LF elektrisch veld, LF magneetveld, elektromagnetische velden en elektromagnetische straling

donderdag, 22 november 2018 - Categorie: Voorlichting

Bron 1: www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs322/en/?fbclid=IwAR04KSH-5O17LSRAfydwOdWcgdahBmVPmjeWSjlUQMhdLiCqqNyO2xz2g_4
2007

Basisbegrippen

Uit dit WHO verhaal (bovenstaande link) reproduceren we een deel omdat dit deel een duidelijke voorlichting geeft over wat laagfrequente (LF) elektrische velden en magneetvelden zijn:

'Electric and magnetic fields exist wherever electric current flows - in power lines and cables, residential wiring and electrical appliances.
Electric fields arise from electric charges, are measured in volts per metre (V/m) and are shielded by common materials, such as wood and metal.
Magnetic fields arise from the motion of electric charges (i.e. a current), are expressed in tesla (T), or more commonly in millitesla (mT) or microtesla (µT). In some countries another unit called the gauss, (G), is commonly used (10,000 G = 1 T). These fields are not shielded by most common materials, and pass easily through them. Both types of fields are strongest close to the source and diminish with distance.

Most electric power operates at a frequency of 50 or 60 cycles per second, or hertz (Hz). Close to certain appliances, the magnetic field values can be of the order of a few hundred microtesla. Underneath power lines, magnetic fields can be about 20 µT and electric fields can be several thousand volts per metre. However, average residential power-frequency magnetic fields in homes are much lower - about 0.07 µT in Europe and 0.11 µT in North America. Mean values of the electric field in the home are up to several tens of volts per metre.'

Het verdere WHO verhaal is verre van up to date (het dateert uit 2007)

Voor meer uitgebreide beschrijvingen van elektromagnetische velden (EMV) en elektromagnetische straling (EMS) zie:


en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_field

en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_radiation

Met excuus voor het Engels. De Nederlandse Wikipedia teksten geven een minder precieze (en voor mij storende) beschrijvingen.

En over de vraag wanneer men over elektromagnetische velden (EMV) en wanneer men over elektromagnetische straling kan spreken, een deel van de tekst uit de introductie:


Onder elektromagnetische velden en gezondheid ('EMV & G') verstaan we vrijwel alles wat met blootstelling van mensen, dieren en planten aan EMV - en de gevolgen voor de gezondheid - te maken heeft.

Het gaat daarbij om zowel de radiofrequente (RF) EMV van draadloze communicatie als om de laagfrequente (LF) EMV (ofwel EV en MV) van hoogspanningsleidingen en aan het net aangesloten huishoudelijke apparaten.
Onder de RF EMV vallen GSM, UMTS, LTE, 5G, C2000, smartphones, mobieltjes, DECT telefoons, WLAN, WiFi, bluetooth, slimme meters, slimme babyfoons, enz.

De naam elektromagnetische velden (EMV) is correct in het hele frequentiegebied, zowel RF als LF. Daarnaast wordt de benaming elektromagnetische straling (EMS) gebruikt. Over EMS kunnen we per definitie alleen spreken indien de elektrische en magnetische veldsterktes een speciale vaste verhouding hebben. Aan die voorwaarde is alleen voldaan in een deel van het RF gebied (het zogenaamde verre veld) en niet in het nabije RF veld (vlak bij de antenne) en niet in het LF gebied. In het hele LF gebied (0 - 100 kHz) en in het nabije RF gebied is het dus onjuist om over EMS te spreken.


En voor de verschillen tussen natuurlijke straling en de niet-natuurlijke EMV en EMS zie:

www.stopumts.nl/pdf/Man-made%20and%20Natural%20EMF%20EMR.pdf

L.V. 22-11-2018Lees verder in de categorie Voorlichting | Terug naar homepage | Lees de introductie