Beschermen tegen de radiofrequente (RF) straling van draadloze communicatie

woensdag, 16 mei 2018 - Categorie: Voorlichting

Op vele sites komen regelmatig producten voorbij die zogenaamd bescherming bieden tegen de RF straling van mobiele communicatie. Veel mensen weten weinig van dit onderwerp af, hebben geen wetenschappelijke achtergrond en zijn onder de indruk van de veelal moeilijke wetenschappelijk klinkende woorden gebruikt in de teksten die die producten aanbevelen.

Daarom hierbij mijn verhaal (eenvoudige uitleg) over wat wel en wat niet beschermt tegen deze straling.

1. Je kunt je afschermen en daarmee de stralingsintensiteit waaraan je blootstaat aanzienlijk verminderen. Dat is te bereiken met geleidende verf op de muren en geleidende vitrage voor de ramen of geleidende folie op de ramen (op HR++ glas zit al een coating die RF straling tegenhoud), aangebracht tussen de plaatsen waar je zit of ligt en de externe stralingsbron(nen), zoals een zendmast en WiFi/DECT van de buren. In plaats van geleidende verf kun je ook (goedkoper maar minder mooi) aluminium(Al)-folie, zoals reddingsdekens, tegen de muur plakken. Als je onderburen met WiFi/DECT hebt kun je de straling daarvan afschermen met metaalgaas of dik Al-folie op de vloer onder het laminaat. Met voorgaande wel uitkijken met aarding. Als je uitgaat kun je geleidende kleding aantrekken. De stralingsbelasting kun je met die maatregelen, als je het goed doet, met factoren 100 tot 1000 reduceren.

Bovenstaande afschermende maatregelen werken natuurlijk niet als je in je eigen huis draadloze stralende verbindingen gebruikt. In dat geval werkt de afscherming averechts, de straling van je eigen stralende apparaten wordt dan door die afscherming in je eigen huis terug gereflecteerd. Dus in huis zoveel mogelijk alle draadloze verbindingen vervangen door bekabelde en de stralingsbronnen, zoals WiFi uitzetten.


2. In plaats van afschermen kun je ook objecten uit het alternatieve circuit kopen om in de kamer of ergens in huis te zetten.
Voor de vele producten uit dat alternatieve circuit zie:
Artikelen/10481/redir
Je hebt ze in allerlei uitvoeringen zoals: een metalen buisje met daarop al dan niet een bolletje op een statief, of een piramide (verkleind), of een bol (bijv. gevuld met zand), of kunsthars met daarin stukjes of draadjes van verschillende metalen, of kristallen, of een doosje met een stekker eraan om in een stopcontact te steken, enz., er is een ruime keus.
Als die objecten niet in de baan liggen tussen zender (zendmast / WiFi/Dect van de buren) en ons en ook niet vlak naast die baan geplaatst zijn, dan is de stralingsreductie 0%. De radiofrequente (RF) straling van draadloze communicatie komt met de lichtsnelheid naar ons toe, wordt onderweg gedeeltelijk door muren geabsorbeerd en misschien een beetje verstrooid, gaat dwars door onze kleding (behalve als die geleidend is) en wordt grotendeels in ons lichaam geabsorbeerd.
De vraag is dan: wat doen die objecten? Welnu als ze niet geleidend zijn en geen geleidende onderdelen bevatten helemaal niets. En als ze geleidend zijn, dan zullen ze als antenne straling uit het veld oppakken en weer uitzenden, je krijgt er dan gewoon een kleine extra portie bij (gemiddeld genomen). Er wordt bij die objecten van alles geclaimd en er worden moeilijk klinkende benamingen gebruikt, zoals:
spininversie, orgonenergie, neutralisator, harmonisator, stralingsvreter, pulsor en nulpuntsenergie,
maar dat zijn woorden die in de wetenschappelijke literatuur niet voorkomen (met uitzondering van nulpuntsenergie maar dat heeft niets met dit gebied te maken). Die moeilijke woorden zijn uitsluitend bedoeld om indruk te maken op goedgelovigen die niets van dit onderwerp afweten.


Om bovenstaande te verduidelijken maak ik een vergelijking met het beschermen tegen de zon. Als je er te lang in ligt en verbrandt, dan kun je het best onder een boom gaan zitten of onder een parasol, of kleding aantrekken. Dat komt overeen met punt 1 hierboven, afschermen dus.
Maar als je die alternatieve objecten naast je neerlegt en in de zon blijft zitten, dan krijg je nog steeds de volle dosis straling van de zon. Met RF straling is dat net zo. Dat het voor sommigen fijn aanvoelt om bijv. een kristal bij zich te dragen is een ander verhaal, dat heeft niets met bovenstaande te maken. Zo’n kristal schermt echter niet af tegen de straling van draadloze communicatie.

Leendert Vriens, 23 april 2017, video onderaan toegevoegd op 23 okt. 2017


Nu heb ik in het voorgaande een beetje een zwart-wit beeld gegeven. De onder 2 bedoelde en in voorgaande link genoemde artikelen doen in ieder geval niets met de RF straling van draadloze communicatie, al wordt dat veelal geclaimd. Sommige voegen straling en/of elektromagnetische velden (EMV) toe. Meestal werkt dat averechts, maar in een uitzonderingsgeval zou dat kunnen helpen.
Om een vergelijking te maken kun je daarbij denken aan een storend piepgeluid waaraan je het geluid van het ruisen van de zee (wat voor velen heel prettig is) aan toevoegt. Het piepgeluid kan dan minder storend zijn.
De vaste frequenties bij de straling van draadloze communicatie kunnen in ons lichaam resonante processen veroorzaken. In principe kunnen die resonanties verstoord worden door een extra EMV met een speciaal meer random frequentiepatroon.
In gevallen waar men niet aan de straling van draadloze communicatie kan ontkomen en die niet kan afschermen (beschermende kleding is niet altijd praktisch), zoals in een werksituatie of op straat in een grote stad, zou het nuttig kunnen zijn zo'n alternatief product te proberen. Van de vele producten die er zijn maken twee op mij een serieuze indruk: Blushield en het minder bekende WaveRider. Blushield (zie Google) is 30 dagen op proef te gebruiken en kan teruggestuurd worden indien geen verbetering optreedt. WaveRider is voor zover mij bekend ook op proef te proberen. Afschermen, bekabelen en uitzetten van stralingsbronnen, indien mogelijk, dient echter altijd bij voorkeur eerst gedaan te worden.


Zie verder:
Voorlichting/10440/redir
en een filmpje over de (geen) invloed van allerlei kristallen op de straling:
www.youtube.com/watch?v=rG1ZtBysd-8&feature=youtu.be


Bovenstaande gaat over RF straling, ofwel meer algemeen, de EMV van draadloze communicatie. Daarnaast is het belangrijk de laagfrequente (LF) elektrische velden en magneetvelden (met netvervuiling) in huis te minimaliseren. LF elektrische velden zijn wel af te schermen, bijv. met dezelfde onder punt 1 genoemde geleidende lagen, die men in het LF gebied beslist moet aarden, hetgeen trouwens altijd aan te bevelen is, onder voorwaarde dat de aarde van goede kwaliteit is. Er zijn echter ook andere maatregelen zoals het gebruik van biokabels en het aarden van PC en laptop, wat essentieel is. LF magneetvelden zijn echter vrijwel niet af te schermen, alleen met duur mu-metaal. Bij gebruik van biokabels met daarin getwiste stroomdraden worden de magneetvelden ook zeer drastisch gereduceerd. Netvervuiling minimaliseren is weer een apart verhaal. Voor dat onderwerp en verdere meer algemene info zie hoofdstuk 15 uit het boek van Hugo Schooneveld:
www.hugoschooneveld.nl/inhoud/hoofdstukken_1_17.php
en
www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/11098/vuile_stroom_%28netvervuiling%29_metingen


Tot slot een duidelijke en prima lijst van aanbevelingen:
stralingsbewust.info/beperk-de-straling/?fbclid=IwAR1J4Jupgc9ri0XNhbAdXhS14ZS6M7mkaD-ziNatR2hjEKjk3r-chn9kaZM .Lees verder in de categorie Voorlichting | Terug naar homepage | Lees de introductie