Killer beam-3 (LTE900. NB-IoT en UMTS900, met respectievelijk 950MHz, 954,703MHz en 957,4MHz)

vrijdag, 23 maart 2018 - Categorie: Verhalen

Bron: e-mail Charles Claessens 23 maart 2018

In vervolg op:
Verhalen/11130/killer_beam_2
hierbij de volgende mail:

T-Mobile heeft in tegenstelling tot normaal gebruik drie verschillende zenders op een enkele mast geplaatst, op een dusdanige technisch verkeerde wijze, dat er interferenties ontstaan, met grote lichamelijke gevolgen.
De resulterende interferentie echter is een extreem lage frequentie.

Het gaat om LTE900. NB-IoT en UMTS900, met respectievelijk 950MHz, 954,703MHz en 957,4MHz.

De veldsterkte van de drie zenders tesamen is bijzonder laag, 0,02V/m , in feite niet noemenswaard.
(En voor de meeste burgers niet relevant meetbaar!)

Toch heeft de laagfrequente interferentie een enorme werking op het lichaam.
In het land wordt veel geklaagd over het *horen* van bromtonen, terwijl geluidsmetingen weinig uitrichten.
Voorts heb ik zelf ervaren dat wanneer men in de *straling* van de *Killer Beam* verblijft, de bloeddruk direct enorm toeneemt. Sinds de ingebruikname van de drie zenders in juli 2017 en een tweede in oktober 2017, er ineens een aantal flatbewoners plotseling geconfronteerd werden met hersenbloedingen, en snel daarna overleden.

Het mag op papier mooi klinken, maar het is onbegrijpelijk dat Agentschap Telecom het heeft toegelaten dat die drie frequenties zo dicht (te dicht) op elkaar zitten.
Een spreiding is wenselijk en noodzakelijk.


Geplaatst omdat deze interferentie inderdaad wel eens heel schadelijk kan zijn. Het zou een goed onderwerp zijn om dit met dierproeven te onderzoeken, maar uiteraard zal dat in Nederland niet gedaan worden, want stel je voor dat de hypothese van Charles bevestigd wordt.
Charles is inmiddels, medio 2018, ook overleden.
Verder dient een evt. verband met het dood uit de bomen vallen van spreeuwen niet uitgesloten te worden, zie:

www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/11705/redir .Lees verder in de categorie Verhalen | Terug naar homepage | Lees de introductie