Veel ernstige ziektegevallen door nabijheid zendmasten in Westheim, BRD

vrijdag, 29 mei 2009 - Categorie: Verhalen

Op een informatiebijeenkomst in Gaildorf berichtte de huisarts Dr. Therese Fernandez-Hampp over de vele ernstige ziektegevallen in haar praktijk door de nabijheid van zendmasten in Westheim, met name kwaadaardige tumoren en neurologische ziekteverschijnselen. Bovendien werd zij binnen zeer korte tijd geconfronteerd met drie zelfdodingen. Van collega's ontving de huisarts verdere patiëntengegevens die zij onderwierp aan een computeranalyse. Daaruit bleek een merkwaardige clustervorming op de as tussen twee zendmasten in respectievelijk Uttenhofen en Westheim.....
Analyse van bloedmonsters gaf steevast een verlaagd melatoninegehalte (zoals ook vastgesteld in andere waarnemingen rond zendmasten - Stopumts.)


Onderstaand eerst de oorspronkelijke tekst, daarna een Nederlandse (vrije) vertaling

------------------------

Bron: SüdWest Presse 29 mei 2009

Gepulste Gefährdung

BI Risiko Mobilfunk informiert über Westheimer Krankenfälle

Eine Häufung schwerer Erkrankungen in Westheim hat die Gaildorfer Bürgerinitiative ''Risiko Mobilfunk'' in einer Informationsveranstaltung thematisiert. Hauptreferent war Dr. Christoph Scheiner.

Mit der Informationsveranstaltung am 18. Mai habe man den bisher größten Erfolg verbuchen können, berichtet Bernhard Geißler für die Bürgerinitiative ''Risiko Mobilfunk Gaildorf''. Der Kernersaal in Gaildorf sei bis auf den letzten Platz gefüllt gewesen.

Dr. Therese Fernandez-Hampp habe berichtet, dass sie in ihrer Praxis in Westheim mit einer auffälligen Häufung schwerster Erkrankungen konfrontiert sei: bösartige Tumore, neurologische Erkrankungen wie Fibromyalgie, Multiple Sklerose, Psychosen und Suizidgefährdung. Schulmedizinische Maßnahmen hätten meist keine Heilung erbracht. Die Schwere der Symptome habe bei vielen Patienten zu Arbeitsunfähigkeit und Verrentung geführt. Innerhalb kürzester Zeit seien drei Suizide zu beklagen gewesen, schreibt Geißler

Von Arztkollegen habe Fernandez-Hampp weitere Patientendaten erhalten, die sie einer Computeranalyse unterzog. Die auf die Wohnorte bezogene Analyse habe, auf die Landkarte übertragen, eine bemerkenswerte ''Clusterbildung'' auf der Achse zwischen den Antennenstandorten Wasserturm in Uttenhofen und Schützenhaus in Westheim ergeben. Ihre nachfolgenden Studien hätten ergeben, dass die Symptome typisch seien für Borreliose und Elektrosmogerkrankungen.

Solche ''Multisystemerkrankungen'', erläutert Geißler, stünden häufig im Zusammenhang mit einem geschwächten Immunsystem. Die Analyse der Blutwerte habe fast ausnahmslos einen stark erniedrigten Melatoninspiegel ergeben.

Hauptreferent war Dr. Christoph Scheiner. Dieser habe, berichtet Geißler, das Gefahrenpotential digital gepulster Mobilfunkstrahlen aus technischer und medizinischer Sicht erläutert und durch Studien belegt, dass Mikrowellen Einfluss auf das Zentrale Nervensystem und damit auf Neuronentransmitter wie Serotonin und Melatonin hätten.

Melatonin sei ein ''potentes endogenes Antioxidans'', stimuliere das Immunsystem und steuere den Tiefschlaf. Es fahre in der Nacht viele biologischen Prozesse zurück. Daraus leite sich seine lebensverlängernde Wirkung ab.

Die früh einsetzende Schädigung des Melatonin-Serotonin-Systems bei Kindern werde laut Scheiner mittelfristig schwerwiegende Folgen haben, so Geißler weiter. Die jetzige Elterngeneration müsse fit genug bleiben, um ihre Kinder pflegen zu können. Diese Situation werde unser Gesundheitssystem an den Rand seiner Leistungsfähigkeit bringen.

Offengelegte persönliche Schadwirkungen der Mobilfunktechnik, seien die wesentlichen Punkte in der anschließenden Diskussion gewesen, so Geißler abschließend. Im Publikum sei nachdrücklich der Wunsch geäußert worden, dass Lokalpolitiker sich des Themas annehmen müssten. Dr. Ulrich Bauer, einziger anwesender Stadtrat, habe für seine Bereitschaft, die hier geäußerten Argumente anzuhören, spontanen Applaus erhalten.

Benachbarte Initiativen hätten zudem angemahnt, dass die mobilfunkkritische Bewegung zusammenfinden müsse, um von den Politikern als gestaltende Kraft wahrgenommen zu werden.

Voor het originele artikel zie:
www.suedwest-aktiv.de/region/neuekreisrundschau/rundschau_lokal/4372341/artikel.php?SWAID=a21934dfbff570114df94a1c193865b3 .

-----------------------------

Mobiele straling: Gepulseerde dreiging

Risico-informatie over Westheimer ziektegevallen door mobiele telefonie.

Onderdrukte werkelijkheid Motzblog, studie en rapporten over de blootstelling aan straling. Geen commentaren.

In een informatieve bijeenkomst werd besproken: een opeenstapeling van ernstige ziektes in Westheim, en het initiatief van de bewoners van Gaildorf ten aanzien van “het delen van kennis over draadloze risico’s”.

Hoofdspreker was dr. Christoph Scheiner.

Met de briefing op 18 Mei, rapporteerde Bernard Geissler over het “risico Gaildorf mobiel”, een van de grootste successen dankzij het initiatief van de inwoners. De Kernersville zaal in Gaildorf was tot de nok toe bezet.

Dr. Fernadez-Therese Hampp meldde dat zij in haar huispraktijk in Westheim geconfronteerd werd met een abnormale opeenhoping van ernstige aandoeningen, zoals kwaadaardige tumoren, neurologische aandoeningen, zoals fibromyalgie, multiple sclerose, psychose en zelfmoord. Medische acties geven meestal geen genezing. De ernst van de symptomen heeft bij veel patiënten geleid tot invloed op werk en pensioen. Geissler schrijft dat in korte tijd drie zelfmoorden waren te beklagen.

Van collega-artsen ontving Fernandez Hampp meer patientengegevens, waarvan zij een computer analyse maakte. De locaties die verband houden met de analyse onthulden dat op de kaart een opmerkelijke clustering te zien was op de as tussen de antennes in de Wasserturmstraat in Uttenhofen en het Schützenhaus in Westheim. Vervolgstudies hebben aangetoond dat de symptomen typisch waren voor de ziekte van Lyme en electrosmogziektes.

Deze “Multi-systeem aandoeningen” zegt Geissler, worden vaak geassocieerd met een verzwakt immuunsysteem. De analyse van de bloedspiegels resulteerde bijna altijd in een sterk verminderd melatonine-niveau.

Hoofdspreker was dr. Christoph Scheiner. Deze rapporteerde flagrante zaken (vrij vertaald), nl. het potentiële gevaar van gepulste digitale straling van mobiele telefonie vanuit een technisch en medisch oogpunt en toegelicht door studies, die aantonen dat electromagnetisme invloed heeft op het centrale zenuwstelsel, neuronen, en dus op de aanmaak van seratonine en melatonine. Melatonine is een krachtig endogene antioxidant, die het immuunsysteem krachtig stimuleert. ’s Nachts komen veel biologische processen weer op gang. Dit geeft een levensverlengend effect.

Volgens Scheiner zal het in een vroeg stadium ontstaan van schade aan het melatonine en serotonine systeem bij kinderen op middellange termijn ernstige gevolgen hebben. De huidige generatie van ouders moeten fit genoeg blijven om de zorg van hun kinderen aan te kunnen. Deze situatie zal ons systeem van gezondheidszorg aan de grenzen van haar capaciteit brengen.

In de daarop volgende uitputtende discussie waren de bekendgemaakte persoonlijke schadelijke effecten van de gsm-technologie de belangrijkste punten. Vanuit het publiek kwam sterk de wens naar voren, dat de lokale politici zich bewust zouden moeten worden van het probleem. Dr. Ulrich Bauer, de enig aanwezige wethouder, verklaarde zich bereid om naar de argumenten te luisteren en ontving zo een spontaan applaus.
Aanvullende initiatieven eisten ook dat de kritische mobile beweging zich moet verenigen, zodat de politici dit als een creatieve kracht zullen ervaren.

----------------------------------

Meer Duitstalige ervaringsberichten vindt u o.a. op:
www.diagnose-funk.org/soziales/betroffenenberichte/index.html .Lees verder in de categorie Verhalen | Terug naar homepage | Lees de introductie