Hoogspanningslijnen: Netkaart Nederland

woensdag, 18 juli 2018 - Categorie: Voorlichting

De Eerste Indruk van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid is als pdf bijgevoegd en is te vinden op:
www.kennisplatform.nl/nieuwe-netkaart-hoogspanningslijnen-indicatieve-magneetveldz/

De nieuwe Netkaart en de beleidsduiding van de Ministeries van IenW, EZK en BZK is te vinden op:
www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoogspanningslijnen/Netkaart

Het rapport met de toelichting van het RIVM is te vinden op:
www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2018/Juli/Indicatieve_magneetveldzones_rond_bovengrondse_hoogspanningslijnen_Toelichting_bij_de_geactualiseerde_Netkaart .Lees verder in de categorie Voorlichting | Terug naar homepage | Lees de introductie