Tussen de oren? ‘Nou, ik heb écht gezondheidsklachten door straling’, ...

vrijdag, 28 april 2023 - Categorie: Verhalen

maar gemeente betaalt niet mee aan maatregelen

Bron: www.bd.nl/heusden/tussen-de-oren-nou-ik-heb-echt-gezondheidsklachten-door-straling-maar-gemeente-betaalt-niet-mee-aan-maatregelen~ac252522/
Dik de Joode 26-04-23

In de berging van haar huurhuis in Vlijmen is al een wand behandeld met stralingswerende verf. Op de cv-ketel is een zogeheten stetzerizer-filter geplaatst. De gordijnen in de slaapkamer zijn inmiddels voorzien van stralingswerende stof, bij de voordeur is een soortgelijke maatregel getroffen.

Buiten staat een soort metalen hek, met heel kleine openingen. ,,Dat houdt in principe straling tegen, hoewel altijd sprake kan zijn van weerkaatsing”, stelt de vrouw, die stelt sinds 2009 stralingsgevoelig te zijn. Visite weet al wat ze moet doen als ze langskomt: de mobiele telefoon in een speciale lap wikkelen.

Hoofdpijn en algehele malaise
Al die maatregelen lopen behoorlijk in de papieren. Terwijl ze eigenlijk nog meer wil doen om niet te worden blootgesteld aan straling en elektromagnetische velden. Gebeurt dat wel, dan geeft dat de nodige gezondheidsklachten; onder meer hoofdpijn en algehele malaise, zoals ze het omschrijft. En dat dus al jaren.

Gemeenten willen toch graag dat mensen zo lang mogelijk zelfstan­dig thuis blijven wonen?
vrouw uit Vlijmen

Wat er nog op haar ‘verlanglijstje’ staat? Aanpak van de achterkant van de berging, van de hoek van de plek waar haar pc staat, van de voorzijde van de woning en van het dak dan wel de eerste verdieping van het huis. Dat laatste moet de straling van vooral de zendmast die in de buurt van de Vlaemsche Hoeve staat tegenhouden, stelt Angela van Alphen van Stralingsbewust Heusden. Zij is deze woensdag meegekomen naar de rechtszaak in Den Bosch.

De Vlijmense, die niet haar naam in de krant wil, stapte al in 2021 naar de gemeente Heusden. Want ze vindt dat die moet meebetalen aan de maatregelen, vanuit het potje van de WMO. ,,Gemeenten willen toch graag dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen?” Naar schatting kosten de gewenste extra maatregelen al snel een paar duizend euro.

Welles nietes
Maar helaas voor de Vlijmense, de gemeente wees het verzoek af. Daarbij gesteund door een advies van de onafhankelijke bezwarencommissie. Heusden beroept zich met name op een advies van bureau Argonaut. Dat stelt dat er weliswaar milde gezondheidsklachten zijn, maar dat die niet zijn te koppelen aan de gevolgen van straling. ,,Daar zijn medisch en wetenschappelijk gezien geen bewijzen voor”, vatte een woordvoerder van de gemeente bij de rechtbank samen.

Dat laatste wordt met klem bestreden door de Vlijmense en haar raadsman Carlo Fiscaline, die de deskundigheid van de Argonaut-arts in twijfel trok. Volgens Fiscaline kan er wel degelijk sprake zijn van stralingsschade. ,,Maar de overheid ontkent stelselmatig en structureel de mogelijkheid dat straling schade kan aanrichten. Niet alleen aan mensen maar ook aan planten en dieren.”

De eigen huisarts is niet onafhanke­lijk, vandaar dat we een bureau inschake­len
woordvoerder gemeente Heusden

Fiscalini stelt dat er inmiddels tal van wetenschappers zijn die er anders over denken. Hij wees rechter M. Kleijn Hesselink onder meer op rapporten en op gewonnen rechtszaken in het buitenland. Wat de Vlijmense betreft mag Heusden ook haar huisarts benaderen, die volgens haar op de hoogte is van de klachten. De gemeente zoekt echter geen contact. ,,De eigen huisarts is niet onafhankelijk, vandaar dat we een bureau inschakelen.”

Fiscaline is evenmin te spreken over de suggestie van Argonaut dat, vrij vertaald, de problemen van zijn cliënt ‘tussen de oren zouden zitten’. ,,Dat is kwalijk, want ook daar is geen enkel bewijs voor. Ik zou zeggen: gemeente, ga in huis meten.”

Stralingswerende kleding
De advocaat vindt het bovendien vreemd dat de vrouw door het UWV is afgekeurd, maar dat Heusden via de WMO géén financiële vergoeding wil geven. Zoals de Vlijmense ook vertelde dat Baanbrekers in het verleden stralingswerende kleding vergoedde, zodat ze toch kon werken.

CDA-raadslid Maartje Schmiermann stelde eerder al vragen over de zaak. Zij vindt dat inwoners die (hoog)gevoelig zijn voor elektromagnetische velden en daarvan klachten ondervinden, in aanmerking moeten kunnen komen voor steun vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

De rechter doet over uiterlijke zes weken uitspraak.Lees verder in de categorie Verhalen | Terug naar homepage | Lees de introductie