Hoe zit het met Edge, Enhanced Data rates for GSM Evolution (Upd+ext)

donderdag, 02 juli 2009 - Categorie: Veel gestelde vragen

Oorspronkelijk artikel gepubliceerd op Stopumts op 22 oktober 2005.
Herzien en uitgebreid op 2 juli 2009


Edge is een uitbreiding op het GSM protocol. Zie www.gsmworld.com/technology/edge/index.shtml .

Door bestaande GSM zendinstallaties te opwaarderen is een drievoudige snelheid (vergeleken met GSM/GPRS) en een driemaal hoger aantal gelijktijdige verbindingen mogelijk.

Omdat de frequenties gelijk zijn aan die van GSM zijn geen nieuwe antennes nodig en zijn de investeringen veel lager dan wanneer voor UMTS gekozen zou worden.

Er zijn nog geen onderzoeken gedaan naar de gezondheidseffecten van continue blootstelling aan de straling van EDGE zendinstallaties. Veiligheidshalve is het verstandig om aan te nemen dat de effecten minimaal van dezelfde aard zijn als bij GSM straling.

Zie de onderzoeken op: Onderzoeken/83

De kans is echter groot dat de effecten sterker zijn dan bij GSM als gekeken wordt naar meldingen vanuit de bevolking. Ook omdat er gewoonweg meer data door de ether gestuurd wordt dan bij GSM.

Aanvulling 30 juni 2009:

''EDGE brings you to the EDGE of electrosensitivity!''

EDGE heeft vermoedelijk meer biologische effecten dan GSM/GPRS vanwege de manier waarop de data wordt verzonden.

Zowel GPRS als EDGE werkt op basis van de GSM standaard met FDD (Frequency Division Duplex) en TDMA (Time Division Multiple Access).
FDD houdt in dat het tweerichtingsverkeer op 2 verschillende frequentiebanden plaatsvindt, en niet zoals bij WiFi en DECT binnen 1 band.
TDMA is een techniek om meerdere gebruikers dezelfde frequentie laat gebruiken door gebruikers slechts een beperkte tijd na elkar te laten zenden. Ook hebben beide technieken tijdsloten van 577 microseconden en 8 tijdsloten vormen een tijdraam van 4615 microseconden. Bij een GSM-telefoongesprek wordt altijd 1 tijdslot per link gebruikt. Een tijdslot in de downlink voor het geluid van de ander naar jou en een tijdslot in de uplink voor het geluid van jou naar de ander.

Bij GPRS en EDGE worden afhankelijk van de mogelijkheden op het toestel, de beschikbare tijdsloten, de gevraagde bandbreedte en de prioriteit maximaal 4 tijdsloten in de downlink en 2 tijdsloten in de uplink toegewezen. GSM-gesprekken hebben altijd voorrang op dataverkeer dus het aantal tijdsloten en dus de maximale snelheid die behaald kan worden is afhankelijk van het aantal gebruikers.

Omdat zowel GSM, GPRS en EDGE dezelfde basis hebben kunnen deze technieken op dezelfde frequenties tegelijk naast elkaar werken. Het verschil tussen GSM/GPRS en EDGE zit in de modulatie van het signaal dat verzonden wordt in het tijdslot.

Bij GSM en GPRS is de data gemoduleerd met GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying). Dit is vergelijkbaar met een analoog FM signaal en kent dus nagenoeg geen amplitudevariaties. De enige amplitudevariaties worden veroorzaakt door het bovengenoemde TDMA-aspect. Een zuiver FM signaal heeft een constant vermogen. Een AM signaal heeft een extreem variabel vermogen en zorgt voor veel grotere biologische effecten.

Bij EDGE is de data gemoduleerd met 8PSK (8-point Phase Shift Keying). Dit heeft, in tegenstelling tot GMSK, wel variaties in de amplitude omdat de draaggolf abrupt in fase veranderd waardoor er scherpe overgangen in het signaal ontstaan.

EDGE Evolution is de opvolger van EDGE welke nog hogere snelheden kent. De toegevoegde modulaties zijn 16QAM en 32QAM. QAM staat voor Quadrature Amplitude Modulation en de naam zegt het al dat naast abrupte veranderingen in de fase ook veranderingen in de amplitude worden gebruikt. Dit wordt gedaan om hogere snelheden te behalen maar heeft als neveneffect nog grotere amplitudevariaties.

Telfort had een landelijk dekkend EDGE netwerk maar is in Oktober 2005 door KPN overgenomen. KPN richtte zich al langer op UMTS en zag geen toekomst in EDGE.
In Mei 2007 zijn alle Telfort abonnees overgezet naar het KPN Netwerk dat EDGE niet ondersteund. Op 1 Juni 2007 zijn overbodige Telfort GSM/GPRS/EDGE masten uitgeschakeld en in de gebieden waar KPN onvoldoende dekking had omgezet naar GSM/GPRS.

In Nederland is EDGE dus verleden tijd. In het buitenland is EDGE echter nog volop in leven. In Belgi is EDGE landelijk dekkend. In Duitsland wordt EDGE vooral gebruikt als aanvulling in gebieden waar geen UMTS beschikbaar is maar er wordt ook gestreefd naar landelijke dekking. Veel moderne toestellen zoals de iPhone ondersteunen geen UMTS maar wel EDGE.

Het enige voordeel is dat geen enkele GSM mast in Nederland EDGE ondersteunt en dus niet de schadelijkere modulaties kan genereren als er een gebruiker met een EDGE-toestel gebruik maakt van dataverkeer. Dit is echter maar een druppel op een gloeiende plaat. In de buurt van een ingeschakelde GSM-mast verblijven is namelijk altijd schadelijk of het nou een GSM, GPRS of EDGE signaal is. Bovendien komen er nu meer UMTS masten in de gebieden waar een GSM mast met EDGE wellicht voldoende zou zijn geweest maar GPRS niet. Dit betekent dus meer straling want een GSM mast met EDGE zal in standby niet meer stralen dan een GSM mast zonder EDGE maar een mast met GSM en UMTS wel. Bovendien gaan alle gebruikers die internet op hun mobiel willen nu UMTS gebruiken. Het GSM-netwerk zal dus makkelijk eerder uitgefaseerd kunnen worden zodat we voor mobiele telefonie waarschijnlijk eerder gedwongen gebruik moeten maken van het nog schadelijkere UMTS.Lees verder in de categorie Veel gestelde vragen | Terug naar homepage | Lees de introductie