Brief naar fractievoorzitters inzake corona app

vrijdag, 17 april 2020 - Categorie: Verhalen

Elektrohypersensitiviteit: mijn aanpak

Bron: ehsmijnaanpak.blogspot.com/?fbclid=IwAR2cQuuFe75-piBwVokGgjyvuxDV_x8IcMwOLS4zGF6LQkyRWRYLKdhrAWQ
16 april 2020

Positieve reacties op brieven van elektrogevoeligen naar de fracties

Meerdere mensen hebben een brief gestuurd. Nu blijken 2 fracties te hebben uitgesproken dat zij geen verplichte corona app willen. Beste mensen: het heeft dus zin om te schrijven!

dinsdag 14 april 2020
Brief naar fractievoorzitters inzake corona app

Deze brief heb ik verstuurd naar de fractievoorzitters:

'Koewacht, 14 april 2020

Betreft: noodoproep elektrohypersensitieve mensen

Geachte …..,

In verband met de bestrijding van de corona crisis is de overheid van plan Apps in te zetten, wat impliceert dat iedereen een smartphone zou (moeten) hebben. Er wordt bij dit overheidsbeleid geen rekening gehouden met een groep burgers die geen smartphone kunnen verdragen. Het gaat hierbij om elektrohypersensitieve mensen die gezien hun chronische ziekte en de daarmee samenhangende ernstige klachten doodziek zouden worden als zij verplicht worden tot een smartphone. Ik schrijf deze brief vanuit de eigen ervaring met elektrohypersensitiviteit. Tevens heb ik veel contacten met andere elektrohypersensitieve mensen en ben ik daardoor op de hoogte van hun situatie.

Elektrohypersensitiviteit, voor het geval u hier niet van op de hoogte bent, gaat samen met folterende, neurologische pijnen wanneer je in aanraking komt met straling. Het gaat om de straling van zendmasten, smartphones, wifi, routers, smart meters en alle andere technische draadloze toepassingen. Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar elektrohypersensitiviteit (zie bijvoorbeeld ‘Electromagnetic hypersensitivity: evidence for a novel neurological syndrome.’ www.researchgate.net/publication/51525452_Electromagnetic_Hypersensitivity_Evidence_for_a_Novel_Neurological_Syndrome ). In de bijlage vindt u meerdere referenties naar wetenschappelijk onderzoek inzake elektrohypersensitiviteit.

Naast elektrohypersensitiviteit spelen vaak andere ernstige ziektebeelden mee zoals een persisterende chronische lyme, andere infectieziekten, ernstige vergiftingen met zware metalen, geen of weinig mogelijkheid om gifstoffen te kunnen verwijderen naast allerlei andere klachten. In Nederland is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, vrijwel geen kennis van de ziekmakende effecten van zware metalen. Zware metalen in de hersenen gedragen zich als een antenne die straling oppakt en vreselijke pijnen in het hoofd kunnen veroorzaken. Verder is het bij de Nederlandse Lymevereniging bekend dat sommige lymepatiënten elektrohypersensitief zijn en dat een aantal van deze patiënten inmiddels zijn overleden. Daarnaast zijn er meerdere elektrohypersensitieve mensen overleden waarbij niet is vast gesteld of zij lyme hadden (zij konden niet naar een arts vanwege de hoge stralingsniveaus’s in huisartsenposten). Van deze mensen is bekend dat zij niet langer de vreselijke pijnen konden verdragen en hebben uiteindelijk suïcide gepleegd.

Voor de groep elektrohypersensitieve mensen is het evident dat zij straling zo veel mogelijk mijden. Een smartphone is not done voor deze groep. Bestaande klachten zouden verergeren en de gezondheid zou hier ernstig onder lijden.

Elektrohypersensitieve mensen en hun directe familieleden gaan zeker niet meedoen aan de Apps zoals de overheid die wil gaan inzetten. Zij laten zich niet verder ziek en kapot maken. Ook zullen familieleden hen hierin ondersteunen.

De burgerrechten van elektrohypersensitieve mensen worden op vele terreinen geschonden in Nederland. Eén van deze rechten betreft het recht op een gezonde leefomgeving die in het geval van elektrohypersensitieve mensen o.a. een beperking van straling in de eigen woning inhoudt. Dat betekent dat zowel straling van draadloze apparatuur van buren en straling van zendmasten niet de woning zouden mogen binnendringen. Omdat de overheid daarin niets onderneemt, zijn veel elektrohypersensitieve mensen genoodzaakt zelf de woning af te schermen tegen straling. Een smartphone in zo’n afgeschermde woning zou door reflectie de straling in de woning sterk verhogen: contraproductief als je jezelf wilt beschermen tegen straling. In de buitenomgeving, waar de straling voor elektrohypersensitieve mensen veel te hoog is, zou de gezondheid ook nog eens verslechteren voor deze mensen als zij verplicht worden tot een smartphone.

Bij de bestrijding van het corona virus gaat het erom dat besmette mensen in thuis quarantaine gaan. Het vaststellen van een besmetting kan gedaan worden met een test. Deze testen zijn momenteel beschikbaar. Andere mogelijkheid is een immuniteitstest af te nemen, die ook op termijn beschikbaar komt. De uitkomst van deze testen kan op een andere manier geregistreerd worden dan in een App, bijvoorbeeld registratie via een pasje. Zo’n pasje kan overlegd worden aan autoriteiten indien betrokkene daar om gevraagd zou worden. Ik zie geen enkele reden waarom elektrohypersensitieve mensen niet in aanmerking zouden kunnen komen voor deze testen en registratie via een pasje.

Ik wil u als fractievoorzitter van uw partij dringend verzoeken om namens de groep elektrohypersensitieve mensen in Nederland bij minister de Jonge onze situatie kenbaar te maken. Verder verzoek ik u om in de 2e Kamer zo’n pasje te bepleiten voor elektrohypersensitieve mensen.

In afwachting van uw reactie,

met vriendelijke groet,

Drs. M.C. Geelhoed-Oorschot

Adres
Telefoonnummer

Email: reddingsboei@gmail.com

Een belangrijke brief, het heeft zeker zin om ook te schrijven. Jaren geleden heeft de Eerste Kamer met één stem verschil besloten aansluiten van de slimme meter niet verplicht te stellen. De Tweede Kamer was al akkoord gegaan. Nu is dit een minstens even belangrijk onderwerp. Schrijven dus!Lees verder in de categorie Verhalen | Terug naar homepage | Lees de introductie