Slimme meter ervaring

dinsdag, 03 juli 2018 - Categorie: Verhalen

Bron: Facebookgroep
3 juli 2018

1. Brief Enexis
Wbt slimme meters, die soms worden op gedrongen, hier het antwoord van Enexis, na het aanmelden van mij voor zonnepanelen, die overigens op een zonnepark liggen, en dus een meter vervanging niet nodig is:
Geschiktheid meter
Uw huidige meter is een draaischijfmeter zonder terugloopblokkering. Dit type meter is niet ontworpen en getoetst voor een juiste werking bij teruglevering aan het net. Dit houdt in dat er een afwijking in de verwerking van (terug)levering kan ontstaan. Om deze reden bieden wij u kosteloos een vervanging van uw huidige meter voor een slimme digitale meter aan.

Slimme digitale meter
De slimme digitale meter registreert op aparte telwerken hoeveel energie u verbruikt of teruglevert.Op verzoek van uw energieleverancier lezen wij de meter uit. Standaard gebeurt dit 6 keer per jaar.Wanneer u kiest voor de slimme digitale meter vervangen wij, indien technisch mogelijk, ook de gasmeter.

Regelmatig komen er apparaten op de markt die u op uw slimme digitale meter kunt aansluiten. Een overzicht hiervan vindt u opwww.energieverbruiksmanagers.nl. Meer informatie over slimme meters vindt u opwww.onsenergie.net.

U wilt uw meterstanden niet automatisch laten uitlezen?
Als u niet wilt dat uw meterstanden op afstand worden uitgelezen, zetten we deze functie uit. U blijft dan zelf de meterstanden doorgeven aan uw energieleverancier.
Als u geen slimme digitale meter geplaatst wilt hebben dan kunt u deze weigeren. In dat geval plaatst Enexis Netbeheer kosteloos een conventionele digitale meter. Dit type meter registreert op dezelfde wijze als de slimme digitale meter maar is niet op afstand uitleesbaar.

Graag attendeer ik u erop dat het aanbod van een kosteloze slimme digitale meter éénmalig is. Indien u in een later stadium toch een slimme digitale meter wenst, dan worden hiervoor mogelijk kosten in rekening gebracht.

Aanvraag kosteloze metervervanging¨
Om opdracht te geven voor demetervervanging vragen wij u deze e-mail te beantwoorden en onderstaande informatie te verstrekken:


2. Reactie
Wij hebben dus ook een conventionele digitale meter, levert keurig terug, we moeten zelf de meterstanden doorgeven.


3. Aanvulling van een lezer van StopUMTS
Digitale conventionele meters bestaan niet. Je hebt een traditionele draaischijf “ferraris” meter (zie Wikipedia) of een slinkse digitale meter of een “dommere” digitale meter.
–de op TV uitgebreid aan de orde gekomen nadelen van brandgevaar spelen bij alle digitale meters, duizenden digitale meters moeten vervangen worden maar terwijl sommige netbeheerders dat doen weigeren andere veilige meters op te hangen;
–In sommige landen moesten de nieuwe digitale meters weer vervangen worden door analoge draaischijf meters omdat de (brand)veiligheid niet op een andere manier te garanderen viel;
–de elektrische en magnetische velden van digitale meters zijn schadelijker dan die van een draaischijf meter;
–een uitgeschakelde slimme meter die geen gegevens meer doorgeeft (u moet daar maar op vertrouwen) kan op afstand weer aangeschakeld worden;
–is uw meter echt een domme meter want uitgeschakelde slimme meters blijven (meerdere keren per dag) straling uitstralen, positie gegevens noemen ze dat en bij de helpdesk hebben ze het over gebruikersgegevens;
–of de digitale meter je privacy echt niet schaadt en inbrekers helpt aan te geven wanneer ze toe kunnen slaan weet je nooit;
–je stroomrekening is hoger bij digitale meters.

De elektronica geeft schadelijkere elektrische velden af dan de draaischijf meter (ferraris meter) en uitgeschakelde slinkse meters blijven hun positie draadloos doorgeven en zo de gezondheid schaden en de digitale meters bulken van de overige problemen, dus het is beter een draaischijf meter te houden. De draaischijf meter telt de stroom bij zonnepanelen overigens perfect terug en de overheid kan als je zonnepanelen hebt voor jou de salderingsregeling niet opheffen.

Kies dus als je gevoelig bent voor een analoge draaischijf meter.

Je kan de slimme meter weigeren en een draaischijf meter houden of krijgen. Die toezegging heb ik van Liander dat ze dat ook voor anderen doen.
Als je meter toch vervangen moet worden en je last van Elektrogevoeligheid hebt dan plaatst netwerkbeheerder Liander een andere ferraris meter voor je terug. Voor mensen die echt EHS hebben maken ze namelijk een uitzondering en plaatsen ze ook ferraris draaischijf meters.

Daarvoor moet je wel voet bij stuk houden en zorgen dat je bij de juiste persoon uitkomt. Installatiebedrijven krijgen briefpapier van de netwerkbeheerders en je hebt dan te maken met vaak zeer onbeleefde mensen die gewoon installatie van slimme meters doordrammen. Regelmatig liegen ze dat je meter afgekeurd is terwijl dat niet zo is (kan je op internet controleren) of beweren ze dat analoge ferraris meters niet meer geleverd kunnen worden of dreigen ze met afsluiting, dus wees voorbereid op een pakket leugens en intimidatie en laat je niet van de wijs brengen. Komt de monteur vraag dan wat voor meter hij bij zich heeft en laat hem je de ferraris meter zien VOORDAT hij begint. Anders bedank je de monteur vriendelijk, zeg je dat dit niet de juiste meter is en je en andere afspraak zal plannen.

De praktijk leert dat je voor een vervangende draaischijf meter (ferraris meter) de netwerkbeheerder zelf moet bellen en niet het installatiebedrijf wiens nummer op de brief staat. Daarvoor moet je voorbij de standaard helpdesk komen, die over het algemeen alleen een voor geformuleerd standaard antwoord mogen voorlezen. Vraag naar een leidinggevende, of vraag naar de persvoorlichter. Dan komt het voor elkaar.

De draaischijf meters worden vaak door de monteur van de netwerkbeheerder zelf geplaatst en niet door het installatiebedrijf dat de slimme meters uitrolt, maar dat is voor u alleen maar positief omdat dan een ervaren monteur alles monteert.

Leg de netwerkbeheerder uit dat je EHS hebt, gevoelig bent voor elektronica en dus als je meter afgekeurd is een vervangende meter zonder elektronische componenten nodig hebt: een draaischijf ofwel ferraris meter. Eerst doen ze wellicht nog wat moeilijk maar uiteindelijk helpen ze je.

Zit je bij een netwerkbeheerder die moeilijk doet en denkt die maken we wel murw zodat hij opgeeft? Vertel ze dan dat je begrijpt wat de standaard procedure is maar dat je ziek kan worden van een digitale meter in je meterkast en dat onacceptabel is. Vertel ze dat je dan om gezondheidsredenen dan gedwongen zult zijn om zelf een monteur een draaischijf meter bij de bouwmarkt te laten kopen of een elders verwijderde niet afgekeurde meter op de kop te tikken en die te laten monteren en tijdens de meter-wissel gemaakte foto's op te sturen voor de meterstand. Uiteindelijk komt het goed.

Ik ben niet de enige die deze weg succesvol bewandelde.

Pas trouwens ook op met nieuwe watermeters. Er bestaan slinkse watermeters die gegevens doorsturen. Men wil de watermeters vervangen door nieuwe en ik belde en vroeg een schriftelijke bevestiging per post dat er geen elektronische componenten in de nieuwe watermeter zitten (email is niet rechtsgeldig). De aarding onderbreking is ook relevant om te weten. Ik kreeg vrij snel per post een schriftelijk antwoord dat bij bestudering vlees noch vis was omdat het om de vraag heen draaide. Daarop schreef ik een brief met de vraag schriftelijk te bevestigen dat er in de nieuwe watermeter geen elektronische componenten zitten. Ik wacht nu al maanden op een reactie. Anderen die dat ook vroegen wachten ook al een tijd op antwoord.... zeer dubieus.
Pas dus ook op met de watermeter en laat vooraf schriftelijk bevestigen dat geen elektronische componenten in de nieuwe (water)meter zitten.

RvdALees verder in de categorie Verhalen | Terug naar homepage | Lees de introductie