Klachtenprocedure school stappenplan

dinsdag, 12 augustus 2014 - Categorie: Voorlichting

Bron: www.dropbox.com/s/kcfymyejo7x306m/Klachtenprocedure%20stappenplan%20school%20van%20je%20kinderen...doc .
12 aug. 2014

Stappenplan voor het indienen van een (kostenloze) klacht tegen een school als deze bv weigert een expertise meting uit te laten voeren in het schoolgebouw m.b.t. electro-magnetische straling.


Vooraf:
hou er rekening mee dat dit traject waarschijnlijk minimaal enkele maanden in beslag gaat nemen

1. Benader de directie van de school eerst rechtsreeks met je verzoek
Als eerste is het van belang om een afspraak te maken met de directie van de school om dit onderwerp aan te kaarten en toe te lichten. Weet dat er voldoende feiten zijn die de vraag om een EM-expertise meting te rechtvaardigen. Stichting EHS heeft actuele informatie ter ondersteuning.

2. Ga zorgvuldig te werk en blijf beleefd
zorg eerst dat je alles in het werk hebt gesteld om rechtstreeks met de directie van de school tot een oplossing te komen voordat je overgaat tot het indienen van een klacht.

3. Schakel eventueel de MR (medezeggenschapsraad) in
De MR kan onderwerpen op de agenda van de school zetten, en de directie ook ongevraagd advies geven, bv het advies om een expertise-meting te laten doen.

4. Klachtenprocedure van de school
In de schoolgids staat als het goed is wat je kunt doen als je een klacht hebt m.b.t. de school.

5. Vertrouwenspersoon
Vaak heeft de school een vertrouwenspersoon die wellicht ook nog iets kan doen voor jouw situatie.

6. Nationale klachtencommissie
Onderzoek bij welke klachtencommissie de school is aangesloten, bij hen moet je dan de klacht indienen.

7. Hoorzitting?
Mocht er een hoorzitting komen (dat gebeurt niet per definitie), probeer dan zeker te zorgen voor assistentie van een expert. In een eerdere situatie heeft dit heel goed uitgepakt.

NB.: Hou er rekening mee dat je zelf misschien al langere tijd met EHS bekend bent, maar dat het voor de meeste schooldirecties en klachtencommissies nieuw is en dat ze tijd nodig hebben om de beschikbare informatie tot zich door te laten dringen. Laat je niet afschrikken als er door schooldirecties bagataliserend over gedaan wordt.

Succes!Lees verder in de categorie Voorlichting | Terug naar homepage | Lees de introductie