Noord-Holland: Jaren ziek totdat de oorzaak ontdekt wordt: DECT telefoon!

vrijdag, 14 november 2008 - Categorie: Verhalen

Geachte Redactie,

Ca 6 jaar geleden, door ombouw telefoonlijnen, Dect-basisstation op mijn nachtkastje geplaatst.
Na verloop van tijd, ervaren we dat nachtrust slecht is geworden, mijn vrouw ligt meerdere uren per nacht wakker en ik slaap zo licht, dat ik bij minste geluid wakker schiet.
3,5 jaar na installatie Dect-basisstation, begint bij mij oorsuizen en wel aan de kant die `s nachts, vaak het dichtste bij Dect-basisstation is gelegen.
Huisarts kan niets vinden en vermoed ontsteking in buis van Eustachius en geeft als raad, regelmatig te klaren zoals duikers dit onderwater doen.
Schiet niet op en een jaar later, oorsuizen aan beide kanten en ervaar ik een druk op trommelvliezen alsof gehoorgangen verstopt zitten.
Huisarts adviseert tot twee keer neusspray, zonder gewenste resultaat.
Inmiddels ervaar ik regelmatig druk op de borst en raak allergisch voor wasmiddelen. Zodra ik lucht of parfum van wasmiddelen in huis of kleding ruik, wordt ademen moeilijker, terwijl dit normaal geen probleem is en gedachteloos gaat
Concentreren op werk en leveren van prestaties geeft problemen.
Bezig met nieuwe badkamer, bezoeken we tot drie keer sanitair-showrooms in de omgeving.
Alle drie de keren moest ik na ca 30 minuten gewoon weg en kon niet langer in de diverse showrooms blijven.
Achteraf blijkt dat op betreffende industrieterrein een opstelling is van diverse GSM en UMTS antennes.
Deze ervaring deden we ook op in een Gamma bouwmarkt en op de derde verdieping van een V&D.
Zonder dat ik hiervan melding maakte, zag mijn vrouw zag dat ik niet lekker werd en wist dit ook meteen aan te geven.
Je wil dan wel met auto tegen het verkeer in gaan rijden om weg te komen.
Oorsuizen wordt steeds luider en we ervaren ook een toename van oorsuizen, na gebruik van een weinig alcohol.
Huisarts geeft aan weinig meer te kunnen betekenen en gaan we via internet op zoek naar ervaringen van anderen met oorsuizen.
Zo belanden we bij het onderwerp electrosmog.
We herkennen de klachten en nemen, in huis, meteen maatregelen.
Dect-telefoon weg, draadloos internet weg, klokradio vervangen door wekker met batterij, TV vervangen door LCD scherm en mobiel gebruik ik niet meer.
Resultaat, nachtrust 100% verbetering, doorslapen ! Met anderhalve week niet meer allergisch voor wasmiddelen en druk op de borst is ook weg.
Na een half jaar is druk op trommelvliezen weg en blijft alleen oorsuizen nog over en een verhoogde gevoeligheid voor elektrische velden van transformatoren. Oorsuizen is wel draaglijker dan voorheen, intensiteit lijkt te zijn afgenomen.
Wat ook is gebleken, vlak na het voor ons bekend worden van oorzaken, kon ik op 15 mtr afstand voelen of er sms-jes werden verstuurd, zonder dat ik op enige wijze zicht had op sms-er, of iets kon horen, daar ik mij in de verder gelegen garage bevond.
Uiteraard met onze wetenschap langs diverse buren gegaan.
Naaste buur nam gelukkig ook meteen maatregelen, maar niet iedereen gelooft je en men verwijst dan naar verantwoordelijkheden van de regering en geven zelf aan, geen problemen te ondervinden.
Met onze ervaring, zien we veel mensen met problemen als slapeloosheid, oorsuizen en alle andere problemen zoals ook op de diverse sites is aangegeven. Helaas door het nog niet nemen van maatregelen door onze regering en waarschuwen van mensen voor mogelijk nadelige gevolgen, die o.a. Dect-telefoons kunnen hebben op onze gezondheid, hebben diverse mensen onnodig, kleine tot grote problemen ervaren.
Door niet toepassen ''Voorzorgsbeginsel'' samen met het recht van ieder mens op gezondheid, achten wij de minister aansprakelijk voor mishandeling, zware mishandeling en zelfs zware mishandeling met de dood ten gevolge en hopen, dat in verloop van tijd, deze zich dan ook voor de rechter mogen verantwoorden.
Uitkomsten van TNO onderzoek in 2003 over effecten op welzijn kunnen wij volledig onderschrijven.

Gelijktijdig met onze problemen, hebben ook mijn ouders last van electrosmog ofwel Dect-telefoons buren en draadloos internet.
Mijn moeder ervaart sinds januari 2008 oorsuizen en druk op de trommelvliezen en vader heeft lichte ontstekingen in bovenste luchtwegen en keelholte, waarbij slijmvorming `s nachts erg vervelend is.
Buren zeggen geen last te ondervinden en willen op ons verzoek, de Dect-telefoons niet vervangen.
Betreffende woningscheidende wand wordt voorzien van 6 ponds lood ( 6 kg/m2 ) en problemen bij mijn ouders lossen zich op.
Met recht, straling weg, ziekte weg !

Artikel in Alkmaarse Courant 11/11/08 over behandeling Gemini Ziekenhuis te Den Helder middels therapie door geven van stroomstootjes.
Met behulp van Lorenz apparaat worden elektrische stroomstootjes gegeven, die veel lijken op de lichaamseigen impulsen.
60 tot 70% van moeilijk tot onbehandelbare klachten, hebben baat bij de behandelingen en geven patinten tevens vaak aan, de nacht na een behandeling heerlijk te slapen.
Wordt hiermee een relatie gelegd tussen de disharmonie door elektromagnetische straling en het weer in harmonie brengen door dit zogenaamde Lorenz apparaat ?
Slaapstoornissen met straling als oorzaak, zijn immers heel kenmerkend !
Oorsuizen komt in onze omgeving ook erg veel voor, als GGD, landelijk een enqute zou houden, zal de rijksoverheid misschien eerder gepaste maatregelen gaan nemen.
Verder kunnen we de minister en Kamerleden voorstellen, voor allen die denken dat straling geen kwaad kan, koop voor een luttel bedrag een Dect-basisstation van draadloze huistelefoon, zet deze op het nachtkastje en aansluiten op 220V lichtnet. Telefoon hoeft niet te worden aangesloten, toestel straalt toch wel met die 220 Volt. Na verloop van tijd ( enige jaren ) kunnen ministers en Kamerleden uit eigen ondervinding gaan oordelen !

Eerder gemaakte melding over straling van laatste generatie X-box met draadloze controlers, geeft gebruiksaanwijzing aan dat gebruikte frequentie 2400 MHz bedraagt en waarschuwt voor mogelijke storingen van, of door andere apparatuur.
Frequentie van 2400 MHz ligt erg dicht bij de 2450 MHz van een UMTS antenne en wij denken dat je hiermee een heel gevaarlijk apparaat in huis haalt, zeker nu in laatst verschenen onderzoeken blijkt, dat straling van UMTS, aan cellen, makkelijker schade aan lijkt te richten dan straling van GSM antennes.

Naam en adres bekend bij de redactie van StopumtsLees verder in de categorie Verhalen | Terug naar homepage | Lees de introductie