Antennebureau: Gevoeligheid voor elektromagnetische velden

dinsdag, 20 mei 2014 - Categorie: Voorlichting

Bron: www.antennebureau.nl/onderwerpen/gezondheid-veiligheid/gevoeligheid-voor-elektromagnetische-velden .
2014

Sommige mensen ervaren gezondheidsklachten, zoals hoofd-, spier- en gewrichtspijn, als zij in de buurt komen van bronnen die elektromagnetische velden produceren. Dit wordt elektrogevoeligheid genoemd.


Er zijn diverse bronnen die elektromagnetische velden produceren. Binnenshuis zijn dit bijvoorbeeld wekkerradio’s, elektrische dekens, draadloze huistelefoons (DECT) en mobiele telefoons. Buitenshuis gaat het bijvoorbeeld om antenne-installaties voor mobiele telefonie en omroep.

Geen duidelijk wetenschappelijk bewijs

Tot nu toe heeft wetenschappelijk onderzoek niet bevestigd dat blootstelling aan elektromagnetische velden gezondheidsklachten veroorzaakt. Hierbij gaat het om de blootstelling waarmee burgers in dagelijkse situaties te maken krijgen. Wel zijn er beperkte aanwijzingen gevonden dat er een samenhang is tussen de veronderstelling blootgesteld te worden en de ervaren klachten.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft aan dat elektromagnetische overgevoeligheid officieel geen medische aandoening is. Het Kennisplatform heeft het Kennisbericht 'Elektrogevoeligheid' opgesteld om de gezondheidsproblemen van elektrogevoeligen en de gevolgen daarvan te verduidelijken. Dit document vindt u aan de rechterzijde van deze pagina.

Blootstelling verminderen?

Ondanks het ontbreken van wetenschappelijk bewijs voor het ontstaan van klachten kan het zijn dat u blootstelling aan elektromagnetische velden zoveel mogelijk wilt beperken. Het Kennisplatform heeft hiervoor een aantal praktische tips om blootstelling tijdens het bellen met een mobiele telefoon te verminderen op een rij gezet. U vindt het document 'Anders omgaan met mobiele telefoons'' aan de rechterzijde van deze pagina.

Een zekere beperkte erkenning van het bestaan van elektrogevoeligheid. Een verbetering t.o.v. vroegere berichten. Maar dit wordt weer verzwakt door:

www.antennebureau.nl/onderwerpen/gezondheid-veiligheid .

Gezondheid & veiligheid

Berichten in de media over mogelijke nadelige gezondheidseffecten door blootstelling aan elektromagnetische velden van antennes leiden regelmatig tot ongerustheid. Blootstelling aan een te hoge elektromagnetische veldsterkte heeft opwarming van het lichaam tot gevolg. Daarom zijn er blootstellingslimieten opgesteld. Hier vindt u meer informatie over de effecten van antennes op de gezondheid, elektrogevoeligheid en deze blootstellingslimieten.

Ook vindt u hier informatie over de instanties die zich bezig houden met elektromagnetische velden en gezondheid, en de criteria voor goed wetenschappelijk onderzoek. Er wordt namelijk veel onderzoek gedaan naar de invloed van antennes op de gezondheid, maar niet alle onderzoeken zijn even betrouwbaar.

Is dit niet de informatie die u zoekt, of heeft u een vraag? Neem dan contact op met het Antennebureau via 0900 - 268 36 63 (lokaal tarief) of info@antennebureau.nl.Lees verder in de categorie Voorlichting | Terug naar homepage | Lees de introductie