Powerline adapters (internet via het stroomnet) en commentaar

zaterdag, 11 januari 2014 - Categorie: Voorlichting

Bron: stukje op het internet en zeer terecht commentaar, een waarschuwing

Een goed alternatief
Toegang tot het internet is eigenlijk niet meer weg te denken tegenwoordig, want iedereen gebruikt het, zowel op het werk als in huiselijke kring. Steeds meer mensen stappen over op draadloos internet, om een hoop gedoe met kabels in huis te voorkomen. Een groot nadeel hiervan is echter dat er veel straling vrijkomt in huis, die uw lichaam negatief beïnvloeden en daarmee uw stemming (stress), concentratievermogen en lichamelijke conditie. De oplossing: internet via het stroomnet. Alle voordelen van draadloos internet, maar dan zonder schadelijke straling in uw huis.
De adapters zijn eenvoudig te installeren direct gebruiksklaar geen instellingen en geen software installatie. De powerline adapters zijn in iedere computerwinkel te verkrijgen. Merken als ...........

Dit is het stukje en nu het commentaar waar we het volledig mee eens zijn:

Met grote schrik stuitte ik op internet op bovenstaand stukje tekst.

Ik ben al meer dan 30 jaar actief als radioamateur en op basis daarvan mag ik beweren dat ik er het een en ander van weet.

Niet de WiFi, maar juist de powerline adapters (vanaf nu noem ik deze even PLC) zijn een drama als het om ongewenste straling gaat.

Het lichtnet fungeert n.l. als een enorme antenne, die zeer welwillig is om de zeer snelle datacommunicatie de ether in te slingeren. Gevolg: de straling is tot wel soms op honderd meter afstand van zo'n PLC zó hevig dat radioverkeer op korte -en ultra kortegolf vrijwel onmogelijk wordt.

Op Europees niveau is men drukdoende (er zijn al regels en normeringen in de maak) om deze PLC's de kop in te drukken en uit te bannen, mede door diverse overheidsinstanties welke gebruik maken van radioverkeer.

Ik kan u verzekeren dat ik het bovenstaande en absoluut onjuiste bericht tandenknarsend heb gelezen.

U kunt overigens zelf een simpel testje doen met een klein wereldontvangertje. Als u deze even op een middengolfband afstemt en een PLC opzoekt, weet u direct waar ik het over heb. Schrik niet, de ratelstoringen zijn enorm en tot op grote afstand van de PLC hoorbaar. Probeer ook eens iets dergelijks met een WIFI station. Die stoort domweg niet of nauwelijks (enkele tientallen cm's)

Ik vind het echt heel jammer dat een stuk tekst als hierboven, duidelijk geschreven vanuit een gebrek aan onderbouwde kennis, op internet te vinden is. U heeft duidelijk geen idee wat voor een enorme ongewenste stralingen er veroorzaakt worden door uw aangeprezen powerline adapters.

Een zelfde soort storing wordt overigs ook veroorzaakt door plasma televisies.

J. Steen
Heerhugowaard

Dus nooit internet op het stroomnet zetten! StopUMTS raadt gebruik van WiFi ook ten zeerste af, maar dat was al duidelijk.
Een lezer reageerde op dit punt. Zijn commentaar op het commentaar:


Commentaar op de bijdrage over Powerline van de Heer Steen.

De Heer Steen spreekt terecht een probleem aan, nl. dat PLC (Power Line Communication, d.w.z. dataverkeer over stroomkabels die gewoonlijk niet afgeschermd zijn) een afvalproduct produceert in de vorm van radiostraling in het korte (en ultrakorte ?) golfgebied en wel over een groot frequentiebereik. Dit stoort de radiocommunicatie, o.a. van de zendamateurs maar ook van overheidsinstanties.

Bij WiFi gaat het ook om gepulste radiostraling, echter bij veel hogere frequenties (in het Gigaherz-bereik). Hier is de straling geen afvalproduct maar onderdeel van de communicatie.

Het veel grotere probleem is echter dat een aantal mensen zowel door de PLC alsook door de WiFi en door andere vormen van gepulste straling zoals DECT, UMTS, LTE (4G) gezondheidsklachten krijgen, hun baan verliezen, niet meer weten waarheen ze zullen vluchten of die in de zelfmoord gedreven worden. Dit laatste probleem wordt door de overheid zo mogelijk verzwegen.

Mensen die geen klachten hebben (klachten kunnen ook pas na verloop van tijd optreden, men zij gewaarschuwd), of niet weten dat hun klachten (mede) door h.f. straling worden veroorzaakt geloven liever de leugens van de industrie en de overheid die zeggen dat er niets aan de hand is. En als men met lijdensverhalen van slachtoffers komt, dan denken deze mensen dat het hen niet zal treffen.

Wat betreft de wereldontvanger, deze is inderdaad bruikbaar om PLC en andere vormen van min of meer ziek makende ''vuile elektriciteit'' op te sporen. Men denke aan al die netadapters met hun pulsen, gepulste aansturing van verlichting, televisieapparaten die in standby staan en daarbij sterke pulsen uitstralen, beeldschermen, enz. De eigenlijke veroorzaker is vaak moeilijk te vinden, daar de leidingen het signaal overal verbreiden.

Naar mijn ervaring is de PLC (een ratelsignaal over een groot frequentiebereik) eerder te vinden op de korte golf en niet op de middengolf. Hoe groter het frequentiebereik van de wereldontvanger hoe groter de kans de PLC, of andere storingen te vinden. De kleine, goedkope wereldontvangers hebben nl. vaak grote leemten in hun frequentiebereik. Ze bieden bv. alleen de frequentiebanden van de omroepzenders. Ook worden vaak de hoge frequenties (13m en 11m band) weggelaten, en het kan voorkomen dat een PLC (ondanks de ''breedbandigheid'') daardoor niet wordt vastgesteld. Zo werd een PLC in de 13m band pas ondekt door het gebruik van een wereldontvanger die met deze frequentieband was uitgerust. Het beste is een doorlopend frequentiebereik wat snel doorzocht kan worden.

Samenvattend: Helaas denken veel mensen dat de PLC een goed alternatief is voor de WiFi. Dit is een misvatting. Het zijn alle twee ziekmakers voor u of voor uw buren (hoofdpijn, slaapstoringen, enz.). De één misschien meer dan de ander.

P. N.



Lees verder in de categorie Voorlichting | Terug naar homepage | Lees de introductie