StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
17/05/18Slimme meter: overheidsre
02/05/18Wet kwaliteit, klachten e
Artikelen
24/05/18Cell Phones as Cigarettes
22/05/18Electromagnetic radiation
22/05/18Selected studies on elect
19/05/18Planetary Emergency
15/05/18Pall letter to California
14/05/185G - Advantages - Disadva
Berichten Nederland
23/05/18WiFi-vrije school Meander
22/05/18Mobiele telefoons veroorz
22/05/18'Met de huidige insectens
17/05/18Slimme meter: Energie bes
17/05/18LTE in april goed voor 39
Berichten België
10/05/18Persbericht: Parlementsle
03/05/18Wallonië ziet af van gro
Berichten Internationaal
21/05/18USA: Kalispell School Boa
18/05/18Geschiedenis van de ontwi
11/05/18Cyprus: Derde video om de
05/05/18COMPILATION of measures t
Ervaringen | Appellen/oproepen
23/05/18Energieverbruik 2 keer zo
29/04/18Huismeting bij een famili
25/04/185 GHz WiFi en hoofdpijn:
Onderzoeken
19/05/18The Effect of the Mret Wa
10/05/18Mathematical Structure fo
10/05/18Exposure of Insects to Ra
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
Oproepen
24/05/18Lezing in Westerhoven: Sm
25/04/18Workshop: EHS en omgaan m
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
23/05/18Mail naar Brandpunt over
04/05/18Ingezonden brief (mail) n
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Zweden: Ik ben een vluchteling in mijn eigen land    
Ga naar overzicht berichten in: Verhalen

Zweden: Ik ben een vluchteling in mijn eigen land
donderdag, 22 oktober 2015 - Dossier: Ervaringen burgers


Bron: www.petities24.com/ik_ben_een_vluchteling_in_mijn_eigen_land
okt. 2015

Een ervaringsverhaal uit Zweden, waar het ondanks de officiële erkenning van EHS als functionele handicap toch ook niet alles is. Tevens in dit verhaal het verzoek een petitie te ondertekenen.


Ik ben een vluchteling in mijn eigen land, maar ik ben geen slachtoffer. Wanneer ik niet blootgesteld wordt aan straling ben ik sterk en vitaal. Samen met mijn man heb ik in vijf provincies in Zweden gezocht naar een plaats met een laag stralingsniveau om te wonen. Op de plaats waar ik nu woon ben ik gezond, en zo ook andere elektro-overgevoelige mensen. Daarom zijn we nu bezig met het voorbereiden van gastverblijven voor anderen die elektro-overgevoelig zijn en het nodig hebben om ergens te kunnen herstellen en hun kracht te herwinnen. Dit zal gebeuren via de non-profit organisatie Kulturand, waarvan ik de executive manager ben.

Recent is er echter toestemming gegeven voor het plaatsen van een zendmast dichtbij mijn thuis. Verscheidene anderen en ikzelf hebben bezwaar aangetekend, maar helaas zonder het resultaat waar we op hoopten. Dus nu gaan we een tweede bezwaar maken op een hoger bestuursniveau. Uw handtekening is nodig om besluitvormers dit alles te laten beseffen! Alstublieft; teken voor het belang van het behouden van lage stralingsgebieden. Ook tekent u voor het behoud van één van deze gebieden in Järbo, waar wij op het moment bezig zijn met de voorbereidingen voor een goede toekomst voor vele andere die momenteel moeten vluchten voor microgolven.

De non-profit organisatie Kulturand en zijn partners staan natuurlijk positief tegenover moderne technologie, en hoe dit het dagelijks leven thuis en op het werk vergemakkelijkt voor mensen. Een goed functionerende IT sector is een belangrijk aspect voor de hedendaagse samenleving. Ons bezwaar ‘zeg nee tegen deze zendmast’ is simpel doch concreet en beperkt of verstoord zeker niet onze goed ontwikkelde digitale techniek.

De feiten

. Elektrohypersensitiviteit (EHS) of Elektor-overgevoeligheid is in Zweden erkend als een functionele beperking sinds 1995.
. De Zweedse Nationale Vereniging voor Elektro-overgevoelige mensen (Elöverkänsligas Riksförbund) is één van de 37 organisaties in de Zweedse Federatie voor Gehandicapte mensen (Handikappförbunden).
. In 2011 nam de Raad van Europa een resolutie aan, dit was een aangepaste versie van een resolutie uit 1815. Deze resolutie stelde dat de aangesloten staten gebieden met een laag stralingsniveau moeten behouden
. in het specifiek rekening moeten houden met de beperking elektro-overgevoeligheid. In het bijzonder voor kinderen, ouderen en zieken
. meer gebruik moeten maken van kabeltechniek, in het bijzonder rondom kinderen
alle stralingsniveaus zo laag als mogelijk moeten houden.

Deze resolutie is politiek bindend, aangezien Zweden – als lid van de Raad van Europa- verplicht is om de resoluties te volgen die naar voren worden gebracht door de raad. (Bron: Riksdagens upplysningstjänst)

In Zweden worden de aanbevelingen van de organisatie ICNIRP gevolgd. De limietwaardes die zij stellen worden hevig bekritiseerd aangezien ze zijn veel te hoog, verouderd en houden geen rekening met ander onderzoek dat de gezondheidsrisico's op een lager stralingsniveau laat zien. ICNIRPs limiet/grens zij slechts beschermen tegen het onmiddellijke effect van een blootstelling van 6 minuten. Straling is dan zo intensief dat het weefsels verhit, ook wel het ‘thermische effect’. Deze limietwaarde van 6 minuten sluit alle andere effecten die optreden na een langdurigere blootstelling uit. In Salzburg, Oostenrijk, wordt aangeraden door de gezondheids administratie bijvoorbeeld Oostenrijk, is het advies dat de microgolfstraling niet meer zou moeten zijn dan 1 – 3 microwatt/m² in huizen, dit is 10 000 000 keer lager dan de stralingsniveaus die toegestaan zijn volgens het ICNIRP en de richtlijnen van de autoriteit van de Zweedse overheid die over stralingsveiligheid (Svenksa Strålsäkerhetsmyndigheten’s) gaat ook het bio-inititief verslag uit 2012 raadt een significante verlaging aan toegestane stralingsniveau's na een extensieve recensie van beschikbaar. (Bron: Stralskyddsstiftelsen)DOOR HET TEKENEN VAN DEZE PETITIE GEEFT U KRACHT AAN HET INITATIEF OM EEN UNIEKE MOGELIJKHEID TE CREEEREN VOOR DE ONTSPANNING EN RECREATIE VAN VELEN

VELE HANDTEKENINGEN DIE DIT STERKEN BIEDT OOK EEN GOEDE GROND OM OP TE STAAN VOOR DE BELEIDSMAKERS

Zie voor de petitie de link bovenaan.

Als elektro-overgevoelig persoon zijn wij vluchtelingen in ons eigen land. Zweden is een fantastisch land om te wonen om vele redenen, maar het is moeilijk om er te leven voor steeds meer mensen dankzij straling. Voor elke zendmast die geplaatst wordt, nemen de gebieden af waar wij- mensen die elektro-overgevoelig zijn- kunnen leven.

Iedereen heeft het recht om buiten te zijn, om te luisteren naar de vogels die fluiten en te genieten van de natuur. Voor diegenen die het niet kunnen verdragen om blootgesteld te worden aan straling van zendmasten, Wi-Fi en mobiele telefoons, is dit echter niet vanzelfsprekend. Degenen die het ergst getroffen worden door straling moeten binnen blijven in speciaal ontworpen huizen die beschermen tegen straling. Dit is waarom bepaalde gebieden met een laag stralingsniveau behouden moeten worden. Hier, bij ons in Järbo, zijn gastverblijven gepland die speciaal bedoeld zijn voor de groep elektro-overgevoelige mensen. Ook hebben we vele verschillende activiteiten gepland voor mensen binnen deze groep, individuelen van verschillende leeftijden en zeker ook voor kinderen. Tegenwoordig hebben elektro-overgevoelige mensen in Zweden nergens om naar vluchten wanneer straling en elektromagnetische velden overweldigend voor hen worden. Deze gastverblijven in Järbo zouden daarom dus een unieke mogelijkheid bieden voor elektro-overgevoelige mensen.

De non-profit NGO (Non-Gouvernementele Organisatie) Kulturand werkt aan het behouden van gebieden met een laag stralingsniveau, waaronder één in de bossen net buiten Järbo, ten noorden van Sandviken. Nu is er toestemming gegeven voor het plaatsen van een nieuwe zendmast hier. Verscheidene mensen zijn in beroep gegaan tegen deze beslissing. De provinciale Raad van Bestuur (Länsstyrelsen) heeft deze bezwaren echter afgewezen en daarom gaan wij de volgende stap zetten richting een hogere instantie.

Helaas, de situatie die speelt in de provincie Gävleborg – waar deze bezwaren zijn afgewezen en een groeiende groep van de bevolking hun leefruimte wordt ontkent- is iets dat speelt in andere gemeenten en provincies in Zweden. Anderzijds, steeds meer mensen worden zich bewust van het feit dat gebieden met lage stralingsniveaus echt een noodzaak worden.

Vooruitstrevende politici zien natuurlijk de waarde in van het beschermen van een groeiende groep van de bevolking en het unieke initiatief voor herstel dat gepland is in Järbo. Wij denken dat de besluitvormers hun ogen nu zullen openen voor dit probleem en zullen reageren overeenkomstig met de verdragen van de Verenigde Naties over ieders recht om een menswaardig bestaan te leven.

Handtekeningen van deze petitie zullen bij het volgende bezwaar worden gevoegd en voorgelegd worden in het begin van November 2014.

Dus help ons alstublieft met het zo snel mogelijk verspreiden van deze feiten, zodat we zoveel handtekeningen als mogelijk kunnen krijgen voor deze zaak.

De handtekeningen zullen ook worden gezonden naar alle gemeenten in Zweden en naar de Zweedse overheid.DEEL DIT ALSTUBLIEFT MET ANDEREN EN LAAT DE BOODSCHAP RONDGAAN!Voor meer informatie over Kulturand, onze activiteiten, elektrohypersensitiviteit en meer over hoe U kan helpen om een verschil te maken op www.ekobyggmedlera.se . In het bijzonder onder het tabblad genaamd “L O I S”- “Lågstrålande Områden I Sverge” = Lage stralingsgebieden in Zweden.SVT GävleDala over de situatie hier en onze plannen voor de gastverblijven www.svt.se/nyheter/regionalt/gavledala/dystert-besked-for-elallergikerVoor meer informatie over elektro-overgevoeligheid in Nederland:

Een informerende aflevering van Zembla – 30 minuten - over elektrogevoeligheid:

Informerende literatuur:Dr. Hugo Schooneveld, Elektrostress Handboek- Leren omgaan met ziekmakende elektromagnetische velden. Wageningen 2014. ISBN 978-90-9027793-6.
Prof. Michiel Haas en Henk Wever, Elektrostress & gezondheid: invloed van elektriciteit en zenders. Uitgave van het NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie), Bussum 2011.
Ria Luttikhold-Lurvink, Help! De kerktoren geeft straling. Eeserveen 2010.

Marjo Marthin, Järbo Contact opnemen met de auteur van de petitie


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer