Kennisplatform, 1. Omgaan met elektromagnetische velden en 2. Verstandig omgaan .....

vrijdag, 07 maart 2014 - Categorie: Voorlichting

Het Kennisplatform EMV & Gezondheid heeft op 20 febr. 2014 een memo uitgebracht met als titel:

Omgaan met elektromagnetische velden


zie:
www.kennisplatform.nl/Files/Kennisberichten/20140220%20Memo%20Omgaan%20met%20EMV.pdf

de Inleiding luidt als volgt:

Iedereen in Nederland staat dagelijks bloot aan de elektromagnetische velden van mobiele communicatieapparatuur (zoals telefoons, omroepzenders en basisstations) en aan elektrische en magnetische velden van elektrische apparaten en elektriciteitsnetwerken. Sommige mensen duiden deze velden aan met termen zoals radiogolven en radiofrequente of extreem-laagfrequente straling.

De velden afkomstig van apparatuur die thuis en op het werk wordt gebruikt en van zendstations en elektriciteitsnetwerken moeten voldoen aan blootstellingslimieten. Daarmee worden, gezien de huidige stand van de wetenschap, gezondheidseffecten van elektromagnetische velden voorkomen. Er zijn mensen die ondanks deze regelgeving hun blootstelling aan deze velden verder willen beperken. Deze memo is bedoeld om mensen daarbij te helpen. Deze memo bevat informatie over elektromagnetische velden in onze dagelijkse leefomgeving, en geeft tips om blootstelling aan velden te verlagen. In het algemeen geldt daarbij dat hoe verder de bron van het elektromagnetische veld van iemand verwijderd is, hoe lager de blootstelling aan dit veld is. Het geven van deze praktische tips door het Kennisplatform Elektromagnetische Velden mag niet uitgelegd worden als een wetenschappelijke erkenning dat elektromagnetische velden gezondheidsklachten kunnen veroorzaken.

Zoals gebruikelijk begint het Kennisplatform met de gebruikelijke ''wetenschappelijke'' ontkenning van de het feit dat EMV gezondheidsklachten kunnen veroorzaken (de hier vet weergegeven tekst). Dit ondanks het eerder uitgegeven Kennisbericht over elektrogevoeligheid:

www.kennisplatform.nl/Onderwerpen/elektrogevoeligheid/KennisberichtElektrogevoeligheid.aspx

waarin het voorkomen van elektrogevoeligheid van personen erkend wordt en waarin staat dat EMV zeer ernstige klachten kan veroorzaken.

Bovendien zijn enkele leden van het Kennisplatform ongeveer een jaar geleden op bezoek geweest bij ernstig zieke EHS personen en zijn ze er recent van op de hoogte gebracht dat drie EHS-ers zo ernstig dagelijks te lijden hebben aan RF velden dat zij euthanasie hebben aangevraagd. Vanwege deze punten kan de ontkenning van het Kennisplatform aangemerkt worden als een bliksemafleideractiviteit om de belangen van de Telecomindustrie niet te schaden. Of mensen er daardoor volledig aan onderdoor gaan, en de blootstelling aan EMV als marteling ervaren, is duidelijk niet van belang.

Afgezien van dit commentaar staat er in het verdere Kennisbericht nuttige informatie. J.R. Schrader heeft daar nog de volgende aanvulling op gegeven:


www.electrohealth.nl/blog/129 .

Verstandig omgaan met (draadloze) elektronica voor dummies
Gepubliceerd op 21 februari 2014.

- Werk bij voorkeur zoveel mogelijk bekabeld (telefoon met snoer naar de hoorn, internetverbinding met netwerkkabel).
- Gebruik de mobiele telefoon zo min mogelijk en bij gebruik op de speaker of met air-tube oortjes. Air-tube oortjes zijn headsets met een luchtslangetje, zodat de straling niet alsnog via de metalen snoertjes naar het hoofd wordt geleid.
- Wissel uw draadloze DECT huistelefoon om voor een Gigaset Eco-DECT telefoon en stel deze in op de Eco-Mode Plus zodat deze 100% stralingsvrij is in standby. Tevens regelt de Gigaset Eco-DECT telefoon tijdens het bellen automatisch het zendvermogen tot 80% terug naar gelang de afstand tot het basisstation.
- Wissel uw WiFi router om voor een stralingsarme JRS Eco-WiFi router.
- Gebruik een tablet niet op schoot maar leg hem op tafel - deze geeft niet alleen Wifi straling maar ook continu een laagfrequent magnetisch veld af.
- Draag uw smartphone in een tas of leg hem ergens neer zodra dat mogelijk is. Draag hem niet de hele dag op uw lichaam. De telefoon geeft namelijk zowel hoogfrequente straling af (GSM, UMTS, LTE/4G, WiFi, bluetooth etc) als een laagfrequent magnetisch veld (continu aanwezig). Slaap niet met smartphone onder uw kussen.
- Xbox en Wii geven ook straling (o.a. Bluetooth) - beperk gebruik.
- Hou voldoende afstand (meer dan 1 meter) tot: wekker, spaarlampen, stekkerdoos, snoeren, laptop voedingsblokje etc - vanwege het elektrische en magnetische veld.

P.S. Zie dit als een aanvulling en verbetering op het Memo hierover van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden dat nog beter kan qua volledigheid en juistheid.

Met deze aanvulling van J.R. Schrader zijn we het volledig eens.

We kunnen een stap verder gaan. We zien het als schandalig dat in de memo van het Kennisplatform niet het duidelijke advies gegeven wordt thuis (en elders) waar mogelijk bedrade (bekabelde) verbindingen te gebruiken. Dit is het eerste punt in bovenstaande aanvulling.
Tot slot: de woorden Eco-WiFi, voorzorg, voorzorgsprincipe en voorzorgsbeginsel komen niet voor in de memo van het Kennisplatform.
Lees verder in de categorie Voorlichting | Terug naar homepage | Lees de introductie