Weigeren slimme meter; hogere kosten?

maandag, 27 juni 2016 - Categorie: Voorlichting

Een lezer zond ons de volgende mail van Stedin Netbeheer:

www.stopumts.nl/pdf/Stedin%20-%20hogere%20kosten%20weigerin%20slimme%20meter.pdf

In deze brief stelt Stedin dat het weigeren van de slimme meter in de toekomst bij de energieleverancier tot hogere kosten kan leiden omdat de mogelijkheid tot apart dag- en nachttarief zou kunnen komen te vervallen.
Met als nagekomen verklaring:
Het verzorgen van schakeldiensten behoort wettelijk niet tot de taak van een Netbeheerder. Schakeldiensten die niet bij de taak van de netbeheerder horen bouwen wij vanaf 21 juli 2014 af. Dit gaat onder andere over het aansturen van het dag en nachttarief via de toonfrequent. Schakeldiensten die de netbeheerder vanuit de wetgeving levert, blijven wij ook leveren. Dit doen wij doormiddel van de dag en nachttarief via een slimme meter.
Dit hebben we nog niet eerder gehoord. Is dit alleen iets van één energieleverancier? Wie van onze lezers heeft hiermee te maken gehad en heeft enige andere netbeheerder deze zelfde beperking gesuggereerd?

Informatie graag naar infostopumts@gmail.com .

Reacties:

1. Ik kreeg net dit bericht van jullie onder ogen. Ik heb precies dezelfde ervaring met Eneco. Ook ik heb aangegeven geen slimme meter te willen en kreeg een brief waarin exact hetzelfde werd gezegd.

2. Ik kreeg als reden dat mijn meter vervangen moest worden omdat de dag en nacht meter op sommige feestdagen niet meer geschakeld kon worden.

3. Met dank de volgende reactie:
Onbegrijpelijk dat mensen zo gekoeieneerd worden, mij overkwam dat ook maar ik wist een goede afloop te realiseren. Ik verzoek u anoniem naast twee andere reacties ook mijn reactie te plaatsen, zodat de snode praktijken ingedamd worden. Ik hoop zo weer een bescheiden bijdrage te kunnen leveren aan uw site en anderen.

Wat een raar & naar bericht. Ik heb een dubbeltarief meter (apart dag- en nacht tarief stroommeter). Vereniging Eigen Huis heeft uitgezocht dat ik het recht heb de slimme meter te weigeren. De merkwaardige brieven aan mij van Liander op briefpapier van Liander bleken (met goedkeuring van Liander) afkomstig van een aannemer die voor hen slimme meters plaatst en dus helemaal niet van Liander zelf afkomstig. Die firma's hebben maar één opdracht: slimme meters plaatsen en niets anders.

Vereniging Eigen Huis benaderde Liander en tegelijkertijd benaderde ik Liander via een ander kanaal: afdeling persvoorlichting van Liander. Toen draaide het in beide afzonderlijke reacties gelijk om: uiteraard mocht ik de slimme meter weigeren. Als mijn meter afgekeurd is kreeg ik de toezegging van Liander dat netbeheerder Liander zou regelen dat ik een traditionele meter kreeg met draaischijf (de technische term is ferraris meter). Als ik wilde kon dat ook in de uitvoering van een dubbeltarief meter. Anderen konden aanspraak maken op hetzelfde, dat heb ik expliciet nagevraagd. Dus claim uw recht om voor een draaischijf meter te kiezen.

De firma die de meters moest plaatsen was het niet met netbeheerder Liander eens. De stroom onzin argumenten en regelrechte leugens van de aannemer was eindeloos. Ik kreeg zelfs te horen dat de draaischijf meters niet meer leverbaar zijn. Liander sprak dat tegen, ik weet inmiddels dat je ze zelfs als particulier zo op internet of in de bouwmarkt voor een klein bedrag kan kopen (en die voldoen).

De volgende brief was ondanks afspraak voor een slimme meter en bevatte een dreiging als ik die slimme meter niet liet plaatsen. Liander sprak dit tegen en er volgde weer de toezegging dat er gewoon een nieuwe analoge draaischijf meter geplaatst zal worden. Toen de aannemer voor de deur stond vroeg ik om te weten wat voor meter hij bij zich had. Dat waren alleen 'slimme meters', en als ik wil kon ik die volgens de monteur achteraf administratief uit laten schakelen. Dan geeft hij draadloos alleen nog zijn positie door; alsof mijn huis zich verplaatst, maar hij straalt dan dus nog wel, wat de technische man van Liander mij ook bevestigde: ze stralen dan minder maar of dan echt geen gebruiksgegevens de ether in gaan kon niet door Liander bevestigd worden. Officieel is de lezing dat die gegevens dan in ieder geval genegeerd en dus niet verder gebruikt worden (en inofficieel? of in de toekomst?). Het is dus goed vooraf aan de deur te vragen wat de installateur bij zich heeft en ik heb hem vriendelijk bedankt, waarop hij vriendelijk wegging. De woordvoerder van het door Liander ingehuurde aannemersbedrijf maakte tegen mij aan de telefoon Liander uit voor leugenaars, en gebruikte diverse onaardige woorden over medewerkers van Liander. Ik ben daar niet op in gegaan en heb gewoon Liander gebeld en hen deze houding medegedeeld en Liander heeft maatregelen genomen. Mijn meterkast is nu in orde, ik ontving nog een belletje of alles naar wens verlopen was en een mooie bos bloemen. Liander zei dat haar afspraak staat voor een ieder die een draaischijf meter wil.

Lang verhaal kort: Een draaischijf meter (ferraris meter is de technische term) ook in dubbeltarief uitvoering (dag- en nacht tarief) kan gewoon. Dat is een recht en wel zonder meerkosten.
Laat schriftelijk weten dat u een analoge draaischijf meter wil en niets anders.
Informeer aan de deur wat de monteur bij zich heeft en laat de te installeren meter van te voren aan u zien voordat er iets gebeurt.
Stuur de monteur vriendelijk weg als hij niet de juiste meter heeft.

Toch erin getrapt en een digitale meter ontvangen: stuur een brief dat u de meter vervangen wilt hebben. Geen snelle reactie, stuur dan een herinnering brief dat u wegens een dringende u moverende reden binnen één (of twee) weken de meter vervangen moet hebben en anders zelf gedwongen bent een officiële elektricien de meter te laten vervangen en de kosten op hen zult verhalen. Die brief moet u dubbel verzenden, wat op meerdere manieren kan, bijvoorbeeld: gewone post en tevens per aangetekende post, per post en tevens per fax, per post en tevens per email. Maak foto's met de meterstanden tijdens de meter wissel en laat de elektricien deze ook noteren.

Je weet nooit of de 'domme meters' niet toch stralen. De exemplaren van domme meters die ik met meetapparatuur doormat gaven zonder uitzondering meer schadelijke LF elektrische velden en ik kon ze van veel verder voelen, wat vaak een betrouwbaardere indicatie is dat je beter een draaischijf kan hebben. Ik kies voor de ferrari onder de meters: de draaischijf!

Een slimme of domme meter wil ik niet: privacy, op afstand afsluiten, gezondheid, brandgevaar door elektronische meters, duurder (men mag wettelijk uw energielevering 4% hoger zetten dan u werkelijk ontvangt en dat kan alleen bij en elektronische meter) Wilt u ooit zonnepanelen: de draaischijf saldeert automatisch en digitaal vervalt het salderingsrecht voor gelijk tarief na 2017. Voor de internetverslaafden: de toon slimme thermostaat werkt ook met analoge meters, daar wordt dan gewoon een adapter met sensor-oog op geklikt. Je moet wel heel dom zijn om iets laat installeren wat marketing mensen slim noemen, want anders zou niemand de slinkse meter laten installeren.Lees verder in de categorie Voorlichting | Terug naar homepage | Lees de introductie