Eindhoven: Open brief aan de gemeente over gezondheidsproblemen omwonenden digitennemast

maandag, 27 september 2010 - Categorie: Verhalen

Geplaatst 21 sept. 2010. Update in rubriek Ervaringen Burgers 27 sept. 2010

Gerelateerd artikel: Artikelen/5073

Stopumts ontving afschrift van onderstaande brief, verzonden aan de lokale politiek en de GGD:

-------------------------------------------------------------------------------------------

Aan: Politiek Eindhoven, GGD, betrokkenen (inmiddels ruim 300! Dit is
echt geen individueel geval!).

Geachte Gemeente Eindhoven,

Oorspronkelijk heb ik nooit zo in de schadelijk van elektromagnetische
straling geloofd. Toen hier vlak naast onze woonwijk in Eindhoven ineens
een Digitennemast verscheen (waarvan niemand in het begin wist wat het
überhaupt was) schonk ik hier in eerste instantie weinig aandacht aan.
Na verloop van tijd merkte ik echter dat ik de laatste tijd toch
slechter sliep. Ik werd meerdere keren per nacht wakker en was 's
ochtends minder uitgerust dan voorheen. Ik vond het wel interessant dat
dit begonnen was zo rond het moment dat de zendmast in gebruik genomen
was, maar precies wist ik het niet meer. En ach, slaapproblemen kunnen
natuurlijk allerlei oorzaken hebben.

Nadat in de buurt langzaamaan duidelijk werd dat er meer mensen last
hadden van allerlei klachten (variërend van technische klachten door
storing op TV ontvangst en het niet meer correct functioneren van
elektronische weegschalen, tot gezondheidsklachten als slaapproblemen,
oorsuizingen en meer) begon ik te twijfelen aan het effect van straling.
Zou dat dan toch wat doen? De vele verhalen leveren geen bewijs, maar
toch wel aanwijzingen dat er wel degelijk schadelijke effecten zouden
kunnen zijn. Wellicht zouden we toch een zekere mate van voorzorg in
acht moeten nemen. Immers er is nog weinig bekend van korte termijn
effecten, en vrijwel niets van lange termijn effecten van dit soort
straling.

Ondertussen wilt u van geen wijken weten. De ene na de andere fout wordt
gemaakt, de buurt wordt geschoffeerd, en u doet alles wat u kunt om
zoveel mogelijk stralingscapaciteit te vergunnen voor de mast. U neemt
uw inwoners totaal niet serieus. U heeft de mast dichterbij de woonwijk
gezet dan nodig was, verlaagd zodat de straling dichterbij komt, een
extra zender vergund zodat de straling verder toeneemt, de buurt pas
achteraf geïnformeerd en wijst alle bezwaren of hulpverzoeken
categorisch af. De lijst is bijna eindeloos.

We zijn inmiddels ruim twee en een half jaar verder. Er zijn diverse
bezwaarprocedures doorlopen en uw inwoners hebben vele pogingen gedaan
om u te bewegen het toch een keer voor hen op te nemen; voor hen is de
mast immers geen vrijwillige keuze, maar door u opgedrongen. Echter
weigert u nog steeds iets aan de problemen te doen. Ook uw GGD kan
'niets doen' want ze heeft zelf geen eigen kennis op dit gebied,
onderzoek is 'niet zinvol' en tja, voorzorg is niet wettelijk verplicht.

Het motto lijkt te zijn om de buurtbewoners maar te laten stikken. Is de
GGD volgens haar eigen website niet wettelijk verplicht de gezondheid
van burgers te bevorderen en beschermen tegen ziekten en calamiteiten?
Kunnen we dan misschien in samenspraak afscherming regelen voor de
directe omgeving? Niet volgens u, want ook dit is niet wettelijk
verplicht. U kunt zoiets wel in de vergunning opnemen, maar ziet daar
geen aanleiding toe. U wilt geen enkele vorm van ondersteuning bieden
voor mensen die eventueel zelf iets willen ondernemen om de staling
binnenshuis te verminderen. Zelfs kennis of contacten heeft u niet of
wilt u niet beschikbaar stellen. Wij mogen alles zelf maar uitzoeken.

Vanwege de verhoogde straling en de problemen op elektrische apparatuur
hebben we zo'n twee maanden geleden een verzoek aan het Agentschap
Telecom gedaan om ook eens te komen meten. De straling is hier immers
hoger dan waar dan ook in een woonwijk en het effect op apparaten is ons
duidelijk. Het Agentschap maakt zonder problemen een afspraak en komt
meten! Deze metingen geven een heel interessant beeld: de straling
blijkt binnenshuis op veel plaatsen nog veel hoger te zijn dan buiten
waar u eerder metingen heeft laten verrichten om aan te tonen dat er
'niets aan de hand' was! Bovendien varieert de straling behoorlijk van
plaats tot plaats en is de hoogte ervan moeilijk te voorspellen.
Plaatselijk meten is dus belangrijk!

Nu zat ik ondertussen nog steeds met mijn slaapproblemen, dus wilde ik
ook eens weten hoe hoog de straling in mijn slaapkamer was, en in een
aantal andere kamers binnenshuis. Ik had eerder wel geprobeerd iets aan
afscherming te doen, maar door gebrek aan kennis en meetapparatuur heb
ik dat niet doelmatig kunnen doen. De man van het Agentschap Telecom was
zo vriendelijk om even door het huis te lopen met een eenvoudige meter
die het totaal aan straling meet. Kwestie van 5 minuten werk.

Wat bleek: De straling precies op de plaats van het bed was het hoogst
gemeten, en qua vermogen zelfs een factor 25 hoger dan in een
aangrenzende ruimte. U zult begrijpen dat ik daarop direct van
slaapkamer gewisseld ben. Al in de eerste week werd mij het verschil
duidelijk. Ik sliep beter!

In de weken daaropvolgend is het beeld alleen maar duidelijker geworden.
Ik kan zoals vanouds weer langer opblijven omdat ik 's avonds niet zo
snel meer moe ben, ik slaap (veel) dieper, wordt niet zo vaak meer
wakker en kan me bovendien weer flarden van dromen herinneren zoals ik
tot ruim twee en een half jaar geleden ook kon. Ik ben 's ochtends weer
goed uitgerust en heb 1 tot zelfs 2 uur minder slaap nodig per nacht.
Bijna letterlijk een verschil van dag en nacht dus.

Ik heb me de afgelopen jaren regelmatig afgevraagd of mijn
slaapproblemen nu echt door de straling zouden komen. Sinds ik van
slaapkamer ben gewisseld ben ik echter overtuigd. Of dit nu komt doordat
het Digitenne straling is, of gewoon omdat de totale hoeveelheid
straling zo hoog is, ik beken dat ik het niet weet. Of ik meer gevoelig
ben dan anderen kan ik ook niet vertellen. Maar ik weet wel: Op mij
heeft het wel degelijk effect, en niet weinig ook. Slechts dankzij de
metingen en de wijzigingen die daardoor mogelijk werden gemaakt heb ik
mijn leven weer terug!

Dat dit ruim 2 1/2 jaar heeft moeten duren is wellicht te wijten aan
mijn verwachting als burger dat u en uw GGD iets voor mij zouden moeten
kunnen betekenen. Moet u niet uw inwoners beschermen? Ik - en velen met
mij - heb bij u dus lang gestreden voor informatie, hulp en oplossingen.
Helaas is dat vechten tegen de bierkaai gebleken en blijkt uiteindelijk
dat ik beter af was bij een externe partij die bovendien niet komt voor
de gezondheidseffecten, maar voor storingen op apparaten.

Net als u neemt het grootste deel van de overheid geen voorzorg in acht
bij het plaatsen van deze masten omdat het bewijs van schadelijkheid nog
niet uitvoerig genoeg geleverd is. Wachten op onderzoek en het
bijstellen van de gehanteerde normen - wat in de ons omringende landen
inmiddels wel steeds vaker gebeurt - gaat dus nog jaren duren. Metingen
zijn zo ongeveer het enige middel dat de burger kan toepassen om zijn
situatie in kaart te brengen en zijn leefomgeving aan de hand daarvan
aan te passen (voor zover mogelijk). De burger heeft echter zelf niet de
kennis en middelen om metingen uit te voeren.

Geachte gemeente Eindhoven, naar aanleiding van mijn bovenstaande
verhaal wil ik u toch nog eens vriendelijk doch dringend verzoeken uw
standpunten te herzien. Ik weet dat ik weinig van u hoef te verwachten,
maar wellicht kunt u dan toch op zijn minst meetapparatuur en expertise
beschikbaar stellen voor uw inwoners. Zij kunnen dan, net als ik, meten
hoe de omstandigheden in hun huis zijn, zodat zij wellicht daar verder
geheel zelfstandig aanpassingen aan kunnen uitvoeren om hun kwaliteit
van leven weer meer in overeenstemming te brengen met hoe die was
voordat de Digitenne zendmast in onze woonwijk is geplaatst.

Hoogachtend,
Maarten Egmond
Henkenshage 18
5653PX EindhovenLees verder in de categorie Verhalen | Terug naar homepage | Lees de introductie