Elektrogevoeligheid en Arbeid

zondag, 03 augustus 2014 - Categorie: Voorlichting

Bron: www.info-ea.nl/index.html .

Een website met nuttige informatie. Op enkele punten gaan we in. Na doorlinken naar
www.info-ea.nl/effecten.html .
lezen we:


Algemene klachten
Er is een groeiende groep mensen die klachten ontwikkelt zoals vermoeidheid, rusteloosheid, hoofdpijn, slaapproblemen etc. en deze klachten in verband brengt met blootstelling aan EMV in de woning of op het werk.

Het is goed mogelijk dat mensen die hiervoor gevoelig zijn effecten voelen van EMV en klachten krijgen, die door andere mensen niet waargenomen worden.
EMV kan in deze gevallen mogelijk het zenuwweefsel in of rondom organen prikkelen, wat niet tot direct meetbare effecten hoeft te leiden, maar hetgeen wel een verstoring van de normale toestand veroorzaakt.

Tot slot is het ook het denkbaar dat er bij herhaalde blootstelling aan relatief zwakke EMV een sensibilisatie van stress-mechanismen optreedt, net zoals het immuunsysteem een allergie voor biologische of chemische stoffen kan ontwikkelen.

Na doorlinken naar
www.info-ea.nl/eg.html .
lezen we:


Elektrogevoeligheid

Elektrogevoeligheid is de situatie waarbij mensen aangeven dat ze gezondheidsklachten ervaren in of aan het lichaam, waarbij de oorzaak ligt in de blootstelling aan elektromagnetische velden. Deze velden kunnen extreem laag frequent (ELF) of radiofrequent zijn (RF).

Er is ook een indeling mogelijk in laagfrequent (LF) en hoogfrequent (HF).

Gezondheidsklachten
De klachten kunnen variëren per persoon maar de meeste mensen noemen:
... concentratieproblemen
... gewrichts- en spierpijnen
... hartritmestoornissen
... hoofdpijn, oorsuizen
... maag- en darmstoornissen
... vermoeidheid.

In extreme situaties kunnen zich voordoen:

... gewichtsverlies
... niet meer goed kunnen praten en lopen.

De gezondheidsklachten kunnen zich zowel thuis als op het werk openbaren.

Ontstaan elektrogevoeligheid
Het ontstaan van elektrogevoeligheid kan meerdere oorzaken hebben:
... een allergische reactie van het lichaam op elektromagnetische velden (EMV).
... een andere ziekte gaat er aan vooraf.

Gevolgen
Naast de gezondheidsproblemen die het gevolg kunnen zijn van blootstelling aan EMV kan dit tot problemen in de arbeidssituatie leiden. Als er vanuit de werkgever geen aandacht aan dit probleem besteed wordt, kan dit tot gevolgen voor de werknemer leiden:

... Beperking in carrière, of ontslag
... Minder of geen inkomen
... Kosten vanwege afschermingsmiddelen, bestrijden klachten
... Verlies van sociale aspect van werken en statusverlies

In een enkel geval is er wel aandacht voor de werknemer op de werkplek en wordt er gezocht naar mogelijkheden om het werken doorgang te laten vinden, b.v. een andere werklocatie.

Er is verder een hoofdstuk Advies: www.info-ea.nl/advies.html .
met nuttige informatie

Samenvattend: een goede website.Lees verder in de categorie Voorlichting | Terug naar homepage | Lees de introductie