Blootstellingslimieten (stralingsnormen), tabellen en illustraties

maandag, 21 oktober 2013 - Categorie: Voorlichting

Bron 1: www.facebook.com/SaferEMR
8 okt. 2013
Op deze algemene site stonden enkele mooie illustraties en een tabel van toegestane stralingsbelastingen in diverse landen, zie:
pdf/Exposure%20limits%20and%20illustrations.pdf .

en:
www.mainecoalitiontostopsmartmeters.org/wp-content/uploads/2015/01/IAJ_EHS__Human_Rights_0141204-Reduced-File-Size.pdf .

De tabel geeft een globale indruk, maar is echter niet erg nauwkeurig. Bij Zwitserland staat bijvoorbeeld een bovenlimiet van 10 µW/cm2, wat overeenkomt met een veldsterkte van 6 V/m.

Een lezer uit Zwitserland schrijft ons:
'De Zwitserse waarde van 6V/m geldt alleen in ruimtes waar mensen langere tijd verblijven (wonen of werken). Door afscherming door gebouwen wordt die waarde van 6V/m op die plaatsen ook in het buitenland zelden overschreden. Hij kan niet worden vergeleken met de buitenlandse limieten, die voor alle ruimtes, ook voor buitenshuis, en ook dicht bij de zender, en ook voor kort verblijf gelden. In Zwitserland geldt daarvoor, net als in Nederland, een blootstellingslimiet van 61 V/m. Bovendien geldt die binnenshuislimiet van 6V/m maar voor één zendinstallatie gelijktijdig en alle microzenders en andere stralers zijn sowieso niet meegerekend. Evenmin wordt hij gecontroleerd.'

Deze lezer schrijft tevens:
'De bewering, dat Zwitserland de strengste blootstellingslimieten ter wereld heeft, nl. die beroemde 6V/m, behoort tot het pakket leugens dat de telecomindustrie hier in dit land tot in den treure, ondersteund door de autoriteiten, universiteiten en gerechtshoven, blijkbaar met succes, herhaalt.'

Voor een gedetailleerd commentaar op de Zwitserse situatie zie de onderaan toegevoegde pdf file.

Terugkomend op de tabel, de hoogst toegestane (UMTS) stralingsbelasting, die in Nederland, Canada en een aantal andere landen is
1000 µW/cm2 = 10.000.000 µW/m2 (61 V/m)

In verschillende andere landen, Oostbloklanden en China, is de hoogst toegestane stralingsbelasting een factor 100 lager:
10 µW/cm2 = 100.000 µW/m2 (6 V/m)

De ervaring leert echter dat men bij deze stralingsbelasting van 6 V/m, en ook bij veel lagere waarden, nog steeds ernstig ziek kan worden.

De advieswaarden volgens de Standard der Baubiologische Messtechnik (SBM-2008):
www.verband-baubiologie.de/pdf/RICHTWERTE-2008-ENGLISCH.PDF .
zijn dan ook veel lager:
0,001 µW/cm2 = 10 µW/m2 (buitenshuis) (0,06 V/m)

De Oostenrijkse artsenorganisatie OAK adviseert een bovenlimiet van
0,1 µW/cm2 = 1000 µW/m2 (0,6 V/m)
zie:
Berichten%20Internationaal/6715/redir .
maar karakteriseert deze stralingsbelasting wel als ''very far above normal'',
zie:
electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2012/04/EMF-Guideline.pdf .

Verdere informatie op:
www.c4st.org/news/scientific-research/a-comparison-of-wifi-emissions-to-scientific-research.html .
met daarin drie pdf files:
www.c4st.org/images/documents/wifi_exposure_compared_to_research.pdf .
met gemeten biologische effecten bij WiFi blootstellingen ver onder de ICNIRP limiet,
en
www.c4st.org/images/documents/Conversion-Chart-microwatts-and-watts.pdf .
een conversie tabel voor eenheden.

En speciaal voor België in:
www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=173 .
met een recente (jan. 2015) aanvulling van Charles Claessens:

In VLAANDEREN is het uitgangspunt GSM900, waarvoor een grenswaarde geldt van 3 V/m per zender.
(men vermeldt niet dat dit voor GSM1800 4,12 V/m en voor UMTS 4,34 V/m is.)

Dat wil zeggen, dat iedere enkele GSM900 antenne niet meer mag zenden dan 3 V/m.

Daarnaast heeft men een cumulatieve grenswaarde:
Over de cumulatieve norm kunnen we kort zijn.
Er geldt voor GSM900 een grenswaarde van 20,6 V/m (voor GSM1800 29,1 en UMTS 30,7 V/m). Daar heeft niemand in Vlaanderen wat over gezegd.

Weinigen realiseren zich, dat om aan die cumulatieve normwaarde te komen, en men 20,6 V/m wil halen, er 47 GSM900 antennes à 3 V/m nodig zijn.

De Walen houden het bij 3V/m.

In Brussel had men 3V/m, maar dat is voor 4G wat verhoogd, omdat men met 3V/m niet kon toekomen.


Zie verder:
www.c4st.org/images/documents/thermal_charts.pdf .
een tabel met in verschillende landen toegestane 1,8 GHz stralingsemissies en de daarbij behorende blootstellingsduur

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Voorlichting | Terug naar homepage | Lees de introductie