Noodkreet uit Tuindorp-Oostzaan

zaterdag, 21 juli 2007 - Categorie: Verhalen

Noodkreet(en) uit Tuindorp-Oostzaan

Sinds 2005 staat er op ongeveer 100 meter afstand van mijn eengezinswoning een C-2000 mast (53 mtr. hoog) (portofoon politie, ambulance etc.)en zonder dat ik wist wat dit betekende en kon veroorzaken kreeg ik allerlei gezondheidsklachten. Ondanks dat de mast nog niet volledig werkte kreeg ik erg veel last van m'n ogen, dat zich uitte in minder scherp kunnen zien, pijnlijke, branderige en tranende ogen, veel hoofdpijn, duizeligheid, neusbloedingen en darmklachten (buikpijn en afwisselend darmcatarre).
De oogarts constateerde een forse excavatie (uitholling), wat inhoudt vermindering van oogzenuwcellen zonder aanwijsbare oorzaak, zoals: verhoogde oogboldruk en/of -bloeddruk (hypertensie) of verhoogd glucosegehalte (diabetes). Het vorig jaar eveneens gehouden darmonderzoek wees niet veel uit.

Edoch, mijn gezondheidsklachten zijn sinds februari jl. geintensiveerd en uitgebreid toen de C-2000 mast met ''illegale'' inhanging van antennes van T-mobile op volle toeren ging stralen. Hiervoor heb ik diverse malen de GG & GD gebeld, waarbij zowel de heer Woudenberg als de heer Van Strien zich beroepen op het Zwitserse Onderzoek met een ''niets aan de hand uitslag'' en een bezoek aan de huisarts adviseerden. De GG & GD lijkt wel de Telecomindustrie te beschermen in plaats van de burgers!
Daarna de Gemeente, Woningbouw etc. gebeld, die allen naar elkaar verwijzen.

Ik ben echter absoluut niet overspannen, maar wordt wel wanhopig als ik niet in slaap kan komen vanwege de continue fluit- en bromtonen in m'n oren, de enorme druk in oren en hoofd, enorme steken in hoofd, oorsuizingen, sterk prikkelend hoofd, dichtslaan meestal re. oor, duizelig worden en spierspanningen c.q. trillingen over m'n hele lichaam; het is dan net alsof ik op een elektrisch- c.q. vibrerend bed lig. Het is niet om uit te houden, waarop ik maar weer naar beneden ga. De straling en de continue hoge fluit- en lage bromtonen in m'n oren is hoor- en voelbaar door m'n hele huis. Halve tot 3/4 nachten loop ik in m'n huiskamer rond, terwijl ik doodmoe ben en wil slapen. Ook in m'n tuin zitten is vanwege de straling niet meer mogelijk! Meestal wordt tegen de avond de intensiteit van de mast verhoogd en doorgaans is het in het weekend ook overdag raak. Uit wanhoop bel ik vooral 's-nachts de politie in de hoop dat zij hier iets aan kunnen doen. Maar nee, ondanks dat zij met hun portofoons op het borstbeen dragend gevaar lopen op het ontwikkelen van slokdarmkanker (www. tetrawatch.net/papers/ecologist170904.pdf). De heer John Robert Patterson uit Sydney (video umts in de media 15/07/07) handelde volgens mij uit WANHOOP en het verbaast mij dat zoiets nog niet in Nederland heeft plaatsgevonden!

Het is tevens merkbaar aan de slechte ontvangst, sterk sneeuwerig beeld, van 14 t.v.-zenders met frequenties tussen 176 en 288 MHz., waarbij Ned.3 nauwelijks meer te zien is en de kroon spant. Ook springt m'n t.v. soms uit of vanuit stand-by positie juist aan (uitgeprobeerd) of gaat spontaan over op een andere zender. Het licht in de keuken springt ook regelmatig uit en aan.
Hieruit trek ik de conclusie dat zowel radio als t.v. niet met soortgelijke straling als GSM of UMTS werken, zoals door de heren van de Telecomindustrie wordt beweerd.
Dit is niet het werk van klopgeesten, maar de harde realiteit van de onzichtbare, messcherp gepulste, interfererende straling van de C-2000 mast met verschillende frequenties en modulaties van zenders, waarin wij noodgedwongen moeten verkeren.

Voorts heb ik last van: band om hoofd, hoofdpijn, (extreme) moeheid, geirriteerdheid, duizeligheid, wakker schrikken, concentratieproblemen, huidtintelingen, vreemde trilling in benen, spierspanningen, branderige ogen en ineens minder goed kunnen zien, krampen in benen, hartkloppingen (door resonantie straling), pijn in gewrichten, minder goed korte termijn geheugen, versprekingen, pijnlijke keel en droge mond. Uit een door ons Tuindorp Oostzaan Tegen Straling (TOTS) gehouden buurtonderzoek blijkt dat tientallen bewoners min of meer van bovenstaande klachten last hebben. Dit kan niet op toeval berusten of tussen de oren zitten, hoewel vele klachten zich wel ''tussen de oren'' afspelen.

De laatste tijd heb ik veel darmcatarre, minder initiatief, nek- schouder- en rugpijn, het afwisselend warm en koud alsof je griep hebt, ben chronisch vermoeid en het lijkt erop alsof m'n zenuwstelsel wordt/is aangetast, vanwege de moeizaam verdwijnende spierspanningen / trillingen (zie 11/06, 17/06 en 03/07/07 bij briefwisselingen en video 16/06/07 bij umts in de media).
Zodra ik uit huis ben verdwijnen de klachten, hoewel de herstelduur langer wordt, wat voor mij impliceert dat m'n immuunsysteem wordt aangetast (verzwakt), waardoor allerlei ziektebeelden kunnen ontstaan.

De afgelopen week haalde ik een vriendin van de pont en al fietsend in Tuindorp-Oostzaan zag zij ineens minder scherp, kreeg last van branderige ogen en voelde zich benauwd worden. Bij mij in huis werd zij vrijwel meteen duizelig, kreeg zij veel last van haar ogen en na verloop van tijd zowel steken als een drukkend gevoel in haar hoofd, hoofdpijn en sprak zij trager. Ook voelde zij vreemde huidtintelingen, kwam ineens niet meer op een woord en kreeg het afwisselend warm en koud.

Als ik bovenstaande gezondheidsklachten zo overzie, beste mevrouw Cramer (VROM) en de heer Klink (Volksgezondheid), dan vraag ik mij af hoe U het in uw hoofd haalt om een ''Wetenschappelijk'' onderzoek van 16,6 miljoen Euro te laten verrichten (bestaand uit hoofdzakelijk laagfrequente metingen), dat ''de ongerustheid van de burger door middel van voorlichting moet wegnemen'' en ''hoe de burger zich tegen straling kan beschermen'', met andere woorden: er is al op voorhand bekend wat de uitslag van dit onderzoek, dat ook nog eens 4 tot 8 jaar gaat duren, zal zijn.
Daar komt nog bij dat, zoals U wel bekend is, er al voldoende WETENSCHAPPELIJK onderzoek is verricht met duidelijk aanwijsbare gevolgen van straling met diverse frequenties.
Het lijkt mij relevanter om sinds de uitrol van diverse soorten masten in bepaalde jaren eens te bekijken of er een toename van verschillende gezondheidsproblemen en ziekten bij burgers kan worden geconstateerd. Dat is bij ziekenhuizen verifieerbaar.

Al maandenlang word ik met uw medeweten en door onze ''DEMOCRATISCHE'' regering op een onzichtbare, moedwillige wijze in mijn huis ONVRIJWILLIG bestraald, gefolterd, gepenetreerd en dat 24 uur per dag en 7 dagen in de week met als gevolg bovenstaande gezondheidsklachten.

Het kan niet zo zijn dat U art. 10 lid 1 en art. 11 van de Nederlandse Grondwet en art. 8 lid 1 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens niet kent, waarmee U in strijd handelt (www.wegmetumts.org/).
Ja mevrouw Cramer en heer Klink, U bedrijft milieu terroristische activiteiten en maakt zich schuldig aan stralingsterrorisme op burgers met vooropgezet plan. Gaat overal bereikbaar zijn voor de gezondheid van onze burgers?
Een mobieltje functioneert al bij 0,000334 microWatt/m2.

Het is 2 minuten voor 12 en ik zou graag willen dat U uw VERANTWOORDELIJKHEID t.a.v. burgers neemt en U:
a) de gezondheidsklachten van de burgers erkend;
b) vanuit optie a) een kortdurend onderzoek (hooguit enkele maanden) laat verrichten, ongeacht of iemand ''wetenschappelijk'' bij een universiteit is aangesloten, daarbij gebruik makend van al bestaande onderzoeken;
c) instanties, zoals de GG & GD, niet de kant van de Telecomindustrie laat kiezen;
d) alle toekomstige hoge masten ca. 500 mtr. van woonwijken, scholen, ziekenhuizen en bejaardenhuizen laat plaatsen;
e) binnen afzienbare tijd op politiek niveau maatregelen treft in de zin van drastische verlaging van toegestane blootstellingslimiet aan straling;
f) alle (gemaakte) kosten met betrekking tot afscherming van straling aan de burgers wordt vergoed;
g) de verkoop van licenties Wimax verbiedt;
h) de verkoop van DECT telefoons, WIFI, Digitenne etc. verbiedt.

Als U alle bovenstaande argumenten uitvoert dan zal dat een onkostenbesparing ten aanzien van ziekenhuisonderzoeken opleveren, waarvoor volgend jaar een eigen risico voor de burgers geldt.

U kent toch wel het reclamespotje met de mededeling: ''Wilt U in de toekomst nog kinderen? Draag dan uw mobieltje niet in uw broekzak!'' Er is niet voor niets een broek met een anti-stralingszak verkrijgbaar.
Menig onderzoek wijst uit dat over een x-aantal jaren een pandemie aan hersentumoren, leukemie en Alzheimer wordt verwacht.
Wilt U dit de opgroeiende jongeren aandoen?
In verband met toekomstige en al bestaande schadeclaims een reden te meer om uw beleid drastisch en op korte termijn te wijzigen.

Met al deze kennis in uw achterhoofd kunt U over 10 jaar niet zeggen: ''Wir haben es nicht gewusst.''

Tenslotte wil ik erop wijzen dat iedere Gemeente haar eigen VERANTWOORDELIJKHEID kan nemen door zich op art. 174 van het Europees Verdrag en Rio 1992 te beroepen; zij hoeft zich aan de destijds eenzijdige ondertekening van het NVG-convenant niet te houden (www.spijkenisse.sp.nl/dossier/umts/uitspraak_7sep06-pdf en briefwisselingen BAWA).

Wij willen dat de omstreden C-2000 mast met een bereik van 25 km. en inhanging ''illegale'' zenders wordt verplaatst!


Uw reactie kunt U mailen naar: tots@live.nlP.S.
TOTS is opgericht in verband met aanvraag UMTS-mast op ons sportterrein door Vodafone op 50 mtr. afstand van de omstreden C-2000 mast, waarbij wij in samen werking met S.V. De Meteoor de jurist P. Baakman hebben ingeschakeld.

Marijke de Jong
Tuindorp OostzaanLees verder in de categorie Verhalen | Terug naar homepage | Lees de introductie