.

Om die laatste vraag (gedeeltelijk) te beantwoorden hebben we wat metingen gedaan. In een woonkamer met slecht bereik (stralingsintensiteit rondom variërend van circa 0,08 tot 0,1 µW/m2, dus vrij uniform) is gebeld naar een vaste telefoon. Recht voor de verticaal geplaatste smartphone is op een afstand van circa 6 meter de stralingsintensiteit van de smartphone met en zonder protector (geplaatst achter de smartphone zoals bij gebruik) gemeten. Gemiddeld over circa 20 metingen bleek de protector een factor 7 reductie in stralingsintensiteit te geven met een fout van ongeveer 20%. Er is dus een zeer significant verschil. Bij het plaatsen van de protector tussen de smartphone en de detector maten we een reductie met een factor 3, echter wel met een paar merkwaardige uitschieters (geen reductie maar een toename). De smartphone stond volgens de eigenaar met 3G in contact met de zendmast, maar 3G werkt op een paar frequenties, welke van toepassing was is niet duidelijk. Er zou natuurlijk veel meer gemeten moeten worden, maar de eerste indruk is dus duidelijk wel positief voor drie van de vier frequenties en twijfelachtig voor 2,0 GHz.
Het stralingsniveau van de smartphone paste zich niet of nauwelijks aan bij aanbrengen van de straling absorberende protector en de verbinding met de vaste telefoon bleef in stand.

Alle metingen, zowel die beschreven in het rapport als thuis, zijn in het verre veld gedaan. In werkelijkheid gebruiken we een smartphone bij het bellen vlak bij ons oor, dus in het nabije veld. Dat geeft een bepaalde onzekerheid. De gebruikte stralingsdetectoren werken alleen goed in het verre veld.

Wat het al dan niet gebruiken van zo’n protector op de lange duur voor invloed op de gezondheid kan hebben is koffiedik kijken, ons lichaam reageert niet lineair op de instantane en cumulatieve stralingsdosis waaraan wij blootgesteld zijn. Zo weinig mogelijk mobiel bellen is het beste, maar de eerste keuze tussen wel en geen protector lijkt duidelijk wel een protector te zijn. Ook in standby zal die namelijk straling absorberen en ook dat is belangrijk.

Een commentaar van Charles Claessens is dat Aaronia Shield Ultra met 70 dB afschermt, Dat is natuurlijk ordes van grootte beter. Alleen heb je dan waarschijnlijk vrijwel nergens meer bereik en kun je niet bellen. Echter voor veilig vervoer in een auto als je niet wil bellen is zo'n afscherming natuurlijk veel beter.


Voor het TUV Rheinland Japan Ltd rapport:

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Voorlichting | Terug naar homepage | Lees de introductie