Slimme warmtemeter weigeren (of afdekken); en andere slimme meters

vrijdag, 30 mei 2014 - Categorie: Voorlichting

Bron: www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbestanden%2Fdocumenten-en-publicaties%2Frapporten%2F2014%2F03%2F10%2Freview-weigeroptie-voor-de-slimme-warmte-meter%2Fdnv-kema-review-weigeroptie-voor-de-slimme-warmte-meter-74104409-mocset.pdf&ei=LVFmU7mVHIXdOqaJgOgP&usg=AFQjCNFfOY9nxTLFyms0Dt_JBf0X3xSs2g&bvm=bv.65788261,d.ZWU .


DNV KEMA Energy & Sustainability

74104409-MOC/SET
Review weigeroptie voor de slimme (warmte)meter

Arnhem, 22 januari 2014

Auteur(s) Rob van Gerwen, John van Steen

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken

Via bovenstaande link is het DMV KEMA rapport over de slimme warmtemeter down te loaden.
De lezer van StopUMTS die ons de link toezond schreef erbij:


Alle huurflats met centrale verwarming hebben op afstand uitleesbare warmtemeters, in mijn geval 5 meters per woning x 40 woningen.
Ik kan je zeggen als je in je bedje zo`n ding op 40 cm voor je giegel hebt, je met flinke koppijn wakker wordt.
Ik heb ze in ieder geval afgedekt, waarna de pijn ook verdween.
De meteropnemer moest wel naar boven om de standen op te nemen,en hij was niet blij.
Hij zou het met zijn werkgever er over hebben. Toen ik hem erop wees dat door deze techniek zijn baantje op de tocht kwam te staan hoorde ik hem nadenken.......ik heb nog niets gehoord.

Hieronder de conclusies op p. 29 van het rapport.

5 CONCLUSIES

De optie om een slimme meter te weigeren is gereviewd. Er is zowel een review gedaan voor de slimme elektriciteits- en gasmeter, als voor de op afstand uitleesbare warmtemeter. Voor de elektriciteits- en gasmeter is deze review kwantitatief, op basis van de maatschappelijke kosten-batenanalyse uit 2010, voor warmtemeters is deze review, vanwege het ontbreken van een MKBA, kwalitatief.

Vanuit het oogpunt van kostenefficiëntie is er geen reden om de weigeroptie af te schaffen; niet voor elektriciteits- en gasmeters en niet voor warmtemeters. Deze conclusie wordt toegelicht in beide onderstaande tabellen.

Er mag geweigerd worden en de aanbeveling is dat zo te laten.Lees verder in de categorie Voorlichting | Terug naar homepage | Lees de introductie