T-mobile: onmenselijk beleid? een ervaringsverhaal

zondag, 22 juni 2014 - Categorie: Verhalen

Bron: briefwisseling tussen een lezer van StopUMTS en T-Mobile
24 juni 2014

Een lezer StopUMTS die bestraald wordt door antennes van Vodafone en T-Mobile heeft beide providers aangeschreven. Alleen T-mobile heeft gereageerd en dat ontaardde in een naar gesprek. Hieronder een deel van de mailwisseling en van het gesprek.

Mail 1


Van: R.
Verzonden: woensdag 9 april 2014 14:01
Aan: 'backofficelegal.nl@vodafone.com' en aan T-Mobile
Onderwerp: Smekend Verzoek aanpassing stralingshoek UMTS Zendmast 3G 4G GSM Huize St Petrus Berkel en Rodenrijs

Geachte ..................

Reeds meerdere malen is er contact geweest over de zendmast op huize ST Petrus (LaURENS) Te Berkel en Rodenrijs . Bijgaand treft u een foto van de situatie voorheen en de situatie vandaag.

Sinds vandaag is er op het dak tegenover ons huis een verdubbeling van het aantal stralingsbronnen . De werkelijk afstand tussen de mast en de slaapkamers van ons en onze twee kinderen is exact 25 m. Er is afgelopen jaar een meting gedaan door Kema (op verzoek van de gemeente) om vast te stellen of ons huis binnen de straling viel .En wat bleek is dat ons huis en met name de slaapkamers de volle laag krijgen 24/7. Uiteraard vallen de diverse stralingen zoals gemeten binnen de limieten. Buiten de discussie of het nu wel schadelijk is of niet is er exact sinds de masten een jaarlijkse afname in mijn gezondheidstoestand en die van de rest van het gezin. Ik ben momenteel arbeidsongeschikt en ben financieel kapot door mijn gezondheidstoestand en verhuizen is helaas geen optie. Ondertussen kampt één van mijn kinderen nu ook met zeer met ernstige gezondheidsproblemen en zit volop in de medische molen. Met zeer zware onderzoeken.

Om iedere vorm van mogelijke bedreiging qua gezondheid te elimineren leven we al jaren zeer gezond qua voeding , niet roken , zeer weinig alcohol, voldoende beweging etc., en toch kampen we met zeer ernstige gezondheidsproblemen en we duimen bij de jongste dat we er op tijd bij zijn. De artsen adviseren na mijn verhaal over de afstand tot deze masten om in ieder geval dit mogelijke gevaar te elimineren.

In heel Lansingerland staan de diverse masten , op zeer hoge masten op industrieterreinen en daardoor op grotere afstand van mens en dier.

De meting verricht door Kema geeft aan op blz 12 in hun Rapport ik citeer: ECHTER, DOOR DE RELATIEF LAGE ANTENNEPOSITIE (16 METER BOVEN NAP) OP HET GEBOUW TEGENOVER DE WONING IS DE VELDSTERKTE OP STRAAT EN IN DE SLAAPKAMEROP ZOLDER (DE KAMER VAN ONZE JONGSTE)RELATIEF HOGER DAN DE GEMIDDELDE BLOOTSTELLING IN NEDERLAND , EEN ANTENNE OP EEN HOOGTE VAN 35 METER GEEFT EEN AANZIENLIJK LAGERE BLOOTSTELLING .

INDIEN DE GEMEENTE EEN VERZOEK KRIJGT VOOR ANTENNE(HER)PLAATSING IN DE BUURT ZOU DE VOORKEUR UITGESPROKEN KUNNEN WORDEN OM DEZE ANTENNES HOGER TE HANGEN , BIJVOORBEELD IN EEN VRIJSTAANDE MAST VAN 40 METER . DE BLOOTSTELLING IN DE WONING ZOU HIERDOOR VERMINDERD KUNNEN WORDEN. EEN ANTENNE IN EEN MAST VAN 40 METER GEEFT OOK EEN BETER BEREIK IN DE OMGEVING.

Als u wenst kan ik u kopieën van dit rapport doen toekomen!

Ik verzoek u om op z’n minst de stralingshoek van de masten aan te passen zodat wij een veel lagere stralingsbelasting krijgen . Zeker nu dat er nog een extra bron bij is gekomen nl. de 4G. Wellicht is een andere oplossing door deze mast aan de andere zijde van het gebouw richting het noorden te plaatsen omdat er daar veel minder bewoners zijn er staat nl. een kerk. De afstand tot ons huis bedraagt dan zo n 125 m . en de antenne staat nog steeds op huize st petrus . Wellicht is een plaatsing in de kerktoren ook een optie omdat we dan naar 30 a 40 meter hoogte gaan.

Alstublieft help ons om mijn zoontje te beschermen en duim mee dat hij weer gezond wordt.

Ik hoop spoedig van u te horen

Hoogachtend ,
R. (naam bij StopUMTS bekend)


Mail ..., antwoord T-Mobile

Van: F.
Verzonden: maandag 16 juni 2014 13:49
Aan: R.
Onderwerp: RE: Smekend Verzoek aanpassing stralingshoek UMTS Zendmast 3G 4G GSM Huize St Petrus Berkel en Rodenrijs

Geachte heer R.,

Uw mail kreeg ik doorgestuurd en na deze gelezen te hebben is het misschien het beste dat ik samen met een collega bij u langs komt.

We kunnen dan ook een EMV (elektromagnetische velden meting) uitvoeren.
Graag verneem ik of u dit op prijs stelt en wanneer het u zou schikken.

Met vriendelijke groet,
F.

Site Manager Property & Acquisition
T-Mobile Netherlands B.V.


Mail ....

From: R.

Sent: Friday, June 20, 2014 5:07 PM

To: StopUMTS

Subject: FW: Smekend Verzoek aanpassing stralingshoek UMTS Zendmast 3G 4G GSM Huize St Petrus Berkel en Rodenrijs

Beste L.,

Ik moet even wat kwijt , ik leg zojuist de telefoon neer nadat ik zelf met meneer F. van T-Mobile gebeld heb n.a.v. zijn mail.

De eerste vraag die ik meneer stelde was wat gaat het nut van uw bezoek zijn als we weer gaan meten weet ik ook wel dat de meting weer binnen de norm zit. Meneer F. van T-Mobile suggereerde eigenlijk dat de masten niet de oorzaak zijn van onze klachten en die van alle bewoners hier in de buurt maar dat er ze ook geen 100 procent garantie konden geven.

Dat is dus lekker T-mobile houdt wel een slag om de arm wat betreft aansprakelijkheid en hij zei zelfs dat je moeiteloos op twee meter afstand van een zendmast kunt staan. Direct daarop vertelde ik hem dat wij ook geen last hebben van thermische effecten maar van hele andere nare symptomen die levens ontwrichtend zijn. Nogmaals vroeg ik hem wat het doel van zijn bezoek gaat zijn en inmiddels begon hij te zeggen dat de toon die ik aansloeg en dat het op deze manier helemaal geen zin heeft om een gesprek te hebben. Wel probeerde hij mij in een soort hoek te manoeuvreren alsof ik de paria ben, ik zie het allemaal niet juist..en er is vast een andere oorzaak voor onze klachten.. Wederom vroeg ik hem laat T-mobile het dan zwart op wit zetten dat deze masten onschadelijk zijn niet alleen thermisch maar ook op andere gezondheidsvlakken.
Om een lang frustrerend verhaal kort te maken. Meneer F. van T-Mobile wordt geagiteerd van mijn vragen en beschuldigd mij ervan dat ik niet open sta voor een bezoek en dat het op deze manier allemaal geen zin heeft???!!!! Waarom heeft u dan een mail gezonden vroeg meneer nog , omdat ik vraag of de hoek van de mast verandert kan worden zodat deze ons minder belast was mijn antwoord. Onzin dat kan helemaal niet. Ik vertelde hem van een verhaal van een zendmast in een kerktoren waar een mevrouw ernstig ziek van werd en zelfs brandwonden opliep en dat de Mastprovider de hoek hierdoor verandert heeft.. Complete onzin dat kan helemaal niet brandwonden van een mast en de hoek aan passen ook niet.. ???? Meteen vulde ik aan dat wij in militaire dienst nooit maar dan ook nooit vlak voor de radar c.q. zendwagen apparatuur langs mochten lopen i.v.m. kanker of mogelijke impotentie.. Allemaal onzin volgens deze meneer….. Tevens melde ik dat het toch erg vreemd is dat er al meerdere malen mensen in de straat/wijk met één of zelfs twee ambulances naar het ziekenhuis zijn gebracht en er nooit een oorzaak is gevonden voor hun onwel worden.. “dat kan niet door de masten komen”

Het lijkt wel of er steeds meer mensen komen die bij bedrijven werken voor veel geld heel veel geld en ze hebben niets maar dan ook niets op met de gezondheid van hun medemens. Als deze bedrijven nu eens in hun prachtige kantoren zichzelf en alle medewerkwerkers in de kantoortuinen aan dezelfde stralingsbelasting blootstellen als mijn gezin , dag in dag uit voor een jaar of tien.. en hetzelfde aantal uren. Dan heel misschien kunnen de gesprekken op een gelijkwaardig en vergelijkbaar niveau komen.

Het is uitermate frustrerend om door zo n machtig concern niet serieus genomen te worden , echter het is wel weer de bevestiging het gaat om geld heel veel geld en die paar lastige zieke mensen bekijken het maar.

Groet R.

PS ik ben woedend plaats bericht maar.

Ik vergat nog te melden dat T-mobile de meting van Kema en hun uitspraken belachelijk vind.Lees verder in de categorie Verhalen | Terug naar homepage | Lees de introductie