Noodkreet VII uit Tuindorp-Oostzaan

zaterdag, 15 december 2007 - Categorie: Verhalen

Amsterdam, 15 december 2007

Noodkreet VII uit Tuindorp-Oostzaan (C2000 + Digitenne + GSM-zenders 1800 MHz en straalrichters)

Sinds ik gezondheidsklachten van de hoogfrequente straling C2000 mast met digitenne en GSM-zenders (1800 MHz) ondervind, blijk ik gevoelig voor DECT-telefoons en alles wat draadloos is te zijn geworden. Zelf heb ik nooit enig draadloos apparaat in huis gehad, ook uit voorzorg nooit een magnetron.
Ons dorp is rond de jaren 2000 gerenoveerd en onze dubbelsteens tussenmuren (veel beter) zijn door gipsplaatjes vervangen. Niet alleen zit in gipsplaten het giftige radon dat goede ventilatie, zeker in combinatie met roken, noodzakelijk maakt vanwege een verhoogd risico op longkanker, doch het zijn ook goede stralingsgeleiders zowel op het gebied van hoogfrequent afkomstig van masten als laagfrequent afkomstig van o.a. trafokast (1). Hoogfrequente straling lift als het ware mee op het laagfrequente en door HF- wordt men eerder gevoelig voor LF-straling met andere woorden als HF-straling in de vorm van masten niet in onze maatschappij was geintroduceerd, zou niemand fysieke klachten van LF-straling ondervinden. Nog steeds springt bij mij spontaan de TV op standby of uit of op een andere zender, ontvang ik wisselend diverse zenders met sneeuwerig beeld en springt het licht in de keuken uit.

DECT-telefoons
Vandaar uit ondervind ik niet alleen gezondheidsklachten van de HF-straling van de C2000 mast met digitenne, GSM-zenders (1800 MHz) en straalrichters, maar blijk ik ook gevoelig voor DECT-telefoons en alles wat draadloos is te zijn geworden.
Tijdens een professionele meting werd 1500 microWatt/pm2 in mijn stoel gemeten, afkomstig van de DECT-telefoon van mijn nieuwe buurvrouw. Op het moment dat ik aan mijn buurvrouw, die meerdere malen bij mij heeft gedineerd, vroeg of zij op mijn kosten bereid was tot het kopen van een andere telefoon of het plaatsen van een kapje over de DECT, weigerde zij dit botweg met de mededeling dat zij UPC zou bellen. Nu, UPC antwoordde natuurlijk dat DECT-telefoons nooit zouden worden verkocht als het schadelijk voor de gezondheid zou zijn. Ondanks dat ik mijn buurvrouw, voor ik zelf gevoelig hiervoor werd, de nodige schriftelijke info had gegeven over alles wat draadloos is, blijkt dat het aan jezelf denken en het uit zijn op eigen gemak voor solidariteit met de medemens gaat, terwijl ook zij gevaar loopt. Als het andersom zou zijn geweest dan had ik direct een andere telefoon gekocht, om de eenvoudige reden dat dat mij aan het denken zou hebben gezet met als mogelijkheid dat ik op den duur ook gezondheidsklachten zou kunnen (gaan) ondervinden.
Ook kan draadloos internetten (WiFi) de nodige gezondheidsklachten veroorzaken. Daar komt nog bij de menige provider momenteel hun modems standaard wireless hebben ingesteld, zodat bij inschakeling de computer met bedrading, toch het wireless-lampje (hoge stralingsdosis) op het modem gaat branden. Dit is via de configuratiesoftware van het modem van uw provider uit te schakelen. Soms is dit echter NIET mogelijk en zult U om een standaardinternetmodem/router moeten vragen of op een andere provider moeten overstappen.

Schadelijkheid DECT-telefoons aantoonbaar?
Hoewel een collega van mij enigszins twijfelde aan de schadelijkheid van een DECT-telefoon, kwam hij onlangs door toeval tot een opmerkelijke ontdekking. Vanwege een verbouwing aan de slaapkamer was mijn collega gedwongen een aantal nachten in de huiskamer door te brengen. Uit voorzorg omwikkelde hij het basisstation van de DECT met aluminiumfolie. Na 3 dagen werd de aluminiumfolie verwijderd en tot zijn verbazing vertoonde de aluminiumfolie, als het tegen het licht werd gehouden, vele hele kleine gaatjes. Dit experiment werd herhaald en leverde al na 2 dagen hetzelfde resultaat op, doch de hoeveelheid gaatjes was iets minder.
Aan U de vraag dat mocht U ook twijfelen of geen geloof hechten aan de schadelijkheid van een DECT-telefoon, probeer dan bovengenoemd experiment eens uit en tref maatregelen.
Het basisstation van een DECT-telefoon zendt 24 uur per dag constant sterke straling uit, ook al bent U niet aan het bellen. Niet alleen U maar ook uw buren kunnen zonder moeite de door U veroorzaakte straling niet uitsluitend dag en nacht meten, maar ook in hevige mate gezondheidsklachten ondervinden in de vorm van: hoofdpijn, oorsuizingen, moeheid, niet in slaap kunnen komen, huidtintelingen, onrust gevoelens, spierspanningen (2, 3).

Gsm- c.q. umts-mobieltje
Lieve burgers, als DECT-telefoons al bovenstaande klachten veroorzaken, hoe denkt U dan over uw GSM- c.q. UMTS-mobieltje dat U aan uw oor plaatst en uw hersenen intensief bestraalt? (4)
Mobiele telefoons maken gebruik van microgolven, dezelfde straling als een magnetron (microwave). Met microgolven kan men iets opwarmen, dus mobieltjes wekken een elektromagnetisch veld op. In organisch weefsel wordt een deel van de opgevangen energie geabsorbeerd en in warmte omgezet; dan spreekt met van thermische effecten.
Nu, met uw UMTS-mobieltje kunt U bijv. naar een mini-voetbalwedstrijd kijken zonder dat U het rugnummer van de voetballer kan lezen, mini-internetten, mini-e-mailen, mini-videobellen en sneller o.a. foto's verzenden en dat kost U ook nog eens een vermogen.
KASSA en FUN voor de Telecombedrijven, die mobiel bellend NL. massaal van het GSM- aan UMTS-mobieltje wil krijgen.

Ter voorkoming van minder antennes zou glasvezelkabel een oplossing kunnen bieden, omdat het geen elektrisch magnetisch veld produceert. Het biedt ook voordelen voor HD-TV (hogere kwaliteit van TV), supeersnel breedband internet en videotelefonie, omdat het door middel van lichtfrequenties wordt verzonden, net als bijvoorbeeld bij infrarood. Vanuit deze technologie is het ook mogelijk om draadloze huistelefoons te maken die veilig zijn en niet stralen. Deze technologie is nog niet voldoende ontwikkeld, omdat de huidige draadloze technologie met alle schadelijke gevolgen van dien de plaats van infraroodtechnologie heeft ingenomen. Het laatste zou een veilig alternatief voor de DECT-telefoon kunnen zijn.

Bluetooth
En wat denkt U van het draadloze Bluetooth systeem? Bluetooth maakt draadloze verbindingen mogelijk tussen mobiele telefoons, printers, digitale camera's, hoofdtelefoons etc. en gebruikt hiervoor een 2,45 GHz frequentieband, waarop ook uw DECT-telefoon, draadloze babyfoon, afstandbediening van garagedeuren, magnetron etc. functioneert. In Frankrijk werd deze frequentie tot 1 januari 2001 voor militaire doeleinden gebruikt.
Momenteel werkt Bluetooth tot op 10 m. afstand, maar wanneer het ZENDVERMOGEN van MASTEN wordt OPGEVOERD kan het de 100 m. halen. Tevens dringt het Bluetooth-signaal ook door vaste materialen met uitzondering van metaal.
Vermijdt daarom de populaire Bluetooth; de hoofdtelefoons zijn een extra stralingsbron tegen uw hoofd.
Huilt uw baby veel, slaapt het onrustig en heeft U een draadloze babyfoon? Waarschijnlijk weet U dan nu wat U kunt doen!

Digitenne
Voor digitenne heeft U een ontvanger nodig die op zich geen straling verzendt, maar wel vele steunzenders overal (net als GSM) vereist voor een goede niet gestoorde ontvangst. Echter digitenne is veel storingsgevoeliger dan de kabel en de sterke compressie (MPEG) is mede debet aan een slechtere kwaliteit, ondanks het digitale gemoduleerde signaal. Kies daarom niet voor Digitenne als er een beter alternatief (satelliet of kabel) beschikbaar is.

Heeft U zich weleens afgevraagd dat ons hoofd en met name ons gehoor een botje is met een dun vliesje er omheen, waarop straling, volgens niet onafhankelijke traditionele wetenschappers, geen enkele schadelijke invloed zou kunnen uitoefenen, terwijl voor een beter mobiel bereik in ondergrondse garages, bunkers etc. de frequenties van de zendmasten moeten worden verhoogd? Als straling door dik beton kan gaan, wat doet straling van zendmasten en mobieltjes dan met onze hersenen en ons gehoor?

WEEST U BEWUST VAN STRALING EN DENK EENS AAN UW BUREN!

Wij willen dat de C2000 mast met GSM-zenders (1800 MHz), Digitenne en straalrichters wordt verplaatst!

Met vriendelijke groet,
Marijke de Jong

Namens actiegroep TOTS


Uw reactie kunt U mailen naar:
tots@live.nl

Een overzicht van C2000 masten kunt U vinden op:
www.c2000masten.nl1. www.rivm.nl/radon/gezondheid/
2. main.php en klik op: ''Wat is UMTS eigenlijk?''
3. main.php en klik op: ''DECT-telefoons'' en op ''BioInitiative Report.''
4. veel%20gestelde%vragen/63
.Lees verder in de categorie Verhalen | Terug naar homepage | Lees de introductie