Zonnepanelen: Storingen in het frequentie spectrum door zonnepanelen (PV installaties)

maandag, 01 oktober 2018 - Categorie: Voorlichting

Bron: www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/emc-emf/storingen-en-ontstoren-in-de-praktijk/storing-door-pv-installaties-amersfoort/
2018

Een beschrijving van de melding, bevindingen en het oplossen van de storing door zonnepanelen in Amersfoort. Dit relaas over fotovoltaïsche panelen, ook wel PV installaties genoemd (PV staat voor PhotoVoltaic), is geschreven door Jaap van Oostveen (PA3GYM).

Inleiding
Onze directe buurtgenoten bedachten in 2015 dat het wel eens lucratief zou kunnen zijn om zonnepanelen (PV installaties) op het dak te leggen. Omdat ik hier niet vooraf van op de hoogte was, kon ik ze dus ook geen advies geven. Advies over welke type & merk PV installatie het beste is, zonder ook maar één storinkje op je ontvangstantenne te krijgen. Bijvoorbeeld zoals het Duitse SMA, welke als uitmuntend bekend staat. Helaas… Die kochten ze niet.

Ze kozen voor de PV installaties van een Nederlandse importeur met zogenaamde “power optimizers“.

De gevolgen

Nadat de installaties in gebruik waren gesteld, begon ook de storingsellende. Ik constateerde in het frequentiegebied vanaf 100 kHz (kilo Hertz) tot ver boven de 450 MHz (mega Hertz) heel veel dominante storingen. Met name tot 30 MHz, waren de storingen overdag op de signaalsterktemeter (S-meter) boven de S9 oplopend tot S9+60 db.

S9 staat gelijk aan 34 dBμV. Daarmee is S9+60 db een indrukwekkende 94 dBμV of 50 mV (!).

In onderstaande tabel even een herinnering aan de sterkte van S-punten op frequenties beneden de 30 MHz.

Zie verder de link bovenaanLees verder in de categorie Voorlichting | Terug naar homepage | Lees de introductie