Brief van een stralingsslachtoffer aan de Tweede Kamer: ''Geen vrijheid maar gevangenschap''.

zaterdag, 17 september 2011 - Categorie: Verhalen

Geplaatst 7 sept. 2011. Updated 17 sept. 2011

Gerelateerd artikel: Veel%20gestelde%20vragen/4520

Op 7 sept. 2011 ontving Stopumts afschrift van onderstaande brief, geformuleerd met voortreffelijke argumenten en ondersteund door uitvoerige documentatie, geschreven door een grafisch designer en verzonden aan alle leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal:

----------------------------------------------------------------

Mw. drs. xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hilversum, 01-09-2011

Geacht Tweede Kamerlid,

Als burger en Nederlander wil ik graag mijn probleem aan u voorleggen, temeer omdat dit vraagstuk niet alleen mij aangaat, maar van invloed is op mens, dier en natuur in ons land in zijn totaliteit.

Ik ben een nuchtere, intelligente vrouw van 39 jaar met een post-doctorale graad, en was tot voor kort bezig met het opzetten van mijn eigen bedrijf als fotograaf en grafisch designer.
Sinds enige maanden ben ik echter volledig uitgeschakeld door de acute fase van EMSS (Elektro Magnetisch Stress Syndroom), beter bekend als EHS (Elektro Hyper Sensitiviteit). Dit laatste is misschien een wat misleidende term, maar betekent eigenlijk overgevoelig geworden voor alle typen onnatuurlijke velden en straling, zoals hoogfrequente (GSM, DECT-telefoon, WiFi, zendmasten voor GSM en UMTS, C2000, digitale televisiemasten, etc.) en laagfrequente straling (hoogspanningskabels, elektrische apparaten, spoorlijnen, etc.). Deze worden ook HF en LF elektromagnetische velden genoemd (EMVs).

Ik had voorheen nog nooit van deze klachten gehoord, en was, net als velen met mij, in de (blijkbaar valse) veronderstelling dat alle techniek die in Nederland geplaatst en verkocht wordt, toch eerst uitgebreid getest en veilig voor de gezondheid bevonden zou moeten zijn.

Het Elektro Magnetisch Stress Syndroom heeft zich bij mij opgebouwd na jarenlange overbelasting door blootstelling aan o.a. GSM-, UMTS- en C2000-masten in de nabijheid van mijn huis, ondeugdelijke aarding van het huis door Nuon, magnetische wisselvelden van het spoor en DECT-telefoons/WiFi/GSM's van de buren.
Mijn klachten begonnen onder andere met een misselijk en duizelig gevoel van een GSM-toestel in mijn buurt, het niet kunnen vasthouden van een muis of laptop (dit gaf pijnlijke tintelingen door mijn hele lichaam), en hoofdpijn en een 'waas' in mijn hoofd, waarbij ik niet meer samenhangend kon denken of praten, in de nabijheid van toestellen en zendmasten voor mobiele telefonie, tenminste, dat was wat ik als direct gevolg bemerkte.

Al jaren daarvoor had ik last van ernstige slapeloosheid, vermoeidheid en concentratieproblemen, wat achteraf begonnen blijkt te zijn na de plaatsing van diverse zendmasten in de buurt van ons huis. (Uit onderzoek is ook gebleken dat de melatoninespiegel in het bloed aanzienlijk daalt onder invloed van HF EMV's, waardoor slaapproblemen vaak bij de eerste klachten horen).

Na de installatie van een nieuwe UMTS-mast nabij mijn huis in september 2010 (waar ik overigens pas sinds kort weet van heb), begonnen mijn gezondheidsklachten eerst langzaam, en het laatste half jaar versneld tot op invaliderende hoogte toe te nemen. Aanvankelijk functioneerde ik nog, al werd ik in de auto, fiets of kajak onwel als ik in de buurt van zendmasten kwam (steken in de borst, beklemd gevoel, benauwdheid, hoesten, hartritmestoornissen, wervelend en misselijkmakend gevoel door mijn romp, een band om mijn hoofd, oorsuizen, bloed uit mijn neus, opgezette en branderige, pijnlijke lymfeklieren etc.). Ik voelde de masten al ver voor ik ze zag, en wist precies in welke richting van mij ze stonden. Dit heb ik keer op keer proefondervindelijk uitgetest. Bij hoogspanningsleidingen gold hetzelfde, al geven zij iets andere klachten.

Ook begon ik van minuut tot minuut te voelen wanneer de buren draadloos aan het internetten waren of de DECT aansloten, en ook dit heb ik meerdere malen bij hen gecheckt en bevestigd gekregen. In het bos voelde ik mensen met mobiel internet op hun GSM op zo'n 75 meter al achter mij naderen (dus zonder dat ik hen zag of hoorde), door pijnlijke sensaties door mijn lichaam en met name rug en borst.
Op een gegeven moment was ik zo beroerd dat ik alleen nog onder een aluminium dekentje kon liggen, en voelde mij zieker dan ik ooit in mijn leven ben geweest. Wanneer ik in een stralingsarm(er) gebied was of de bron van straling werd weggenomen of uitgeschakeld, verdwenen ook de klachten.

Stralingsbelasting neemt echter cumulatief toe in het lichaam en sinds een half jaar is de belasting dusdanig dat ik letterlijk geen EMV's meer kan verdragen: GSM's, zendmasten en WiFi doen mij niet alleen meer ernstig ziek voelen, ook stroom of elektrische apparaten kan ik niet meer in de buurt hebben.

Ik wil hierbij benadrukken dat, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, dit syndroom dan wel deze overgevoeligheid niet iets is waar je mee geboren bent, of dat de ene persoon er wel last van kan krijgen en de andere niet. Uit eigen ervaring en wat ik van anderen begrijp die dit ook hebben, is het echt een kwestie van een volle emmer. Daarom zijn er bijvoorbeeld veel ICTers en anderen die beroepsmatig met draadloze technieken en elektronica werken die hier (al) last van hebben. Tot ruim een half jaar geleden had ik ook gewoon een smartphone (al heb ik die maar een paar maanden kunnen gebruiken) en vond ik het prettig als de laptop mee kon naar een hotel met draadloos internet, net als de meesten onder ons. Ik had toen nog geen idee van wat voor invloed dit op mijn gezondheid zou kunnen hebben.

We hebben ons huis inmiddels door een erkend en fysisch bedrijf helemaal door laten meten, en de totaalbelasting in de omgeving liet het advies doorslaan naar verhuizen. Als noodoplossing hebben we de slaapkamer volledig afgeschermd als kooi van Faraday, en hier zit ik nu vrijwel de gehele dag en nacht in. Helaas ontkom ik ook hierin niet aan de magnetische wisselvelden van o.a. het spoor en de Nuonleidingen, waartegen niet af te schermen valt, maar het geeft in elk geval een stuk verlichting. In de rest van het huis is het onhoudbaar met alle zendmasten die in de buurt staan, EMV's en draadloze apparatuur van de omliggende huizen, maar even weggaan is er ook niet meer bij. Zelfs in de natuur staan op korte afstand zendmasten van elkaar, waardoor ik, na af en toe een luchtje scheppen, zieker thuiskom dan ik wegging. Alleen met een sluier om van speciale hoogfrequent-dempende stof kan ik soms nog in het bos of in de auto zijn. U zult begrijpen dat het, voor een natuurmens als ik ben, een verschrikking is om me onder een sluier voort te moeten bewegen.

We hebben inmiddels al zo'n 10.000 geinvesteerd in metingen van het huis, het laten slaan van een nieuwe aardpen ten behoeve van een betere aarding van het elektriciteitsnet, en het afschermen van de slaapkamer met technische metaaldraadstof en koolstofverf. Betaalt de overheid hieraan mee, die immers ook al het geld voor de telecomlicenties heeft opgestreken, of de ziektekostenverzekeraar, of de Nuon of telecomindustrie zelf wellicht? Nee, dat doen zij niet, al zou het wenselijk zijn dat de (EMV-) vervuiler ook in deze zaak zijn verantwoordelijkheid neemt.

Mijn man, die net als de meeste mensen dacht geen last te hebben van elektromagnetische straling, knapt in voornoemde slaapkamer ontzettend op en vermoeidheidsklachten, opgejaagdheid, spierzwakte en depressie verdwijnen bij hem in de afgeschermde omgeving op wonderbaarlijke wijze. Ook onze Border Terrier, met chronische slaap- en gewrichtsproblemen waardoor hij nauwelijks nog kon lopen, slaapt weer goed en rent zelfs weer voor ons uit sinds hij in deze kamer verblijft. Hier is dus duidelijk geen sprake van een nocebo-effect!

Het hele idee van een nocebo-effect, waarmee de telecomindustrie en andere belanghebbenden graag schermen, klinkt mij trouwens absurd in de oren. Waarom zou ik voor mijn plezier mezelf opsluiten in een kamer, in een sociaal isolement geraken, mijn moeder niet meer kunnen bezoeken, niet meer kunnen doen waar ik het meeste plezier aan beleef, namelijk buiten zijn, wandelen, kajakken, uit eten gaan, film kijken, nieuwe plaatsen ontdekken, op reis gaan naar de bergen? En bovenal: waarom zou ik verzinnen dat ik ziek ben, pijn heb, bloed uit mijn neus laten komen of mijn lymfeklieren laten opzetten in de buurt van stralingsbronnen? Toch niet uit angst voor zendmasten of mij omringende draadloze techniek waarvan ik in eerste instantie niet eens wist dat ze in mijn buurt waren?

Daarmee wil ik ook meteen het argument voor attributie-effecten hekelen. Aangezien ik de bronnen voelde voor ik ze zag of wist dat ze er waren, en ik ook exact kon aangeven wanneer een bron bij bijvoorbeeld de buren in- en uitgeschakeld werd, gaat ook dit argument verloren.

Het herstel gaat bij mij wat minder snel dan bij mijn man en hond, maar de belasting die ik heb opgelopen is (door verschillende omstandigheden) hoger dan bij hen en mijn gezondheidsklachten heviger. Desondanks begin ik mij langzamerhand weer een beetje mens te voelen in de kooi, en kan ik voor het eerst sinds lange tijd weer zonder slaappillen slapen. De rest van ons leven op deze kamer blijven zitten is echter geen optie, en dus zijn we noodgedwongen op zoek naar een woning op afstand van buren, spoor en met name zendmasten, maar dat blijkt in Nederland onbegonnen werk.

Ik ben er niet in gekend dat deze masten zo dicht bij ons huis geplaatst zouden worden, en al zou dat zo geweest zijn, dan zijn wij burgers niet meer bij machte dit tegen te houden. Nu moet ik mijn huis, waar ik al jaren woon, en het gebied waar ik geboren ben, verlaten omdat bedrijven en overheid nu eenmaal bedacht hebben dat er op elke straathoek een mast moet staan.

Ieder mens heeft recht op zelfbeschikking ten aanzien van het lichaam. Toch wordt mij geen keuze geboden en word ik dag en nacht ongevraagd bestraald, met zeer ernstige en beperkende gezondheidsklachten tot gevolg. Ik heb recht op reconvalescentie, op regeneratie van de niet-aflatende straling. Ieder mens heeft recht op herstel van deze EMV-velden, of hij er nu (al) klachten van ondervindt of niet. Op zijn minst 's nachts, tijdens de regeneratieperiode van het lichaam, maar dit is in deze samenleving niet langer meer mogelijk.

Ik wil u bij deze ook graag wijzen op de resolutie van de Europese Raad van 6 mei jl., waarin alle lidstaten met klem geadviseerd wordt de belasting door EMV's drastisch te verlagen en stralingsvrije zones in te richten ten behoeve van mens, flora en fauna. (Zie ook assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc11/EDOC12608.pdf).

Hoe groot de noodzaak daartoe is blijkt o.a. wel uit het toenemende aantal verstoorde bijenpopulaties, afstervende bomen bij zendmasten en de sterk groeiende groep mensen die geen enkele vorm van technische/onnatuurlijke straling meer kan verdragen en daardoor niet meer kan functioneren, laat staan een normaal leven leiden. De epidemiologische en daarmee economische gevolgen hiervan in de komende jaren lijken mij niet te overzien.
Nederland kent echter niet zulke stralingsvrije zones, en ook geen stralingsarme leefgebieden meer. Waar kunnen wij nog heen? Zijn we genoodzaakt als stralingsnomaden of vluchtelingen door Europa te trekken, op zoek naar een plek met minder overspannen mastplaatsingsgedrag dan Nederland? Of ben ik gedwongen de rest van mijn dagen in deze kooi van Faraday te slijten? Ik heb recht op een normaal en gezond leven in een gezonde omgeving, waarin ik zelf kan werken voor mijn geld en mijn familie en vrienden kan bezoeken, of een stralingsvrije wandeling in de natuur kan maken. Dit recht wordt nu geschonden.

Sociale contacten zijn weggevallen, ik kan geen boodschappen meer doen of mijn hond nog een blokje om lopen zonder daarvan langdurig te moeten herstellen, simpelweg door de aanwezigheid van talloze onnatuurlijke stralingsbronnen. Ik voel mij niet alleen ziek, maar ook gevangen in een omgeving die is dolgedraaid op het gebied van draadloze communicatie voor iedereen. Zelfs kleine kinderen mogen onbeperkt met een GSM bellen zonder overheidswaarschuwing (waar andere landen wel hun maatregelen nemen, zoals het verbod op mobiele telefoons en draadloos internet op Franse scholen), en er is nauwelijks nog een telefoon te koop die geen DECT is. Maar erger nog: werkelijk overal staan zendmasten (zelfs midden in de natuur!) waardoor er vrijwel geen plekje meer stralingsvrij is in Nederland.

Pas toen ik zo overbelast was geraakt dat ik kon voelen wat deze masten en andere draadloze apparatuur uitzenden, merkte ik hoe ziekmakend deze frequenties zijn. Ik wens niemand toe om dit zo mee te maken, maar ik denk dat als mensen die hierover beslissen één dag direct aan den lijve konden voelen wat deze straling met het lichaam doet, er heel wat minder masten zouden staan.
Hoe is het mogelijk dat een land als Nederland toestaat dat er meer zendmasten staan met hogere emissies dan in enig ander land? En dat terwijl er maar een fractie van de huidige emissies nodig is voor goed bereik.

Hoe kan enig weldenkend mens emissienormen bepalen door het laten opwarmen van een zak water door een mobiele telefoon in zes minuten? (Op deze manier zijn de huidige grenswaarden tot stand gekomen, of u het gelooft of niet). Zijn onze hersenen niets meer dan een zak met water? Werkt ons lichaam zelf niet juist door het doorgeven van allerlei elektromagnetische pulsjes in de cellen, die logischerwijze beinvloed en verstoord kunnen worden door andere pulsen? Dit heeft toch niets te maken met opwarming? Laat staan van een zak water?

Zijn de grenswaarden van radio-actieve straling ook bepaald met een zak water? Of hebben we de effecten van bijvoorbeeld DDT, sigarettenrook of asbest gemeten door deze in een emmertje water te blazen? Nee toch?

Hoe kunnen zoveel apparaten op de markt gebracht en nog steeds masten bijgeplaatst worden waarvan al vele internationale, wetenschappelijke onderzoeken en meta-onderzoeken uitwijzen dat ze schadelijk zijn voor het lichaam, cellen aantasten, de celcommunicatie verstoren, (dubbele) DNA-breuken en kanker veroorzaken, de bloed-hersen barriere doorbreken en de lichaamseigen frequenties verstoren, zowel van mens, plant als dier? Hoe is het mogelijk dat zoveel gedegen onderzoeken naast zich neer gelegd worden, en men nog steeds uitgaat van allerlei tegenonderzoeken die gefinancierd worden door de telecomindustrie? Kunt u mij uitleggen wat er mis is aan al die wetenschappelijke onderzoeken die schadelijkheid van gepulste straling en EMV's uitwijzen?

Waarom zijn we zo ver afgedreven van de democratie dat burgers noch gemeenten zinvol bezwaar kunnen maken tegen het plaatsen van een zendmast? Dit terwijl het de gezondheid en directe leefomgeving van de betrokkenen direct beinvloedt.
Waarom wordt er nog steeds niet ingegrepen en de gezondheid en het welzijn op de eerste plaats gesteld, onder het mom van geen sluitend bewijs voor de schadelijkheid van EMV's te hebben? Zou het niet juist andersom moeten zijn, en er eerst een sluitend bewijs moeten zijn voor de onschadelijkheid van deze velden en straling voordat jong en oud hieraan blootgesteld wordt?!

Vindt u het niet meer dan toevallig dat wereldwijd, dus niet alleen in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten, Spanje, Australië, Zweden, Israël, Canada, Zwitserland etc. mensen onafhankelijk van elkaar dezelfde gezondheidsklachten ontwikkelen in de buurt van EMV's en stralingsbronnen?
En hoe komt het dat Nederland in het nemen van voorzorgsmaatregelen achteraan loopt bij de rest van Europa? Waarom wordt het voorzorgsbeginsel niet in acht genomen?

Inmiddels heeft de WHO de status van straling van mobiele communicatie gewijzigd van onschadelijk naar mogelijk kankerverwekkend. Tot mijn verbazing ontving ik deze week een brief van het Ministerie van Landbouw, Economische Zaken en Innovatie waaruit bleek dat deze wijziging blijkbaar nog niet doorgedrongen is tot Den Haag, omdat gesteld wordt dat de WHO nog steeds zou beweren dat er geen enkel risico is. Ook hieruit blijkt dat men in Nederland dus achter de feiten aanloopt.

Tevens wordt in voornoemde brief gesteld dat er geen wetenschappelijke bewijzen zijn voor schadelijke effecten van EMV's, afgezien van opwarming (van de zojuist genoemde zak met water). Gezien de vele internationale wetenschappelijke onderzoeken die tot nu toe gepubliceerd zijn en die aantonen dat dit wel het geval is, vind ik dit nogal een vreemde uitspraak. Zijn al deze onderzoeken niets waard, enkel en alleen omdat ze niet de gewenste uitslag hebben en het economisch belang dienen? In de bijlage hieronder vindt u een greep uit onderzoeken die reeds gepubliceerd zijn met overduidelijke aanwijzingen voor de negatieve invloed op lichaamsfuncties en gezondheid van levende organismen.

Ik sprak onlangs iemand die vanuit de telecomindustrie bij het TNO-onderzoek naar de effecten van UMTS (september 2003) betrokken is geweest. Hij vertelde mij uit zichzelf dat er aan de uitkomsten van een onderzoek niets te doen valt, maar wel aan de interpretatie ervan, en dat die omgebogen zijn naar het economisch belang. Ook meldde hij ongevraagd dat voor ieder onderzoek waaruit de schadelijkheid van straling blijkt, er door de telecombedrijven nieuwe onderzoeken gefinancierd worden waaruit het tegendeel in de conclusie dient te staan, zodat de balans van alle onderzoeken tezamen maar niet doorslaat naar gezondheidsbedreigend. Is dit werkelijk de manier waarop we met elkaars gezondheid en welzijn willen omgaan?

En nu, terug naar mij (en met mij de vele medelanders die al, bewust of onbewust, last hebben van EMSS/EHS, en die groep is zorgwekkend snel groeiende): hoe valt er voor mij nog te leven in deze maatschappij? Hoe moeten al diegenen die geen EMV's meer kunnen verdragen door langdurige blootstelling hieraan, nog in dit land wonen, laat staan werken, recreëren, zichzelf ontplooien, genieten, leven?

Hoe kan ik verhuizen naar een stralingsarmere plek (tevens het advies van de milieuarts van de GGD, die met klem benadrukte dat hij dit niet als advies mocht geven omdat hij de protocollen moet volgen), als ik te ziek ben om iets anders te zoeken en momenteel niet eens meer de deur uit kan of zelfs in mijn eigen huis kan zijn buiten mijn afgeschermde slaapkamer? Bovendien: kunt u mij een stralingsarmer gebied aanwijzen waar de waarden nog zo laag zijn dat ik weer normaal binnen of buiten kan zijn en kan functioneren? Eenmaal gesensibiliseerd blijft gesensibiliseerd dit is een onomkeerbare toestand, en ik kan nog slechts 1 microW/m2 verdragen. Dit komt in Nederland vrijwel nergens meer voor. (Nederland zou hierin een voorbeeld kunnen nemen aan het Salzburgerland, Oostenrijk, waar buiten 10 en binnen slechts 1 microW/m2 toegestaan is. Dit is slechts een fractie van de Nederlandse normen. Toch kan men daar elkaar ook uitstekend mobiel bellen).

Het is het recht van iedere burger om toegang te hebben tot openbare gelegenheden en de openbare ruimte. Desondanks kan ik mij daar niet meer begeven zonder mij ernstig ziek te voelen. In feite worden mensen met het Elektro Magnetisch Stress Syndroom/EHS daarmee buiten de maatschappij geplaatst.

Draadloze communicatie biedt mij geen vrijheid het biedt uiteindelijk gevangenschap. Ik ben gevangene van de moderne maatschappij, en nauwelijks meer in staat om mijn afgeschermde kamer te ontvluchten.
Ik vraag u daarom als Nederlander: wat bent u bereid te doen om mensen zoals ik weer een leven in dit land te geven? Zou u zich willen inzetten voor het creëren van stralingsvrije zones in ons land en het realiseren van drastisch lagere emissienormen?

Ik zie met belangstelling uit naar uw reactie en antwoord.


Hoogachtend,

Mevr. drs. xxxxxxxxxx

(Naam en e-mailadres bekend bij de redactie van Stopumts)


BIJLAGEN:

- Lijst met wetenschappelijke onderzoeken betreffende de invloed van HF en LF EMV's op levende organismen

- Biologische effecten bij verschillende sterkten EMV's/straling

Bijlage:

Lijst met wetenschappelijke onderzoeken betreffende de invloed van HF en LF EMV's op levende organismen.

(Zie voor de directe links Onderzoeken/ . - red. Stopumts.)

26/08/2011 Interphone: Mogelijk verhoogd risico acoustisch neuroom bij veel gebruik mobieltje.

26/08/2011 Iran: Electromagnetische velden veroorzaken hersenschade bij kippenembryo's.

25/08/2011 Ukraine: Dramatische aanwijzingen dat straling mobiele telefonie kankerbevorderend werkt.

23/08/2011 India: Langdurig gebruik mobiele telefoon leidt tot gehoorschade.

08/08/2011 Spanje: Effect UMTS op activiteit hypothalamus (bij ratten) onder thermisch veiligheidsniveau.

05/08/2011 Australië: Persoonsgebonden effecten op slaap bij blootstelling mobiele telefonie vergt omdenken.

03/08/2011 Japan: Verband tussen verstoringen slaappatroon en gebruik van mobiele telefonie.

02/08/2011 USA: Bewijs voor nieuw neurologisch syndroom Electromagnetic Hypersensitivity EHS (Upd)

02/08/2011 USA: Verband tussen blootstelling aan magnetische velden gedurende zwangerschap en astma.

02/08/2011 Metastudie: Ernstige verstoring mannelijke vruchtbaarheid door blootstelling aan mobiele telefonie.

28/07/2011 Egypte: Sterke effecten op aminozuren in rattenhersenen na 1 uur blootstelling aan EMV

24/07/2011 Brazilië: Epidemiologische studie bevestigt relatie telecomzendmasten, dood door tumoren.

22/07/2011 Nederland: Lid Cie. EMV van de Gezondheidsraad pleit voor aanscherping ICNIRP normen.

21/07/2011 Secretaris Cie. EMV Gezondheidsraad zoekt steun bij psychiatrie.

20/07/2011 Zweden: Mogelijk verband tussen melanoma en gebruik mobiele telefoon.

19/07/2011 Griekenland: Wifi beïnvloedt hersenactiviteit bij jonge volwassenen.

17/07/2011 Italië: Overzicht gecombineerde effecten van EMV en andere chemische of fysische stoffen.

13/07/2011 Zwitserland: Effect van UMTS signaal op bloedcirculatie in de hersenen en op de hartslag.

09/07/2011 Turkije: De gentoxische effecten van RF straling bij hersenen van muizen.

07/07/2011 Spanje: Risico van hersentumoren bij mobiele telefonie.

05/07/2011 Duitsland: Up-to-date lijst van studies die de gevaren aantonen van draadloze technologie.

05/07/2011 Ukraine: Langdurige blootstelling aan microwave straling bevordert kankergroei.

01/07/2011 Griekenland: Effect van wifi op neurale hersenactiviteit geslachtsafhankelijk.

28/06/2011 Zwitserland: Invloed UMTS EMV op bloedcirculatie hersenen en hartritme.

20/06/2011 UK: Verband tussen babyfoons en autisme. Een serieuze waarschuwing voor jonge ouders.

18/06/2011 China: Correlatie gebruik mobiele telefoon en kwaadaardige speekselklier afwijkingen.

18/06/2011 Italië: Meta-analyse, risico hersentumoren verdubbelt bij langdurig gebruik mobiele telefonie.

16/06/2011 België: Veranderingen in protozoa bij een in gebruik zijnde GSM mast. Nocebo? Attributie?

12/06/2011 Israël: Eenvoudige standaardtest voor bepaling celstress bij planten in radiofrequente straling.

10/06/2011 Intenationaal onderzoek over het risico op hersentumoren en mobiele telefonie.

10/06/2011 Interphone: Opname van radiofrequente (HF) energie door de hersenen.

07/06/2011 Nederlandse en Oostenrijkse wetenschappers diametraal tegenover elkaar.

31/05/2011 Italië: Invloed GSM straling op bloedlymfocyten

30/05/2011 Australië: Invloed van GSSm en UMTS op cognitieve functies.

28/05/2011 Turkije: Straling GSM veroorzaakt bij ratten oxidative stress in hart, longen, testis en lever.

27/05/2011 Saoedi-Arabië: Langdurige blootstelling aan mobiele telefonie beïnvloedt zaadkwaliteit ratten.

26/05/2011 Duitsland: Effecten van UMTS op hersenen en hormoonafscheiding.

23/05/2011 Cie. EMV Gezondheidsraad volhardt in haar standpunt: alleen thermische effecten zijn schadelijk.

18/05/2011 Groningen: Stralingonderzoek naar gezondheidsschade bomen stadssingel.

18/05/2011 Australië/Spanje: Mobiele telefonie beïnvloedt cognitief functioneren.

13/05/2011 India: Straling mobiele telefonie beïnvloedt wortelgroei door beschadiging biochemische processen.

13/05/2011 Zwitserse studie: Straling mobiele telefonie beïnvloedt biologische processen.

10/05/2011 Zweden: Risico hersentumor door mobiele telefoon neemt toe met gebruik, vooral voor 20e levensjaar.

05/05/2011 Zwitserland: Bijen in paniek door straling mobieljes. (Update 5 mei 2011 met Duitse bevestiging)

02/05/2011 USA: ''Telefoonstraling schadelijk vanwege samenwerkende fotonen''.

15/04/2011 Zwitserland: Invloed RF elektromagnetische velden op EEG tijdens de slaap.

15/04/2011 Canada/Oostenrijk: Gebruik mobiele telefonie heeft negatieve invloed op de zaadkwaliteit bij mannen.

11/04/2011 Finland: Onbekende (?) milieu-oorzaak voor teruglopende zaadkwaliteit Finse mannen.

08/04/2011 Zuid-Afrika: Effect van GSM op vruchtbaarheid zaadcellen.

08/04/2011 USA: DNA is een antenne in een elektromagnetisch veld.

05/04/2011 Iran: Wonen nabij hoogspanningslijnen en kinderleukemie.

05/04/2011 Brazilië: Degeneratie testes door LF elektromagnetische velden bij ratten.

02/04/2011 USA: Mobiele telefonie verstoort hersenmetabolisme.

31/03/2011 Argentinië: Heupbot aandoeningen onder gebruikers en dragers van mobiele telefoons.

28/03/2011 Rusland: Effecten straling zendmasten mobiele telefonie op auto-immuunsysteem van ratten.

26/03/2011 Elektromagnetische straling van mobiele telefoons kan invloed hebben op de botsterkte.

26/03/2011 Biochemische veranderingen in werkbijen bij blootstelling aan straling mobiele telefonie.

22/03/2011 India: Wederom bevestigd, straling mobieltje beïnvloedt vruchtbaarheid ratten.

16/03/2011 Australië: Afname overlevingskans kinderleukemie gerelateerd aan nabijheid TV zenders.

13/03/2011 Duitsland: Veranderingen neurotransmitters onder invloed velden zendmast mobiele telefonie.

13/03/2011 India: Bestraling ratten met GSM leidt tot onvruchtbaarheid.

06/03/2011 Duitsland: Beierse studie over de invloed van zenders mobiele telefonie op gezondheid omwonenden.

03/03/2011 Turkije: Umts en oxidatieve stress in rattenharten, beschermende werking selenium en L-carnitine.

22/02/2011 Zweden: Risico op hersentumor neemt toe met gebruiksduur en beluren.

14/02/2011 Turkije: Wederom, straling UMTS veroorzaakt celdood bij spermatogenese in ratten.

04/02/2011 Intensief gebruik mobiele telefoon risicofactor voor geestelijke gezondheid van jongeren.

29/01/2011 Topwetenschappers verbonden aan het WHO Interphone-onderzoek doen dramatische oproep.

21/01/2011 Verandering in bloedwaarden na aanschakeling zendmast bevestigd.

13/01/2011 Verschillende artikelen over de niet-thermische effecten en werkingsmechanismen van EMV.

13/01/2011 China: Overzicht invloed van mobiele telefonie op mannelijke vruchtbaarheid.

06/01/2011 UK: Het risico op leukemie in verband met het gebruik van mobiele telefonie.

06/01/2011 India: Het officiële onderzoeksrapport over de schadelijkheid van mobiele telefonie.

31/12/2010 Het risico van hersentumoren bij draadloze telefonie. Samenvattend artikel in Journal Tomography.

30/12/2010 UK: C2000 veroorzaakt gezondheidssymptomen maar is er niet verantwoordelijk voor. (!)

24/12/2010 Israël: Incidentie speekselklierkanker sterk gestegen in algehele bevolking, vooral na 2001. (Upd)

20/12/2010 Duitsland: Het effect van microwaves op het centrale zenuwstelsel. Een studie uit 1965.

19/12/2010 Nederland: Sterke toename zaadbalkanker onder jonge mannen. (Upd. + Opm Stopumts).

18/12/2010 Zweden: Resultaten Hardell groep betreffende hersentumoren corresponderen met Interphone.

13/12/2010 Oostenrijk: Samenvatting onderzoeksresultaten gentoxiteit mobiele technologie.

12/12/2010 WHO: Melatoninegebrek waarschijnlijk carcinogeen.

11/12/2010 USA: Mobiele telefonie en gedragsproblemen bij kinderen.

07/12/2010 Duitsland: Gezondheidsrisico elektrosmog in de huisartsenpraktijk.

03/12/2010 Duitsland: Gezondheidsklachten en de afstand rond zendmasten voor mobiele telefonie.

02/12/2010 Japan: Onderzoekers zien (wederom) verband tussen mobieltjes en hersenttumoren.

02/12/2010 Griekenland: Kortetermijngeheugen bij muizen aangetast door straling mobiele telefonie. Nocebo?

29/11/2010 Interactie tussen elektromagnetische velden en levende materie. ICEM's monograph.

25/11/2010 Turkije: Afname hersencellen na blootstelling aan GSM bij ratten.

23/11/2010 Nederland: Laboratoriumonderzoek naar negatieve invloed op gezondheid van planten. Rapportage.

23/11/2010 Zweden: Mogelijk verklarend mechanisme voor gerapporteerde slapeloosheid door EMV.

18/11/2010 Griekenland: Blootstelling aan straling mobiele telefonie beïnvloedt gehoorsysteem.

18/11/2010 Kennisplatform EMV publiceert eerste indruk onderzoek hoogspanningslijnen en kinderleukemie.

17/11/2010 Frankrijk: Aanwezigheid hoogspanningsleidingen kan rol spelen bij voorkomen hersentumor.

06/11/2010 Canada: Vermindering van libido in nabijheid zendmasten voor mobiele telefonie.

05/11/2010 Journal Computer Assisted Tomography: Best beschikbaar onderzoek linkt mobieltjes met hersentumoren.

04/11/2010 Japan: Toegenomen risico voor acoustisch neuroom al mogelijk bij meer dan 20 min. bellen per dag

04/11/2010 USA: Big Telecom manipuleert structureel de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

02/11/2010 Rusland: 40 jaar oude studie over de invloed van microwavestraling op mens en dier.

30/10/2010 USA: Elektromagnetische velden zouden allergische reacties versterken.

21/10/2010 ''A few studies suggest that biological effects can be seen at low levels of exposure''.

20/10/2010 India: Invloed GSM op hartritme en bloeddruk bij gezonde medische studenten.

17/10/2010 UK: Effecten van Tetra (C2000).

08/10/2010 Oostenrijk: Stressenzymen bij blootstelling aan zendmasten voor mobiele telefonie.

04/10/2010 Zuid Korea: Chronische blootstelling aan GSM straling en hersenbeschadiging bij ratten.

23/09/2010 Turkije: Gezondheidsschade bij schildklier na blootstelling aan GSM straling (bij ratten).

22/09/2010 Duitsland: Langdurige GSM blootstelling beïnvloedt gezondheid en verkort levensduur ratten.

22/09/2010 Zweden: GSM blootstelling be�nvloedt EEG en slaapkwaliteit.

22/09/2010 Rusland: Onderzoeken effecten op immuunsysteem door RF EMV in replica bevestigd.

20/09/2010 Finland: Opmerkelijke temperatuurstijgingen bij implantaten o.i.v. geringe RF straling.

19/09/2010 India: Genetische veranderingen bij ratten na blootstelling aan microwaves.

08/09/2010 USA: Elektromagnetische velden en de kosten van een toenemend aantal kankergevallen. Upd.

07/09/2010 Duitsland: Donkerogige vrouwen lopen waarschijnlijk meer risico op oogkanker door EMV.

04/09/2010 Turkije: Pathalogische veranderingen schildklier bij blootstelling straling mobiele telefonie.

04/09/2010 Turkije: Nadelige effecten straling mobiele telefonie op lever is duurafhankelijk.

01/09/2010 Turkije: Invloed straling mobiele telefonie op hersenweefsel ratten, preventieve werking vitamine C.

31/08/2010 Australië: Epidemiologische aanwijzingen voor gezondheidsrisico zendmasten mobile telefonie.

27/08/2010 Nederland: Grutto's leggen geen eieren door zendertje.

24/08/2010 India: Effect van straling mobiele telefonie op mannelijke vruchtbaarheid.

19/08/2010 Saoedi-Arabië: Straling mobiele telefonie kan ''verwoestend'' zijn voor algehele gezondheid.

10/08/2010 Turkije: Afname van essentiële hersencellen bij ratten na blootstelling straling mobiele telefonie.

10/08/2010 Ukraine: Risico op kanker door elektromagnetische straling van draadloze apparatuur.

31/07/2010 Australië: Proefschrift oprichter EMFacts over manipulatie emissienormen overheid en industrie.

30/07/2010 Korea: Beschermende werking van catechin in groene thee tegen UMTS straling.

16/07/2010 Armenië: Niet-thermische effecten op watermoleculen door millimeter wave straling.

15/07/2010 USA: Pas op voor mobieltjes in uw broekzak in combinatie met blue-tooth: afname vruchtbaarheid.

15/07/2010 Israel: Beschermend effect L-Carnitine op oxidatieve stress bij bestraling van ratten.

13/07/2010 Epidemiologische aanwijzingen voor gezondheidsrisico's van zendmasten voor mobiele telefonie.

07/07/2010 Zweden: Mogelijke verklaring voor slaapstoornissen gerapporteerd bij RF EMV.

05/07/2010 USA: Invloed RF EMV op populierbossen.

02/07/2010 USA: Direct lineair verband tussen abonnementen op mobiele telefonie en hersentumoren.

01/07/2010 Oostenrijk: Na meer dan 4 jaar gebruik mobiele telefoon wordt tinnitus een mogelijke risicofactor.

28/06/2010 India: Gebruik mobiele telefonie kan leiden tot oogbeschadiging.

24/06/2010 Spanje: Deasastreuze uitwerking zendmast mobiele telefonie op omgevingsfauna.

21/06/2010 Zweden: Nieuwe studie van Hardell bevestigt het verband tussen mobieltje en kwaadaardige tumoren

17/06/2010 Griekenland: Voortplantingsvermogen neemt lineair af met cumulatieve korte GSM bestraling.

14/06/2010 Zwitserland: Veterinaire studie bewijst samenhang zieke kalveren en zendmast mobiele telefonie.

11/06/2010 Straling mobiele telefonie heeft wel degelijk invloed op wereldwijde sterfte bijenpopulaties.

29/05/2010 Interphone Commentaar: Bel me op mijn mobieltje - of toch maar liever niet?

28/05/2010 Zweden: Stamcellen gevoeliger voor RF straling, mogelijk verband met kankerrisico.

25/05/2010 Israël: Schadelijke Invloed mobieltje op speekselklieren.

25/05/2010 Griekenland: Schadelijke invloed van mobieltje op geheugenfuncties bij muizen.

22/05/2010 Griekenland: 6 min. blootstelling mobiele telefonie; grote afname vruchtbaarheid bij insecten.

12/05/2010 Canada: De noodzaak om blootstellingslimieten EM straling te herzien is urgent.

08/05/2010 WIFi camera legt elektromagnetische golven vast.

06/05/2010 Oostenrijk: Mensen in de omgeving van zendmasten tonen meer stress en afwijkende speekselwaarden.

01/05/2010 UK: Review van recente studies naar de effecten van elektromagnetische velden.

29/04/2010 UK: Herhaaldelijke blootstelling aan microgolven heeft effect op hersenfunctie van ratten.

22/04/2010 Frankrijk: Straling mobiele telefonie veroorzaakt schade aan rattenhersens.

21/04/2010 Griekenland; Insecten reageren op straling mobiele telefonie binnen bepaalde ''windows''.

21/04/2010 Griekenland: Voortplantingscapaciteit insecten neemt lineair af bij toenemende stralingsbelasting.

20/04/2010 India: Gedragsverandering bij ratten onder invloed van straling mobiele telefonie.

17/04/2010 Duitsland: Studie bepleit alternatief voor draadloze systemen op school, in ieder geval geen Wifi.

16/04/2010 India: Langdurig intensief mobiel bellen (>60 min/dag) kan leiden tot schade aan het inwendige oor.

16/04/2010 Zwitserland: Rapport over EM velden bij spaarlampen.

13/04/2010 Japan: Straling mobiele telefonie beïnvloedt seksueel gedrag van konijnen.

07/04/2010 India: Straling mobiele telefonie leidt tot nadelige biochemische veranderingen boonplanten. Nocebo?

02/04/2010 India: Chronische blootstelling UMTS straling leidt tot significante hersenbeschadiging bij ratten.

30/03/2010 UK: Debat over omstreden studie van de psycholoog Rubin (Electromagetic Hypersensitivity and Nocebo)

26/03/2010 Duitsland: Bericht over trage zaadcellen door mobieltjes.

19/03/2010 Zuid-Afrika: Invloed straling mobiele telefonie op mannelijke vruchtbaarheid bevestigd.

18/03/2010 Duitsland: Verband tussen blootstelling straling mobiele telefonie en gedragsproblemen.

05/03/2010 USA: Pulsen van mobiele telefonie beïnvloeden hersenen door ''evoked potentials''.

04/03/2010 China: Schadelijke invloed van GSM straling op mtDNA. Herstellende werking melatonine.

04/03/2010 Japan: Invloed van mobieltje in standby modus op beweeglijkheid van rattensperma.

02/03/2010 Zweden: Verschil tussen mensen met EHS en mensen met klachten mobiele telefonie.

25/02/2010 Zuid-Afrika: Blootstelling aan EMV en abnormaal gedrag c.q. functionering der hersenen bij ratten.

25/02/2010 Italië: Negatieve invoed ELF-EMV op vruchtbaarheid bij dieren.

17/02/2010 Servië: Gecombineerde blootstelling aan Atrazine en EMV mogelijk ernstig gezondheidsgevaar.

12/02/2010 Turkije: Oxidatieve schade bij blootstelling van ratten aan GSM straling.

12/02/2010 Oostenrijk: Toename eiwitsynthese door cellen blootgesteld aan GSM straling.

10/02/2010 India: 50 Ghz straling kan leiden tot onvruchtbaarheid bij mannelijke ratten.

09/02/2010 Zweden: Zwakke straling van mobiele telefonie verhindert proces DNA reparatie menselijke stamcellen.

05/02/2010 India: Intensief mobiel telefoongebruik leidt tot schade aan het binnenoor.

02/02/2010 Finland: Betrouwbaarheid van huidige veiligheidslimieten mobiele telefonie is onvoldoende.

01/02/2010 USA: Straling mobiele telefonie en schade aan zenuwbanen, grote kans op toename tumoren bij ratten.

29/01/2010 Sterke concrete waarschuwingen van wetenschappers. Speciale uitgave Pathophysiology.

27/01/2010 India: Straling mobiele telefonie verandert gedrag en beïnvloedt hersenen bij ratten.

26/01/2010 Duitsland: Biotrope factoren en meteorologie. Wisselwerkingen weer- en elektrogevoeligheid.

24/01/2010 Israël: Straling bodyscanners schadelijk voor de gezondheid.

21/01/2010 China: Straling van UMTS heeft invloed op cellen van het centrale zenuwstelsel.

17/01/2010 USA: Toename schildklierkanker plaatst onderzoekers voor een raadsel.

14/01/2010 China: Effecten van gepulste EM velden bij onderzoek aan ratten.

12/01/2010 Transthyretin in bloed van mensen die veel mobiel bellen.

06/01/2010 Italië: DNA beschadiging door GSM signaal bevestigd.

05/01/2010 Italië: Mobiele telefonie beïnvloedt hersengolven bij ouderen op andere wijze dan bij jongeren.

31/12/2009 Turkije: Gunstige werking Carnitine en selenium bij blootstelling aan EMV.

22/12/2009 Zweden: Studie over elektrogevoeligheid.

22/12/2009 Duitsland: Een op de drie huisartsen associeert EMV met gezondheidsklachten.

18/12/2009 Italië: Duidelijk verschil tussen jongeren en ouderen wat betreft invloed EMV op hersengolven.

16/12/2009 Spanje: Elektromagnetische milieuvervuiling bij wilde zoogdieren: een nieuw langzaamwerkend vergif ?

14/12/2009 Japan: Oogschade veroorzaakt door 60 GHz straling.

11/12/2009 Gezondheidsraadrapport Wie betaalt, bepaalt.

10/12/2009 Zuid Korea: Invloed van straling mobiele telefonie op hippocampus bij muizen.

09/12/2009 Korea: Het gebruik van mobiele telefonie en het risico op tumoren, een meta-analyse.

08/12/2009 Duitsland: Gedragsproblemen bij kinderen in Beieren en elektromagnetische velden.

07/12/2009 Griekenland: GSM beïnvloedt geheugen bij muizen.

07/12/2009 Time Trends in Brain Tumor Incidence Rates in Denmark, Finland, Norway, and Sweden, 1974-2003

04/12/2009 Duitsland: Vogels navigeren op het oog en niet de snavel. Invloed EMV op de mens?

27/11/2009 Japan/Egypte: Invloed van straling mobiele telefonie op seksueel gedrag.

27/11/2009 Japan: Onderzoek invloed straling mobiele telefonie op zaadkwaliteit bij konijnen.

13/11/2009 Zweden; Bloed-hersen barrière extra doorlaatbaar 7 dagen na bestraling door mobiele telefonie.

10/11/2009 Zwitserland: Invloed van ELF EM velden op het mechanisme van reproduceerbare DNA schade.

06/11/2009 Turkije: Effect van straling van mobiele telefoons op ovarian follicles bij ratten.

04/11/2009 Canada: Hartonregelmatigheden door DECT-telefoon bij daarvoor gevoelige personen.

04/11/2009 Duitsland: Bij borstkanker wordt positieve werking van melatonine negatief beïnvloed door EM velden.

04/11/2009 China: Oxidative damage to mtDNA may account for the neurotoxicity of RF radiation in the brain.

02/11/2009 Turkije: Samenstelling heupbot verandert mogelijk bij dragen mobiele telefoon in broekzak.

27/10/2009 Griekenland: Misgeboorten bij muizen na bestraling met mobiele telefonie.

22/10/2009 China: Verstoring overdracht hersensignalen door straling mobiele telefonie.

22/10/2009 USA: Telefoneren met mobieltje ook gevaarlijk voor voetgangers.

15/10/2009 Australië: Electromagnetische straling kan leiden tot afwijkend hersenfunctioneren.

15/10/2009 USA/Korea: Meta-analyse toont wederom aanwijzingen verhoogd hersentumorrisico bij >10 jaar bellen

12/10/2009 Nigeria: Alweer een studie over aantasting van sperma door straling mobiele telefonie.

01/10/2009 Rusland: Ernstige functionele ontregeling van protozoa bij straling mobiele telefonie.
29/09/2009 Zwitserland: Kalverblindheid en de nabijheid van zendmasten voor mobiele telefonie.

24/09/2009 Duitsland: Borstkanker en (laagfrequente 50 HZ) elektromagnetische velden.

24/09/2009 Italië: Blootstelling aan mobiele telefonie beïnvloedt frontale cortex.

19/09/2009 Elektromagnetische Interferentie en de invloed op ons zenuwstelsel.

18/09/2009 Het effect van straling mobiele telefoon op bloedlichaampjes. Geldrollenbildung (3. Upd)

18/09/2009 België: Zendmasten voor mobiele telefonie en elektro-overgevoeligheid, BBEMG publicatie

16/09/2009 Mobiele telefoons en gezondheidsrisico's voor werknemers. Enquete bedrijfsartsen.

15/09/2009 Israël: Invloed mobieltje op speekselklieren: voortdurende overbelasting. Afname proteinegehalte.

11/09/2009 IEEE, ICNIRP en WHO houden gelederen gesloten.

11/09/2009 DNA schade bij langdurige (?) blootstelling van ratten aan GSM straling. Mogelijke mechanismen.

08/09/2009 Schade aan het oororgaan bij konijnen door GSM straling.

05/09/2009 Duitsland: Interview met Prof. Dr. med. Franz Adlkofer.

04/09/2009 Kankerclusters rond zendmasten?

01/09/2009 Duitsland: Observations from a Psychotherapy Practice on Mobile Telecommunications. (upd+ext.)

01/09/2009 Gsm-straling tast sperma aan.

28/08/2009 Studie: ''15 Reasons for Concern''; operators bagatelliseren risico's mobiel bellen.

27/08/2009 Turkije: Verlies van hersencellen bij pasgeboren ratten door prenatale bestraling met GSM.

27/08/2009 Kroatië: Schade aan DNA in vivo door langdurige GSM straling.

19/08/2009 India: Straling mobiele telefoon beïnvloedt wortelgroei van boongewas.

18/08/2009 Australië: Mobiele telefonie en hersentumoren. (Upd + volledig artikel in PDF)

18/08/2009 Australië: Straling mobiele telefoon heeft grote gevolgen voor vruchtbaarheid van de man (3. Upd)

14/08/2009 Australië: Snel en slordig; gebruik mobiele telefonie verandert cognitieve functies bij jongeren.

12/08/2009 Turkije: Invloed van EM straling op eigenschappen beenderen bij ratten.

12/08/2009 Duitse Strahlenschutzkommission vindt het niet nodig SAR waarden te verlagen.

06/08/2009 Zweden: Slapen op je rechterzijde - kanker aan de linkerkant?

06/08/2009 Tsjechië: Centraal zenuwstelsel bij muizen kwetsbaarder voor schade oiv straling mobiele telefonie.

05/08/2009 Zweden: Verstoring van het immuunsysteem door elektromagnetische velden.

19/07/2009 Oostenrijk: Nieuw onderzoek toont a-thermische effecten bij EM velden van mobiele telefonie.

16/07/2009 Turkije: Doorlaatbaarheid van Bloed-Hersenbarrière o.i.v. EMvelden wederom bevestigd.

11/07/2009 Verband tussen diabetes en blootstelling aan elektromagnetische velden.

09/07/2009 India: GSM heeft negatieve invloed op de vruchtbaarheid van de man.

02/07/2009 Discussiebijdrage Dr. Goldberg over Autisme en EMvelden

26/06/2009 Zweden: Mobiele telefoons, draagbare huistelefoons (DECT) en het risico op hersentumoren. (Upd+ext)

23/06/2009 Hoogtepunten van het BEMS/EBEA congres te Davos, Zwitserland 14-19 juni 2009

17/06/2009 USA: Chemische- en elektromagnetische blootstelling in arbeidssociale context.

10/06/2009 Nokia maakt mobiel die geen oplader nodig heeft.

09/06/2009 China: GSM straling versterkt de schadelijke effecten van gammastraling.

08/06/2009 Italië: Invloed van EMV op membraameiwitten in voorstadium van zwangerschap.

06/06/2009 Finland: Beschadiging DNA o.i.v. elektromagnetische velden wederom bevestigd.

04/06/2009 Turkije: Gehoorschade bij vooral vrouwelijke volwassen konijnen na blootstelling aan GSM. (upd+corr)

01/06/2009 Duitsland: Kanker-incidentie in de nabijheid van een zendmast voor mobiele telefonie.

29/05/2009 Zwitserse studie: Zendmasten voornaamste stralingsbelasting voor burgers in stedelijke gebieden.

24/05/2009 USA: Meeste kankergevallen brandweerlieden gevolg van RF straling; niet door ingeademde stoffen.

20/05/2009 Duitsland: Mechanisme van biologische invloeden door zwakke EM velden op planten aangetoond.

13/05/2009 Italië: Invloed van ononderbroken GSM straling op zenuwcellen.

13/05/2009 Zweden: Onderzoek bij vrijwillers op doorlaatbaarheid bloed-hersen barrière.

11/05/2009 Israël: Cognitieve effecten bij gebruik mobiele telefonie wederom bevestigd. (Upd+Ext)

09/05/2009 Zwitserland: Kalverblindheid op boerderijen met een zendmast voor mobiele telefonie

08/05/2009 Vogels, bijen en elektrosmog. Publicatie Engelse bioloog

07/05/2009 Duitsland: Mobiel bellen van omstanders is te vergelijken met het meerookeffect.

06/05/2009 USA: Effecten van mobiele straling op dierlijke embryo's en foetussen.

06/05/2009 Spanje: Gepulste GSM straling en veranderingen in hersenactiviteit.

01/05/2009 Invloed van microgolfstraling op chromatine.

01/05/2009 Zweden: Verstoring van het immuunsysteem door elektromagnetische velden.

30/04/2009 Zweden: Verband tussen gebruik mobiele telefonie en samenstelling cerebrospinale vloeistof.

28/04/2009 Overzicht vogelstudies en mogelijke invloed van elektromagnetische straling van mobiele telefonie

21/04/2009 Kroatië: Verstoring van celdeling als reactie op straling van mobiele telefonie.

20/04/2009 Schema biologische effecten volgens Dr. Gautier

15/04/2009 Australië: Biologisch effect van RF straling op enzymsysteem bevestigd.

12/04/2009 Effect op genen door straling RF elektromagnetische velden wederom bevestigd.

09/04/2009 Zweden: Doorlaatbaarheid van bloed-hersenbarrière o.i.v. EM velden opnieuw aangetoond.

05/04/2009 Gerubriceerd Engelstalig up-to-date overzicht van wetenschappelijke studies

04/04/2009 Zweden: Verband introductie mobiele telefonie en slapeloosheid c.q. ADHD.

03/04/2009 Gepulste straling van mobiele telefonie veroorzaakt cellulaire stress en pijn.

03/04/2009 Straling van zendmasten bereikt maximum waar hoofdbundel de grond treft.

02/04/2009 Geheugen en ruimtelijke oriëntering bij ratten aangetast door straling mobiele telefonie.

01/04/2009 Elektro-overgevoeligheid en tinnitus: psychosomatisch of somapsychisch?

28/03/2009 Invloed van straling mobile telefonie op het bloed. Dosis-response relatie vastgesteld.

25/03/2009 Pathophysiology Maartnummer 2009: alle artikelen.

25/03/2009 Slowakije: Bezorgdheid over de gezondheidsaspecten van EM velden mobiele telefonie gerechtvaardigd.

18/03/2009 Schema biologische effecten volgens Dr. Ruzicka.

17/03/2009 Tijdschrift Pathophysiology besteedt hele maart uitgave aan elektromagnetische velden.

11/03/2009 USA: Studie toont aan dat emissienormen voor EM velden herzien dienen te worden.

11/03/2009 Zweden: Opnieuw bevestiging van het verband tussen mobiele telefoon en hersentumoren.

11/03/2009 Finland: FM radio en TV signalen veroorzaken spontane spierbewegingen.

09/03/2009 Iran: Effecten van radiofrequente mobile telefonie op hemoglobine.

03/03/2009 Universiteit Wageningen: Rapport analyse boomaantastingen Gemeente Alphen aan de Rijn.

02/03/2009 Pakistan: Verstoring netvliesontwikkeling kippenembryo's door EM velden van mobiele telefonie.

28/02/2009 Effect of microwave emission of mobile phones on neuron survival in rat central nervous system.

25/02/2009 Saudi Arabië: Nadelige effecten van excessief gebruik van mobiele telefonie.

25/02/2009 Turkije: Verlies van hersencellen door GSM bestraling bij ratten. Chronische effecten bij teenagers?

24/02/2009 Zwitserse bijenstudie: volledige presentatie nu beschikbaar. (Upd/ext)

23/02/2009 Zweden: Scherpe daling gezondheidsindicatoren na 1997 en blootstelling aan RF HF straling.

18/02/2009 Mogelijk verband tussen autisme en prenatale blootstelling aan EM velden.

13/02/2009 SCENHIR (Scientific Com. on Emerging and Newly Identified Health Risks) actualiseert haar opinie.

09/02/2009 Franse hoogleraar onderzoekt 'Syndroom van Intolerantie voor Elektromagnetische Velden' (SIEM)

03/02/2009 Bijenstudies en elektromagnetische velden.

03/02/2009 Iran: Invloed van EM velden op de ontwikkeling van eicellen,

03/02/2009 Australië: Invloed op enzymactiviteit bij microgolfstraling van 500 en 900 MHz.

26/01/2009 Australische studie over het effect van GSM op (de alphafrequenties) van EEG.

17/01/2009 Zwitserse Studie: Huidige veiligheidsrichtlijnen voor RF EM velden dienen herzien te worden.

14/01/2009 Finse studie: DNA schade en straling van mobiele telefonie.

07/01/2009 India: Blootstelling aan mobiele telefonie en DNA schade.

06/01/2009 Conclusie Turkse studie: Kinderen moeten worden beschermd tegen radiofrequente (GSM) straling.

18/12/2008 België: Genetische schade en blootstelling aan RF EMvelden.

18/12/2008 Japan: Effecten van mobiele telefoon in standbystand en zaadbalfuncties bij konijnen.

16/12/2008 China: Genen en de kans op leukemie in de nabijheid van ELF velden (Hoogspanningslijnen).

15/12/2008 Zweden, Universiteit Lund: Geheugen verslechterd na langdurige GSM bestraling bij ratten. (upd+ext.)

12/12/2008 Oostenrijk: Studie Hogeschool Salzburg, WLAN kan het hart beïnvloeden.

11/12/2008 IARC Lyon: Vertekening van statistische gegevens (bias) bij onderzoek naar mobiele telefonie.

09/12/2008 Zweden: Orienterende studie over het gebruik van mobieltjes bij teenagers.

04/12/2008 Veelbesproken Belgische rattenstudie van Adang (Volledige tekst).

01/12/2008 Electrohypersensitivity in the Netherlands: ''A survey''.

26/11/2008 Cognitieve effecten van RF straling; studie toont verband mobiele telefonie en reactietijden.

22/11/2008 Duitsland: Gezondheidsklachten zendmasten niet volledig verklaarbaar door bezorgdheid omwonenden.

16/11/2008 Zweden: Opnieuw een studie over de doorlaatbaarheid van de bloed hersen barrière. (Upd+Ext)

15/11/2008 Zwitserland: Dosis-response relatie Alzheimer en ELF EM velden.

10/11/2008 Studie over passief meebellen bij mobiele telefonie.

08/11/2008 Zwitsers onderzoek: Wonen bij hoogspanning verdubbelt kans op Alzheimer.

06/11/2008 Extremely low frequency magnetic fields cause oxidative DNA damage in rats.

06/11/2008 Zweedse studie: Straling van GSM/UMTS telefoon en de invloed op witte bloedcellen.

03/11/2008 Franse studie: Niet overmatig opwarmende radiofrequente straling geeft verandering DNA sperma.

03/11/2008 Zweedse studie: ''Cell membrane is an important target for electromagnetic field effects''

31/10/2008 Gerenommeerd Engels bioloog waarschuwt opnieuw voor Wifi en EM velden.

20/10/2008 Britse Vereniging van Dermatologen: mobieltje veroorzaakt huidallergieen (Upd+Ext)

17/10/2008 Zwangere vrouwen: Blootstelling aan mobiele telefonie verhoogt hartritme en verlaagt cardiac output.

14/10/2008 Interphone studie gepubliceerd.

10/10/2008 Zweden: UMTS grotere biologische invloed op DNA dan GSM signaal, mogelijk gtroter gezondheidsrisico.

07/10/2008 Melatonine en langdurige blootstelling aan mobiele telefonie.

06/10/2008 India: Vogelsterfte door zendmasten.

06/10/2008 Alarmerende verandering van bloedwaarden na plaatsing zendmast Kempten.

05/10/2008 Invloed electromagnetische velden op hersenfuncties. Voordracht Prof. Salford.

02/10/2008 Kwik uit amalgaamvullingen en mobiel bellen.

01/10/2008 Noorwegen: Onvrijwillige kinderloosheid en blootstelling aan HF EM velden.

01/10/2008 Zweden: Beschadigde hersenneuronen en de permeabiliteit van de Bloed-Hersen Barrière

24/09/2008 Provocatieve studie in Oostenrijk: GSM zendmasten kunnen welbevinden beïnvloeden.

24/09/2008 Alweer een onderzoek dat aanbeveelt geen mobieltjes te dragen in broekzakken.

22/09/2008 Amerikaanse specialist: Gebruik mobiel met oortje beïnvloedt vruchtbaarheid bij mannen.

17/09/2008 Oostenrijk: Aantal personen met overgevoeligheid voor EM velden gestegen naar 3,5% (upd + ext)

14/09/2008 Eerder onderzoek van Salford et.al. inzake Brain Blood Barrier niet bevestigd.

13/09/2008 Straling van invloed op bacteriën.

13/09/2008 Chinese studie over invloed HF EM velden op vrouwelijke arbeiders.

05/09/2008 10 studies die DNA schade aantonen door Electromagnetische Velden van mobiele telefonie

03/09/2008 EMV en de invloed op de embryonale ontwikkeling van ratten.

27/08/2008 Significant meer oogproblemen bij > 2 jaar mobiel bellen.

26/08/2008 Reguliere blootstelling aan mobiele telefonie kan leiden tot neurologische schade bij ratten.

24/08/2008 Mogelijk effect op verandering in hartslagritme door mobiel bellen.

24/08/2008 EMV en de doorlaatbaarheid van de bloed-zaadbal barrière bij muizen.

22/08/2008 EM velden en het risico voor hart- en bloedvaten voor medisch personeel.

21/08/2008 Boomaantastingen en EM velden.

20/08/2008 Mobiel bellen en kwaadaardige tumor van de oorspeekselklier.

10/08/2008 Mobiele telefoon beschadigt proteïnen.

19/07/2008 Overzicht onderzoeken 'blood brain barrier'.

05/07/2008 Verhoogde concentratie van gifstoffen bij mensen met electromagnetische hypergevoeligheid.

05/07/2008 Artikel over effecten straling.

05/07/2008 Biologische effecten op fruitvliegjes.

01/06/2008 Gedragsproblemen bij kinderen.

19/05/2008 Relatie tussen problemen van kinderen en mobiele telefoons.

17/05/2008 EEG verandert bij mobiel bellen.

12/04/2008 Franse Nationale Bibliotheek: géén WiFi.

06/04/2008 Significante verschillen tussen controlegroep en mensen met EHS.

22/03/2008 Verandering eiwitten in vivo.

17/03/2008 Onderzoeksprotocol TNO COFAM 1 openbaar gemaakt.

24/02/2008 Artikel Grigoriev.

11/02/2008 Mobiele telefoon schaadt ongeboren kind.

11/02/2008 Verminderde vruchtbaarheid door elektromagnetische velden.

04/02/2008 5x tot 8x zoveel kanker bij meer dan 1.000 uW/m2.

22/01/2008 (Update 2) Slecht slapen door straling.

15/01/2008 International Association of Firefighters wil geen zendmasten op kazernes.

15/01/2008 Literatuurstudie Oberfeld.

12/01/2008 Celdood in het laboratorium.

11/01/2008 Nader onderzoek nodig, Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde.

18/12/2007 Gemoduleerd 450 MHz HF-signaal beinvloedt hersengolven.

12/12/2007 Speekselkliertumor en gebruik mobiele telefoon: correlatie gevonden.

20/11/2007 Autisme, zware metalen detoxificatie en elektromagnetische velden.

09/11/2007 Slaapstoornissen en hoofdpijn.

10/09/2007 Mobiele telefoon vertraagt hersenen.

07/09/2007 (upd) Mobiele telefoon stoort in ziekenhuis.

04/09/2007 Mobiel bellen maakt moe.

03/09/2007 ICNIRP-lid concludeert dat straling effect heeft.

02/09/2007 GSM-signaal beinvloedt EEG en cognitieve prestaties met een dosis-afhankelijke relatie.

27/07/2007 Uitgebreid WiFi-analyse van Trent University, Canada.

27/07/2007 Gigantisch overzicht onderzoeken m.b.t. hoogfrequente electromagnetische straling.

26/07/2007 Ook ratten minder vruchtbaar door straling.

26/07/2007 Hersenfunctie van ratten beïnvloed door straling.

19/07/2007 Stewart Rapport 2000: Mobile Phones and Health.

16/07/2007 Gen-expressie verandert door radiofrequente straling.

15/07/2007 Verhoogd risico bij AM zenders.

02/07/2007 Invloed GSM op in slaap vallen en EEG.

01/07/2007 Afname huismussen: mogelijke relatie met straling.

16/06/2007 100 en 200 kHz velden remmen kankergroei bij 100 Volt per meter.

19/05/2007 Cataract bij kalveren.

19/05/2007 Geheim legeronderzoek openbaar gemaakt.

10/05/2007 Kwaliteit sperma neemt sterk af bij gebruik mobiele telefoon.

10/05/2007 Biologische effecten van zwakke EM-velden, Andrew Goldsworthy, 2007.

08/05/2007 Cognitieve en EEG effecten door gepulste 900 MHz signalen.

08/05/2007 Oxidatieve stress in ogen door straling mobiele telefoon.

07/05/2007 (upd) Werkingsmechanisme aangetoond.

22/04/2007 GSM telefoon beïnvloedt elektrische signalen in hersenen.

21/04/2007 Levensverwachting neemt drastisch af nabij zendmast.

19/04/2007 Mussen en GSM-straling: negatieve relatie.

19/04/2007 Bijen en DECT straling: negatieve relatie.

06/04/2007 Verhoogd risico op hersentumoren na 10 jaar GSM-gebruik.

04/04/2007 500 uW/m2 verhoogt stress in lichaam meetbaar.

29/03/2007 Extra gezondheidsklachten na komst van zendmast (Zierikzee).

28/03/2007 How shall we cope with the increasing amounts of airborne radiation?, Johansson.

23/03/2007 Tomatenplanten reageren op electromagnetische straling met zeer laag vermogen.

20/03/2007 Altered cortical excitability in subjectively electrosensitive patients.

16/03/2007 Radarstations jagen vleermuizen op de vlucht.

25/02/2007 Effecten microgolven al in 1929 bekend, Kurzwellentherapie.

07/02/2007 Studie bevestigt voorzorgsbeginsel van Bundesamt fur Strahlenschutz.

06/01/2007 9x vaker geen effect gevonden bij door industrie gesponsorde onderzoeken.

22/12/2006 De invloed van GSM/UMTS straling op bomen en planten.

23/11/2006 Cell death induced by GSM 900-MHz and DCS 1800-MHz mobile telephony radiation.

29/10/2006 Verhoogde kans op acoustisch neuroma en kwaadaardige hersentumoren.

24/10/2006 Men beware! Heavy mobile use may decrease sperm count, ChinaView.

24/09/2006 Bewoners onder en tegenover zendmasten lopen risico.

27/08/2006 Kritiek op het Zwitserse onderzoek samengebracht.

02/07/2006 Hersenfrequenties beinlvoed door GSM.

02/07/2006 Kwaliteit sperma minder bij regelmatig gebruik mobiele telefoon.

02/07/2006 Mobiele telefoon beinvloedt bloedstroom en metabolisme in de hersenen.

02/07/2006 Mobiel telefoneren geeft tijdelijke verlaging melatonine.

02/07/2006 Mobiele telefoon beinvloedt zenuwstelsel.

02/07/2006 Verhoogde testosteron bij GSM-bestraalde ratten.

02/07/2006 Gehoor verslechtert bij regelmatig mobiel telefoneren.

02/07/2006 GSM straling beinvloedt hersenexcitatie.

02/07/2006 CDMA straling: Meer transpiratie bij jongeren.

02/07/2006 Cognitief functioneren verandert tijdens mobiel bellen.

02/07/2006 Cardiovasculaire conditie negatief beinvloed door elektromagnetische straling.

02/07/2006 Invloed hersengroei en -ontwikkeling bij langdurige blootstelling.

02/07/2006 Verhoogde testosteron en invloed op rode bloedcellen bij bestraalde muizen.

02/07/2006 Mobiel bellen beinvloedt de REM-slaap en hersenfrequenties.

02/07/2006 Ratten ontwikkelen eerder kanker bij blootstelling aan HF straling.

02/07/2006 Risico op non-Hodgkin lymfomen neemt toe bij gebruik mobiele/draadloze telefoons.

02/07/2006 Toename oxidative stress in nieren ratten door GSM telefoon.

02/07/2006 Spermakwaliteit slechter bij mobiele telefoon in broekzak.

28/06/2006 Birgit Stricker over 'elektrogevoeligheid'.

06/06/2006 Tekortkomingen van het Zwitserse onderzoek.

06/06/2006 Opnieuw huismussen.

02/06/2006 In Vivo significante DNA-schade gevonden.

31/05/2006 Huismussen.

30/05/2006 Study: Cell Phones 'Excite' the Brain, Discovery News.

25/05/2006 WHO factsheet over basisstations en draadloze netwerken.

24/05/2006 Santini: Voorzorgsbeginsel toepassen, voldoende aanwijzingen.

14/05/2006 ICNIRP en WHO houden voet bij stuk.

28/04/2006 Alle epidemiologische onderzoeken naar de gezondheidseffecten van zendmasten.

27/04/2006 Achtste epidemiologisch onderzoek: Weer effecten gevonden.

23/04/2006 Neuropsychologische gevolgen van mobiel bellen.

08/04/2006 Consensus over risico mobiele telefonie.

07/04/2006 Factsheet EHS.

02/04/2006 Risico op kanker stijgt tot 240% door mobiel bellen.

02/04/2006 Planten groeien slechter naast mobiele telefoon.

28/03/2006 Mate van uitdrukking genen verandert in rattenhersenen bij 915 MHz GSM.

13/03/2006 Magnetische velden verhogen kans op leukemie met factor 2.6 tot 4.3.

24/02/2006 The effects of microwaves on the trees and other plants, Spanje 2003.

24/02/2006 The effects of microwave radiation on the wildlife, preliminary results, Spanje 2003.

23/02/2006 Overzicht Russische studies naar effecten H.F. E.M. straling.

27/01/2006 Verhoogd risico op glioma na tien jaar mobiel bellen.

19/01/2006 Veel meer dementie bij gebruik mobiele telefoon op platteland?

07/01/2006 900 MHz electromagnetische velden beinvloeden neuronen op non-thermische manier.

25/12/2005 Mobiele telefoongebruik beinvloedt ogen en oren.

19/11/2005 Blootstelling aan 7,7 GHz straling geeft chromosoom veranderingen.

07/11/2005 Rode bloedcellen klonteren als gevolg van 1,8 GHz blootstelling.

05/11/2005 De telecomindustrie en wetenschappelijke onderzoeken.

24/10/2005 Onderzoeken naar de gezondheidseffecten van UMTS.

30/09/2005 Opnieuw: DNA-schade door mobiele telefoon.

28/09/2005 Langdurige blootstelling aan straling lager dan de ICNIRP normen geeft effecten.

13/09/2005 Hoogfrequente elektromagnetische straling op 2,45 GHz beinvloedt genetisch materiaal.

12/09/2005 Informatie over de Zwitserse replicatie van het TNO-Cofam onderzoek.

12/09/2005 Werkingsmechanisme volgens Ruzicka, Verschaeve, Williams.

26/08/2005 Klontering van rode bloedcellen na 20 seconde bellen met GSM mobieltje.

14/08/2005 Mobiele telefoon beinvloedt hersengolven, 2000.

07/08/2005 Risico op kwaadaardige hersentumor neemt toe door gebruik draadloze/mobiele telefoons.

06/08/2005 Enkele en dubbele DNA breuken door blootstelling aan straling van GSM/DCS 1800 MHz.

06/08/2005 Dubbele DNA breuken in hersencellen van ratten bij blootstelling aan 2450 MHz straling.

06/08/2005 Antioxidanten voorkomen DNA breuken veroorzaakt door hoogfrequente EM straling.

06/08/2005 Blootstelling aan GSM straling resulteert in biologische effecten (2002).

06/08/2005 UMTS beinvloedt menselijke lymfocieten sterker dan GSM straling.

05/08/2005 Isreali Research: Cell phone radiation may cause visual damage.

05/08/2005 Straling van GSM telefoon beinvloedt hormoonwaarden in het bloed, juli 2005.

17/07/2005 Radiofrequente straling imiteert pesticiden, verlaagt cholinesterase.

08/07/2005 Straling van mobiele telefoons beinvloedt bloedlichamen mens.

22/05/2005 Significant vaker hart- en vaatklachten nabij zendmasten, Oostenrijk 2002.

18/05/2005 Mobiel telefoneren maakt vroeg oud, Cairo University.

17/05/2005 Meer hersentumoren bij gebruik mobiele telefoon op grote afstand van zendmast.

15/05/2005 Hersenen beïnvloed, DNA beschadigd, neuronale activiteit verhoogd.

13/05/2005 Verklaring voor ADHD? Straling beinvloedt enzymwerking die verband houden met ADHD.

07/05/2005 Directe relatie gevonden tussen belminuten en afwezigheid werk.

07/05/2005 Univ. of Vienna: DNA breuken (niet door warmte) door GSM 1800 MHz telefoon.

07/05/2005 Long-Term Cell Phone Use Spurs Tumor Growth.

01/05/2005 Zendmasten veroorzaken veranderingen in EEG, Salzburg.

15/04/2005 915 MHz microwaves affect chromatin conformation and 53BP1 foci in human lymphocytes.

02/04/2005 Subjective symptoms reported by people living in the vicinity of cellular phone base stations.

12/12/2004 Gepulste straling beinvloedt EEG, terwijl ongepulste straling dat niet doet.

28/11/2004 Straling gemeten op studentencomplex IBB Utrecht.

19/11/2004 Naila studie is gepubliceerd in november 2004.

03/11/2004 Telefoneren in de bus: Zeer hoge stralingsblootstelling.

01/11/2004 EU Reflex onderzoek toont significante schade aan cellen en DNA aan.

28/10/2004 Cluster of testicular cancer in police officers exposed to hand-held radar.

18/10/2004 Bewijs voor schadelijkheid elektromagnetische straling.

17/10/2004 Epidemiologische onderzoeken.

17/10/2004 Biologische onderzoeken.

17/10/2004 Analyse van het TNO COFAM onderzoek.

17/10/Lees verder in de categorie Verhalen | Terug naar homepage | Lees de introductie