Antennebureau: Resultaten metingen straling antennes (zendmasten) in Nederland

maandag, 03 september 2018 - Categorie: Voorlichting

Bron 1: www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/resultaten-metingen-straling-antennes
juni 2018

Agentschap Telecom meet de sterkte van elektromagnetische velden bij antennes in Nederland.
De resultaten vindt u in bovenstaande link. Uit de metingen blijkt dat alle veldsterkten onder de
ICNIRP limieten voor blootstelling blijven, maar boven de SBM 2015 limieten uitkomen.
Zie:
www.stopumts.nl/doc.php/Voorlichting/67/blootstellingslimieten_voor_elektromagnetische_velden

De omrekening van stralingsintensiteit I (van RF straling) naar veldsterkte E gaat via:

I = E^2 / 377,

waarin I in W / m^2 (watt per vierkante meter) en E in V/m (volt per meter) is uitgedrukt.

De waarden zijn steekproeven, voor de meeste antennes zijn geen waarden bekend.

Toelichting van het Antennebureau

Het agentschap controleert op verschillende locaties in Nederland of de veldsterkten de limiet
niet overschrijden. Zo’n meting heet een veldsterktemeting. Ze meten dan de sterkte van het
elektromagnetisch veld op een bepaalde plek uitgedrukt in volt per meter (V/m).

Op de locatie meten zij alle aanwezige elektromagnetische straling, afkomstig uit bijvoorbeeld radio,
televisie, draadloos internet, mobiele telefonie en draadloze huistelefoon (DECT). Dit is de
elektromagnetische straling in het radiofrequentie gebied (van 100 kHz tot 6 GHz). Ze noteren de
hoogst gemeten veldsterkte.

Een toelichting op hoe er wordt gemeten, vindt u in de brochure ‘Meten van elektromagnetische velden’ (pdf, 237 kB).
www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/documenten/brochures/2018/januari/5/meten-van-elektromagnetische-velden

De gemeten veldsterktes
Op straatniveau wordt er gemiddeld 0,5 tot 3 V/m gemeten. In een woning is dit 1 V/m. Dit is ver onder de strengste blootstellingslimiet van 28 V/m.

Gemeten veldsterktes in Nederland hetzelfde als in het buitenland
In andere landen zijn
de gemeten veldsterktes hetzelfde als in Nederland. Daarmee blijven de waarden in onze
leefomgeving ook onder de strengere limieten in landen zoals België en Italië. Het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de blootstellingslimieten die Nederland hanteert
vergeleken met andere landen. U leest dit in het document Comparison of international policies
on electromagnetic fields op de website van het RIVM.
www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Milieu_Leefomgeving/Comparison_of_international_policies_on_electromagnetic_fields_2018

Het aanvragen van een veldsterktemeting
Agentschap Telecom doet geen veldsterktemetingen op verzoek van bedrijven of particulieren. Wij
kunnen u wel helpen met een lijst met bureaus die dat voor u kunnen doen. Neemt u hiervoor
contact met ons op.
www.antennebureau.nl/contact .


Voor zendmasten in België zie:
zendmasten.be/ .
Waar staan de UMTS (3G) en GSM masten van de providers in België?
Wat is de UMTS dekking van Proximus, Mobistar, Base en b-lite?Lees verder in de categorie Voorlichting | Terug naar homepage | Lees de introductie