Maar volgens de Gezondheidsraad zijn er geen aanwijzingen voor schadelijkheid van EM straling.

woensdag, 04 augustus 2004 - Categorie: Veel gestelde vragen

De Gezondheidsraad blijft sinds mensenheugenis vasthouden aan het oude standpunt: Elektromagnetische straling is volkomen veilig en geeft geen enkel risico voor de gezondheid of het welzijn.

Dat de aanwijzingen voor schadelijkheid van dit soort elektromagnetische straling talrijk zijn, wordt om de een of andere reden genegeerd door de Gezondheidsraad. Dit is opmerkelijk, want enerzijds zijn er zeer sterke aanwijzingen van burgers en artsen en anderzijds zijn er vele wetenschappelijke studies, al dan niet gepubliceerd in medische tijdschriften, die de schadelijkheid van elektromagnetische straling aantonen.
Het lijkt erop dat de Gezondheidsraad niet op kan tellen. 1 + 1 = 2, maar volgens de gezondheidsraad is 1 + 1 + 1 + 1 = 0.

Met betrekking tot elektromagnetische straling geeft Eric van Rongen toe dat ''er wel effecten door veroorzaakt kunnen worden'' (zie radio-interview 3 augustus 2004). Als we naar de grondwet kijken en specifiek naar artikel 10 en 11, dan kunnen we concluderen dat alle telecomproviders de wet overtreden. Ieder mens heeft recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam en respectering van zijn persoonlijke levenssfeer. Er treden effecten op en de burger hoort zelf te kunnen kiezen of hij wel of niet blootgesteld wil worden. Zeker nu er zo gigantisch veel aanwijzingen voor schadelijkheid zijn. Nu ligt die vrijheid bij de Gezondheidsraad en bij de Telecomproviders, maar die vrijheid moet terug naar de Nederlandse Burger.

Hieronder volgt een korte opsomming van het soort aanwijzingen dat elektromagnetische hoogfrequente straling schadelijk voor de gezondheid is. Al deze aanwijzingen worden genegeerd door de Gezondheidsraad, want de bedraadsgroep Stralingshygine denkt zeker te weten dat deze straling volkomen veilig is. Zelfs kinderen en babies kunnen 24 uur per dag blootgesteld worden aan extreem hoge veldsterkten is hun mening.

Tijdens zijn opleiding heeft dr. van Rongen, de vertegenwoordiger van deze commissie, geleerd dat elektromagnetische niet-ioniserende straling slechts warmte-effecten geeft. Dat dit achterhaald is, is inmiddels een feit (straling geeft biologische effecten die niet verklaarbaar zijn door het warmte-effect, zie o.a. TNO-COFAM), maar de Gezondheidsraad blijft zich aan uit het hoofd geleerde regeltjes houden en weigert te geloven dat mensen ziek worden van straling: Dat verbeelden ze (en de ratten en de kippen) zich maar, stelt de raad.

De aanwijzingen:

* Biologisch onderzoek, zowel in vivo, als in vitro, waarbij effecten in de cel, hersenen, DNA en op kankergroei, vruchtbaarheid en mortaliteit gevonden worden. Zie studies.php

* Aanwijzingen van 1.000 Duitse artsen die geconfronteerd worden met patienten met schijnbaar ongeneeslijke ziekten. Deze ziektebeelden verdwijnen echter nagenoeg direct zodra de blootstelling aan straling weggenomen wordt (door afscherming, verhuizing of uitschakelen). Denk aan leerproblemen, bloeddrukafwijkingen, hartritmestoornissen, hartinfarcten, beroertes, hersendegeneratieve aandoeningen, epilepsie, kanker zoals leukemie en herstentumoren. Tevens hoofdpijn, migraine, onrust, slapeloosheid, oorsuizingen, gevoeligheid voor infecties, zenuwpijnen.
Zie het Freiburger Appel op freiburgerappel.php .
Juli 2004 is er ook een groep kinderartsen die de noodklok luidt. Ze hebben het Bamberger Apel opgesteld: bambergerappel.php .

* Epidemiologisch onderzoek zoals het Naila onderzoek waaruit blijkt dat mensen die in de buurt van masten wonen drie keer vaker kanker krijgen. Of het Franse onderzoek waaruit blijkt dat mensen in de buurt van zendmasten statistisch significant vaker vermoeidheid, prikkelbaarheid, hoofdpijn, verstoorde nachtrust, neiging tot depressie,onconfortabele gevoelens, concentratiestoornissen, geheugenproblemen,huidproblemen, gezichtsstoornissen, gehoorstoornissen en duizelingen hebben. En dan hebben we ook nog een Spaans onderzoek waar nagenoeg hetzelfde geconcludeerd wordt.
Zie studies.php en bewijsschadelijkheid.php

* Provocatief onderzoek zoals het TNO/Gezondheidsraad onderzoek, waar veel van bovengenoemde symptomen ook significant in mate en kwantiteit toenamen bij kortstondige (30 minuten) blootstelling aan UMTS straling. N.B. Hier werd slechts gewerkt met 1/120e (minder dan 1%) van de door de Gezondheidsraad geadviseerde blootstellingslimiet of zelfs minder ! Deze studie geeft het bewijs dat de gemeten effecten niet veroorzaakt zijn door de warmte-effecten, maar door de niet-thermische effecten. Zie onderzoektno.php en tekortkomingentno.php .

* Aanwijzingen van burgers die in de WAO belanden of noodgedwongen moeten vluchten voor de schadelijke effecten van elektromagnetische velden. Jaarlijks ruim 400 meldingen, maar dit zouden er veel meer zijn, wanneer we alle masten eens een weekje uit zouden zetten en daarna weer aan: Veel mensen weten niet eens dat de zendmast om de hoek voor hun problemen zorgt.

* Aanwijzingen in de kankerstatistieken, die een nagenoeg lineaire groei vertonen sinds 1950, dus vanaf het moment dat de blootestelling aan elektromagnetische straling steeds groter werd.

De verschillende aanwijzingen en studies liggen in elkaars verlengde. De symptomen die ontstaan bij het TNO onderzoek worden bijvoorbeeld bevestigd door de epidemiologische studies en worden tevens bevestigd door de ruim 1000 Artsen en de burgers zelf. Bovendien kunnen deze symptomen verklaard worden door de bevindingen van de biologische onderzoeken.

1+1 = 3 kunnen we dus stellen.

Maar de Gezondheidsraad blijft halsstarrig vasthouden aan het oude standpunt, dat uit 1997 (en ver daarvoor) dateert.: Nee, er zijn geen aanwijzingen voor gezondheidsschade en we zien geen enkele reden om het voorzorgbeginsel toe te passen. Zelfs in het radio-interview (3 augustus, zie media-archief) blijft dr. E. van Rongen hier aan vasthouden. Tevens wil hij alleen kijken naar studies die in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd zijn. Dat bovenstaande studies door vooraanstaande artsen gedaan zijn, en dat 1.000 artsen en professoren een verbod op de stralingsbronnen eisen, maakt hem niets uit. Hij is de alwetende. In zijn eentje weet hij meer dan 1.000 artsen en duizenden burgers tesamen.

Internationaal wordt hij ook aangevallen op deze lakse houding: ''Conclusion of van Rongen on the absence of a necessity to restrict using of cellular phones by children was ill founded''
UMTS%20in%20de%20media/40

Hier vindt u ook een kort commentaar van prof. dr. L. Reijnders van de Universiteit van Amsterdam op een Gezondheidsraad advies (in 2000) m.b.t. GSM: UMTS%20in%20de%20media/65

Als je al deze aanwijzingen bij elkaar optelt, dan kom je vanzelf tot 1 + 1 = 3 (i.v.m. synergie). En dat betekent dus: Toepassen voorzorgbeginsel.
De Gezondheidsraad kan zo te zien niet tellen en stelt vrolijk: 1 + 1 = 0.
Op elk onderzoek is wel iets af te dingen, maar niet zodanig veel dat ze per direct verworpen moeten worden. Wellicht kan de Gezondheidsraad toch wel tellen en wel tot 2.7 miljard euro (gezamenlijke prijs van de UMTS licenties) ?

Nog een opmerking over het TNO/COFAM onderzoek
Het is nogal merkwaardig waarom getest wordt met 0,7 V/m terwijl 87 V/m als veilig bestempeld wordt. Waarschijnlijk hadden ze zelf ook ernstige twijfels bij hun eigen blootstellingslimieten. Dit is zoiets als het testen of krachtstroom schadelijk is voor een muis door 1 Volt op een olifant te zetten en dan te concluderen dat krachtstroom volkomen veilig is.

Wat velen niet waten is dat dit onderzoek feitelijk geen TNO-onderzoek, maar een Gezondheidsraad-onderzoek is geweest. Het is namelijk gedirigeerd door Prof. Dr. Ing. Zwamborn, wie zelf lid is van de Gezondheidsraad. ( www.gr.nl/leden.php ) Nogal logisch dat de Gezondheidsraad in het persbericht van 29 juni ( www.gr.nl/persbericht.php?ID=1022 ) stelt dat het onderzoek goed opgezet was. Het afkraken van eigen onderzoek ligt immers niet voor de hand. Het TNO onderzoek is doorzeefd met fouten die de kans op een voor de telecom ongunstige uitkomst signifcant verkleind hebben. Des te opmerkelijker dat er hier toch een significante toename van symptomen uitkwam tijdens blootstelling aan UMTS. Zie tekortkomingentno.php .

Streng wetenschappelijke criteria
Dat de Gezondheidsraad slechts naar studies wil kijken die in Medische Tijdschriften gepubliceerd zijn en dan daar nog eens streng wetenschappelijke criteria op loslaat, lijkt positief.
Als de Gezondheidsraad zou zoeken naar de onschadelijkheid van elektromagnetische straling, dan zou dit inderdaad de maatstaf moeten zijn. In dit geval wordt echter gekeken naar de schadelijkheid van elektromagnetische straling. Omdat de gehele Nederlandse bevolking hieraan blootgesteld wordt, is het zelfs bij lichte twijfel van schadelijkheid noodzakelijk de algemene bevolking te beschermen hiertegen, zonder naar de economische belangen te kijken. Die schadelijkheid is voldoende gebleken in zowel aanwijzingen als wetenschappelijke studies, al dan niet gepubliceerd.

Voorbeeld 1: In Rusland blijkt uit een onderzoek dat na bestraling door een GSM telefoon 75% van de kippenembryo's overlijdt. Dit is gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Om de een of andere reden wordt het genegeerd door de Gezondheidsraad. Die stelt waarschijnlijk dat het niet wetenschappelijk genoeg was of dat de resultaten eerst geverifieerd moeten worden in een vervolgonderzoek. Geven ze opdracht om dit onderzoek te reproduceren ? Nee, want misschien kost dat wel een paar duizend euro en misschien willen ze de uitkomst niet weten.
Zelfs wanneer er hier en daar wat kleine foutjes of onzurgvuldigheden gemaakt zouden zijn in dit onderzoek, dan nog is het verschil, 75% dood versus 16% dood, te groot om op toevalligheden te berusten.

Voorbeeld 2: Het Naila onderzoek uit Duitsland waaruit blijkt dat de kans op kanker verdrievoudigt in de buurt van een zendmast. De statistische significantie is zeer groot met p<0.01. Het is uitgevoerd door in Duitsland gerenommeerde artsen, maar het is niet gepubliceerd in een medisch tijdschrift. Voldoende aanleiding voor de GR om het per direct te verwerpen, want ''het enige waar wij wat mee kunnen doen, zijn publicaties in wetenschappelijke tijdschriften. Dat is het enige waar wij ons mee bezig kunnen houden''. Zie radio-interview 3 augustus 2004.

Wat de Gezondheidsraad wel had moeten doen, is gelijk in de auto springen en met deze artsen gaan praten, de gegevens controleren en wanneer deze correct blijken direct de overheid adviseren het voorzorgbeginsel te hanteren.

Voorbeeld 3: Het TNO/Gezondheidsraad COFAM onderzoek van september 2003. Uit: www.gr.nl/persbericht.php?ID=1022 :
''De Gezondheidsraad geeft een positief oordeel over de opzet en uitvoering van het onderzoek door TNO, maar zet enkele kanttekeningen bij de interpretatie van de gegevens. Met name is het de vraag, of de voor het scoren van het welbevinden gebruikte vragenlijst voor het specifieke doel van dit onderzoek geschikt is. Dat dient nader te worden gecontroleerd.''
De gebruikte vragenlijst is inderdaad ongeschikt voor het aantonen van de *on*schadelijkheid van UMTS, wat ze heel graag aangetoond hadden willen hebben. Uitermate geschikt is het voor het aantonen van de schadelijkheid van UMTS. Bij 21 van de 23 vragen geven de proefpersonen aan meer last van symptomen te hebben tijdens de blootstelling aan UMTS.
Omdat de vragenlijst volgens de Gezondheidsraad mogelijk niet geschikt is, verbinden ze geen conclusies aan dit onderzoek. ''Waarom doe je het onderzoek dan in de eerste plaats ?'', vraagt een rationeel denkend mens zich dan af. Hadden ze wel conclusies getrokken (UMTS is duidelijk veilig?) als er geen afname van welzijn gemeten was ?
Tevens durven ze te stellen dat een afname in welzijn helemaal geen afname in gezondheid hoeft te betekenen. Volgens de World Health Organization is elke afname van welzijn tevens een afname van gezondheid. Ik denk dat elke Nederlander (behalve van Rongen wellicht) het hiermee eens is.

Of het voorzorgbeginsel toegepast zou moeten worden, geven ze zelf feitelijk al antwoord, namelijk: ''De Gezondheidsraad stelt vast dat, totdat meer gegevens zijn verkregen, de vraag of blootstelling aan GSM- en UMTS-velden schadelijk is, niet beantwoord kan worden.''

Oftewel: Men weet niet of het al dan niet schadelijk is, maar toch mag de gehele Nederlandse bevolking eraan blootgesteld worden, en wel aan het meervoudige van de gebruikte veldsterktes in het TNO onderzoek. Op zijn zachtst gezegd een opmerkelijke manier van denken voor de instantie die als uitgangspunt ''het verbeteren van de volksgezondheid'' heeft. www.gr.nl/missie.php .

Als een UMTS mast een snack (voeding) was geweest, was het per direct verworpen. Hetzelfde geldt voor GSM en DECT. '' Zolang de beoordelende instantie vragen heeft over de veiligheid, wordt het product echter niet toegelaten.''
www.gr.nl/pdf.php?ID=518

N.B. Let wel: Er is hier sprake van een groot verschil in schaal: Slechts een klein percentage van de bevolking zou bovengenoemde snack eten, terwijl de straling op de gehele bevolking, op alle dieren en planten losgelaten wordt.

Conclusie: We hebben voor het vaststellen van richtlijnen en blootstellingslimieten van elektromagnetische straling een nieuwe ''Burger-Gezondheidsraad'' nodig. Bent u het hiermee eens, onderteken dan de petitie.php en laat uw stem gelden.Lees verder in de categorie Veel gestelde vragen | Terug naar homepage | Lees de introductie