Plaatsing zendmasten, gemeentelijk beleid en omgevingswet

maandag, 10 juli 2017 - Categorie: Voorlichting

Bron 1: www.antennebureau.nl/onderwerpen/plaatsing-antennes/telecommunicatiewet

Gemeentelijke autonomie

''Een eventuele verplichting voor gemeenten om mee te werken aan de plaatsing van zendinstallaties, c.q. de uitvoering van de verleende licenties, is niet opgenomen in de Telecommunicatiewet. Sterker nog, de wet respecteert de gemeentelijke autonomie volledig en kent de verplichting voor licentiehouders/telecomaanbieders om hun zenders/ontvangers zoveel mogelijk te combineren, zodat gemeenten niet worden geconfronteerd met een woud aan zendmasten.''

Dit laatste, combineren van zenders van verschillende providers op één mast is natuurlijk af te raden indien die mast dicht bij huizen geplaatst wordt. Lokaal krijg je dan extra hoge stralingsintensiteiten, met mogelijk interferentie van verschillende velden (en evt. verschillende frequenties).

Bron 2:
www.antennebureau.nl/sites/default/files/voorbeeldnota_gemeentelijk_antennebeleid_2016.pdf

Zie ook:
sites.google.com/site/stralingsresultaat/berichtgeving-elektromagnetische-velden/de-omgevingswet-en-elektromagnetische-velden-van-zendmasten

Voorlichting/9482/%7Bveilig_mobiel_netwerk_hoge_versus_lage_zendmasten%7D

www.antennebureau.nl/sites/default/files/advies_raad_europese_unie_0.pdf
Berichten%20Nederland/10023/antennebureau_veldsterktes_antennes_onder_eu-norm

Artikelen/9249/ggd_en_omgevingswet .

wetten.overheid.nl/BWBR0027464/2018-01-01#BijlageII .

Vergunningsvrij

· 15. een antenne-installatie ten behoeve van mobiele telecommunicatie op of aan een bouwwerk, met inbegrip van een hekwerk ter beveiliging van een zodanige antenne-installatie op of aan een bouwwerk als bedoeld in onderdeel a, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

o a. indien op of aan een hoogspanningsmast, wegportaal, reclamezuil, lichtmast, windmolen, sirenemast dan wel een niet van een bouwwerk deel uitmakende schoorsteen, of op een antenne-installatie als bedoeld in onderdeel 16 dan wel een antenne-installatie voor het bouwen waarvan een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de wet is vereist:

§ 1°. de antenne, met antennedrager, gemeten vanaf de voet, niet hoger dan 5 m, en

§ 2°. de antenne hoger geplaatst dan 3 m, gemeten vanaf het bij het bouwwerk aansluitende afgewerkt terrein,

Linke bestaande masten in Nederland: www.gsmmasten.nl/ .

Zie ook:
decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Heusden/i101925.pdf?fbclid=IwAR2iydaUI_EHXueKgwZBpi7VroTb0TMH_fxDUL9Jnzpewycq34vmY5jLYt4 .Lees verder in de categorie Voorlichting | Terug naar homepage | Lees de introductie