Aardlussen een waarschuwing

woensdag, 30 januari 2019 - Categorie: Voorlichting

Bron: Facebook 'Straling en zo', auteur: Ruud Sikking
30 jan. 2019

Aardlussen.
Installateurs vinden het een goed gebruik om alles overal lukraak te aarden. In de meterkast zitten aardklemmen op de water- en gasleiding. Ook de betonbewapening wordt geaard. In de badkamer zijn alle metalen delen via een centraal aardpunt opnieuw geaard. Bij gasfornuizen en CV-ketels loopt de aarde van het stopcontact naar de gas- en/of waterleiding. Het probleem is dat er daardoor aardlussen, meervoudige verbindingen tussen 2 punten, ontstaan. Als ergens in die aardlus een magnetisch veld is, en die is er altijd al in de meterkast, dan ontstaat er door de lage weerstand van de aardlus een flinke stroom door de aardlus. Die stroom levert op zijn beurt weer een sterk magnetisch wisselveld op langs de hele aardlus. Mensen kunnen daar behoorlijk ziek van worden.
Heb je een TN-stelsel in huis, dan ben je helemaal de Sjaak. Je hebt dan geen eigen aardpen (TT-stelsel), maar de netwerkbeheerder levert dan de veiligheidsaarde. Die is gemakshalve verbonden met de nulleider. Door de nulleider hoort de nulstroom te lopen, maar door alle parallelle aardverbindingen gaat een deel via de aardleidingen. Onlangs mat ik bij een klant door stadverwarmingsbuizen 10 Ampère. Het magnetisch veld is 200x stroomsterkte/afstand in nT. Dus op 1 meter afstand van de stadsverwarmingsbuizen in de kruipkelder was het magnetisch veld 2000 nT. Logisch dat men daar geen oog meer dicht deed. Aardlussen, toch iets om rekening mee te houden.

Met nog extra info op Facebook (van R.S.)

Als je een aardpen slaat moet je de binnenkomende gas- en waterleiding galvanisch ontkoppelen (met isolatiekoppelingen) en de aardlip bij de hoofdzekeringenkast loskoppelen, ander word je het afvoerputje van de hele buurt.
www.cybertheek.nl/emv/aardingelektrischeinstallatie.pdf .Lees verder in de categorie Voorlichting | Terug naar homepage | Lees de introductie