StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
16/08/18Wifi uitzetten: modems
10/08/18Netkaart hoogspanningslij
Artikelen
18/08/18Check if your mobile phon
18/08/18Eye Damage in the Microwa
17/08/18Monsanto moet 289 miljoen
17/08/18Ware WLAN ein medikament
16/08/18The full story on EMFs: R
11/08/185-10% Elektrosensiblen
Berichten Nederland
17/08/18De volksgezondheid is bli
15/08/18Huisarts ziet aantal stud
06/08/18’Buitengebied Hoogeveen
28/07/18OPEN BRIEF aan KPN en all
23/07/18Bijna 17.000 LTE-antennes
Berichten België
23/07/18Brusselse overheid tekent
16/06/18Scherpenheuvel-Zichem: Be
Berichten Internationaal
15/08/18USA: CDC Finds Brain, Liv
02/08/18Canada: First withdrawal
26/07/18ICNIRP’s public consult
17/07/18Frankrijk: PhoneGate scan
Ervaringen | Appellen/oproepen
29/07/18WMO aanvraag: ervaring
03/07/18Slimme meter ervaring
28/05/18Stralingsarme werkplek
Onderzoeken
18/08/18Exposure of Insects to Ra
04/08/18Occupational exposure to
29/07/18Oxidative stress in elect
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
17/07/18De Omgevingswet en elektr
01/06/18Wetgeving hoogspanningsli
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
Oproepen
13/08/18Oproep stralingsarme werk
23/07/18Oproep logeeradres Den Ha
29/06/18Tegenlicht wordt 30% geko
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
07/07/18E/mail naar alle raadsled
07/07/18E-mail naar de TV redacti
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Slimme meter: overheidsregels en wetten    
Ga naar overzicht berichten in: Voorlichting

Slimme meter: overheidsregels en wetten
donderdag, 17 mei 2018 - Dossier: Voorlichting


Bron 1: Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie
wetten.overheid.nl/BWBR0036646/2015-07-01


Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Hieronder enkele punten betreffende de frequentie van uitlezen:

Artikel 7
1 Een leverancier van gas of van elektriciteit verstrekt ten minste iedere twee maanden een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht aan een eindafnemer van gas of van elektriciteit die beschikt over een op afstand uitleesbare gas- of elektriciteitsmeter die op afstand wordt uitgelezen. Op verzoek van een eindafnemer kan de frequentie worden verlaagd.
2 Een leverancier van warmte of van koude verstrekt ten minste iedere twee maanden een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht aan een eindafnemer van warmte of van koude die beschikt over een op afstand uitleesbare warmte- of koudemeter die op afstand wordt uitgelezen door middel van een signaal dat verder draagt dan 250 meter. Op verzoek van een eindafnemer kan de frequentie worden verlaagd.

Artikel 10
1 Indien één keer per jaar een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht wordt verstrekt, bevat het verbruiks- en indicatief kostenoverzicht:

Artikel 18
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit factuur en verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 21 mei 2015
Willem-Alexander
De Minister van Economische Zaken,
H.G.J. Kamp

Bron 2: Slimme meter weigeren
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/slimme-meter/vraag-en-antwoord/slimme-meter-weigeren


Mag ik een slimme meter weigeren?
U mag de slimme meter weigeren. U kunt de slimme meter ook laten uitschakelen, zodat deze niet automatisch op afstand wordt uitgelezen. Dit kan een voordeel zijn wanneer u op een later moment wel gebruik wilt maken van het laten uitlezen van de slimme meter.

Weigeren van de slimme meter
Wilt u geen slimme meter? Dan kunt u bij uw netbeheerder de slimme meter weigeren. U behoudt uw huidige energiemeter. Dan kunt u geen gebruik maken van nieuwe diensten en toepassingen om energie te besparen. Ook moet u zelf uw meterstanden doorgeven.

Is uw oude meter echt aan vervanging toe, dan ontvangt u een andere meter. Dit is geen slimme meter, maar een digitale meter die niet op afstand uit te lezen is.

Heeft u een slimme meter geweigerd en wilt u later toch een meter aanvragen? Dan mag de netbeheerder kosten voor de slimme meter in rekening brengen.

Slimme meter laten uitschakelen
Heeft u bezwaar tegen het automatisch op afstand uitlezen van uw slimme meter? Dan kunt u de netbeheerder vragen deze functie uit te zetten. U moet dan wel zelf jaarlijks uw meterstanden doorgeven. Dit gebeurt dan niet automatisch.

Zie verder bovenstaande link

Bron 3: www.enexis.nl/consument/aansluiting-en-meter/meter/slimme-meter/handleiding-en-uitleg/wilt-u-geen-slimme-meter

Wilt u geen slimme meter?
De slimme meter is niet verplicht. Als u op uw adres een slimme meter van Enexis Netbeheer krijgt aangeboden, kunt u hem weigeren. En als er al een slimme meter hangt op uw adres, kunt u ons vragen om de meter tegen betaling te wisselen.

Zie verder de link hierboven

Bron 4: www.stedin.net/slimme-meter/slimme-meter-uitlezen/
Op deze site staat dat je het automatisch doorsturen van de meterstanden uit kunt zetten. Het is niet duidelijk of de meter dan volledig stralingsvrij wordt. Ik heb in een mail aan Stedin gevraagd of ze dat stralingsvrij worden dan garanderen.

Bron 5: Verhalen/10489/%7Bslimme_meter_verwijderen%7D

Bron 6: www.privacybarometer.nl/nieuws/3854/Slimme_meter_weigeren
08-11-2010

Hierin een interessant punt wat ik gemist had (was voor mijn tijd bij StopUMTS).
Bij de stemming in de Eerste Kamer over het verplicht stellen van de slimme meter waren de volgende partijen voor verplicht stellen:
CDA, PvdA, CU, D66, ToN
en de volgende partijen waren voor vrijwillig plaatsen (of naar keuze dus niet):
SP, GroenLinks, PvdD, VVD, SGP en PVV
Nu ben ik niet voor de PVV, maar die heeft ons toen (in 2010) wel gered, samen met de andere genoemde partijen. En de CU, een zogenaamd nette partij, die was voor verplichting met een boete van € 17.000- bij weigering. Bovendien was het de CU die een paar jaar later een motie indiende om WiFi versneld op scholen in te voeren, terwijl ze uitvoerig ingelicht waren over de gevaren voor de gezondheid.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer