Kennisplatform: Memo Omgaan met elektromagnetische velden

vrijdag, 09 mei 2014 - Categorie: Voorlichting

Bron: www.kennisplatform.nl/Files/Kennisberichten/20140502%20Kennisbericht%20omgaan%20met%20EMV.pdf .
2 mei 2014

Na bezwaren van verschillende NGO's, waaronder StopUMTS, aangaande de eerdere memo van het Kennisplatform EMV & Gezondheid over dit onderwerp, zie:

Voorlichting/8126/kennisplatform_1._omgaan_met__elektromagnetische_velden_en_2._verstandig_omgaan_..... .

is een herziene memo uitgekomen met de volgende veel kortere en minder bezwaarlijke inleiding (eerste bovenstaande link):


Iedereen in Nederland staat dagelijks - thuis en op het werk - bloot aan elektromagnetische velden
van telecommunicatie- en elektriciteitstoepassingen. De velden zijn afkomstig van bijvoorbeeld
mobiele telefoons, zendstations, elektrische apparaten en elektriciteitsnetwerken. Deze apparatuur en
de velden moeten voldoen aan Europese blootstellingslimieten ter bescherming van burgers of
werknemers. Sommige mensen vragen zich af welke keuzes zij kunnen maken om de blootstelling
aan de velden van apparatuur verder te beperken. Het Kennisplatform heeft de mogelijkheden op een
rij gezet.

Inhoud

A Elektronische communicatiemiddelen (telefoons en Wi-Fi)
B Elektrische apparatuur thuis
C Elektrische apparatuur in de werksituatie
D Elektromagnetische velden buitenshuis en tijdens vervoer
E Elektromagnetische velden (laten) meten
F Elektromagnetische velden afschermen

Zie verder de eerste link voor het complete verhaal. Tevreden over de nieuwe inleiding zijn we natuurlijk niet. De Europese blootstellingslimieten waarnaar gerefereerd wordt gelden niet voor heel Europa, in de meeste Oostbloklanden, waaronder Rusland, zijn ze evenals in Italië, Israël en China een factor 100 lager (wat toelaatbare stralingsintensiteit betreft). Bovendien houden de Nederlandse blootstellingslimieten geen rekening met het bestaan van niet-thermische biologische effecten, waarvan aangetoond is dat een aantal schadelijk voor de gezondheid kan zijn.Lees verder in de categorie Voorlichting | Terug naar homepage | Lees de introductie