Boekhouder ernstig overgevoelig geworden voor elektromagnetische velden.

dinsdag, 29 maart 2011 - Categorie: Verhalen

Stopumts ontving op 29 maart 2011 onderstaand ervaringsverhaal van een boekhouder uit België:

Mijn ervaringsverhaal.

Hoe merkte ik dat ik hypersensitief was?

Mid jaren 2000 werkte ik in een vrij groot kantoorgebouw, in de boekhoudafdeling, veel pc's,... Daar liep ik altijd behoorlijk gestrest rond. Zelf dacht ik dat dit lag aan de druk van het werk, of van collega's,... Het viel me altijd op als eens ik naar huis reed ik me plots een pak beter voelde.

Enkele maanden later was opeens de elektriciteit in het volledig gebouw stilgevallen, minstens een half uur. Ik was verbaasd, want plots voelde ik mij op dezelfde plek met dezelfde mensen veel meer relaxt...

Ik was er toen nog niet bewust mee bezig dat ik hyperelektrogevoelig was. Op bewust niveau wil je dat ergens niet weten denk ik, daar was ook niet zoveel rond te doen als nu, ik wist nauwelijks dat een mens überhaupt zo gevoelig kon zijn voor straling!

Later ben ik van werk veranderd en ook verhuisd naar de stad. Na enkele weken merkte ik dat ik altijd hoofdpijn kreeg daar! Ik voelde me toen beter op mijn werk dan bij mij thuis! Paar maanden later ben ik dan uit noodzaak voor mijn gezondheid terug moeten verhuizen naar rustiger oorden...

Op dat moment had ik mij eigenlijk nog altijd niet geïnformeerd m.b.t. elektrosmog... Nu weet ik nog altijd niet waarom ik mij in dat huis niet goed voelde, het meest waarschijnlijk lijkt de verfdampen (vóór ik daar introk had ik alles geverfd) ofwel de straling van de masten van de politie, die zich echt vlakbij op 50 meter bevonden... Nadien ben ik beginnen lezen over elektrosmog en beginnen realiseren dat het mogelijks een probleem was voor mij...

Paar jaar later, in 2008 woonde ik enkele maanden aan de Belgische kust in een appartementje. Ik herinner me dat ik 's avonds thuis kwam van mijn werk en ''op mijn gemak'' naar de voetbal op tv aan het kijken was (het was toen EK voetbal). Na een halfuur ongeveer begon ik me echt niet goed te voelen, te zweten, wat ongemakkelijk, mijn hart begon precies harder te slaan, pijn in de borststreek,... Ik dacht zoiets van ja, misschien heb ik iets opgelopen, een griepje of weet ik veel wat... Maar het verergerde altijd maar... Na 1 uur kon ik het bijna niet meer houden. Ik weet niet goed meer waarom ik op het idee gekomen ben, maar ik heb toen mijn auto genomen en weg uit het kuststadje gereden... En plots voelde ik me veel beter... Ik dacht van allez, dit kan toch niet zo extreem... Nadien heb ik gemerkt dat ik sindsdien mij daar nooit goed voelde, in die mate zelf dat ik er mij niet nog ooit 1 nacht zag overnachten. Ik heb die avond zelf nog het belangrijkste meegenomen en naar een b&b gereden... Achteraf heb ik vernomen dat exact vanaf die dag dat ik mij daar niet goed meer voelde, er Wimax geïnstalleerd werd! Internet werd de ether ingestuurd voor een groot gedeelte van de Belgische kust door het bedrijfje Citymesh (lees City-mess!).

Ik heb dan nog een half jaar in verschillende b&b's verbleven, om nadien een huis te vinden dat een beetje afgelegen is...

Op dit moment bijna 3 jaar later, voel ik mij nog altijd minder goed daar aan de zee waar Wimax is, maar het is minder extreem als destijds... Ik heb gemerkt over die 3 jaar dat mijn gevoeligheid voor die Wimax verminderd is, wellicht door alle therapieën dat ik al geprobeerd heb dat mijn gevoeligheid voor Wimax iets verbeterd is. Ik heb echter nog een lange weg af te leggen om mijn gevoeligheid in die mate te reduceren dat ik überhaupt kan overleven in een wereld met veel elektrosmog.

Ik hoop dat er meer aandacht komt voor de problematiek dewelke ons allen aanbelangt. Het is ondertussen in duizenden studies bewezen dat elektrosmog-bronnen en zeker die van gepulste straling (zoals van gsm-masten, draadloze tel., wifi en wimax...) zeer schadelijk zijn voor de gezondheid voor de mens en voor de gehele natuur!

Dus die straling is niet enkel schadelijk voor hypersensitieven, neen het vreet aan de immuniteit van éénieder! MET MINDER ELEKTROSMOG WINT IEDEREEN! ELK LEVEND WEZEN!

De laatste 10 jaar is enerzijds de electrosmog (stralingsbelasting x 50 ongeveer, zie grafiek op StralingsArmVlaanderen.org) anderzijds zijn er zeer veel nieuwe problemen, vroeger quasi onbestaande opgedoken... Is dat toeval? Ik denk het niet... Het gaat bv. over:

-Chronisch Vermoeidheidssyndroom: was vroeger quasi onbestaand, vraag na bij uw Dr. hoeveel mensen er niet klagen van vermoeidheid, hoofdpijn,...

-Idem dito met fibromyalgie, oogproblemen, hyperactieve kinderen, neurologische problemen, problemen gelinkt met centraal zenuwstelsel,...

-Allergieën en intoleranties: in de laatste 10 jaar minstens vertienvoudigd!

-Bijenpopulaties in 1 zomer in veel regio's meer dan gehalveerd in aantal (volgens Albert Einstein kan de mens niet meer overleven op de aarde zonder bijen!)

O ja voor degene die nog zouden twijfelen over schadelijkheid gepulste straling lees bijvoorbeeld eens:

-Bioinitiative report (gebaseerd op duizenden studies, opgesteld door gerenommeerde wetenschappers en medici):
pdf/BioInitiative.pdf

-Humo-artikel van onderzoeksjournaliste Chris Vermeire over de problematiek:
pdf/HUMO%20dec%202010%20GSM%20dossier.pdf

De hypersensitieven zijn de kanaries van de moderne wereld, de kanaries die zoals in de steenkoolmijnen de mijnwerkers verwittigen voor gevaar van mijngas! Zo hopen wij samen met medici en wetenschappers de politici te kunnen overtuigen van het belang van het verbieden van straling die bewezen heeft DNA-breuken te veroorzaken en wat allemaal meer (ik heb het over 3G, 4G, Wifi, Dect, Wimax...) alsook het opstellen van lagere stralingsnormen zoals 0,06 V/m max.

Jasper De BondtLees verder in de categorie Verhalen | Terug naar homepage | Lees de introductie