Wie is de initiatiefnemer van StopUMTS.nl ?

vrijdag, 30 juli 2004 - Categorie: Veel gestelde vragen

E.G. studeerde tot oktober 2004 informatica aan de Universiteit Utrecht. In oktober 2004 is hij afgestudeerd. Hieronder vindt u zijn ervaringen met ''electrosmog'' en vindt u de redenen waarmee hij met de StopUMTS site begonnen is:

* Inmiddels is E.G. slechts (klein) onderdeel van een team van mensen dat StopUMTS bijhoudt. Sinds september 2008 is zijn bijdrage aan de website beperkt.

Een paar jaar terug besloot ik op kamers te gaan wonen in een flat in Utrecht, op de 3e verdieping. Niet lang daarna kreeg ik last van diverse gezondheidsproblemen waaronder:

Hartkloppingen
Als ik rustig op de bank zat of in bed lag kon ik zeer heftige hartkloppingen en -ritmestoornissen krijgen.

Vermoeidheid
Continue vermoeidheid, zodanig dat mijn studieresultaten er onder leden en ik nergens fut voor had.

Dufheid
Een zeer duf gevoel in het hoofd en het idee dat je IQ 20 punten lager is dan normaal. Ik maakte vaak een verwarde indruk en kon moeilijk uit mijn woorden komen.

Slaapproblemen
Er waren nachten dat ik zijn geheel niet kon slapen. Soms lukte het dan nog om 's ochtends tot in de vroege middag te slapen. Bij mijn ouders en op vakantie slaap ik echter altijd perfect.

Pas na een jaar kwam ik erachter dat ik deze symptomen alleen had als ik in de flat was. Als ik bij mijn ouders thuis was of als ik op vakantie was verdwenen bovengenoemde klachten als sneeuw voor de zon.

Zelf meten
Wat de reden was dat ik die klachten kreeg was volstrekt onbekend. Op internet ben ik gaan zoeken wat de oorzaak van deze rare symptomen zou kunnen zijn. Ik vond wat korte artikelen over mogelijke effecten van elektromagnetische velden en uiteindelijk besloot ik een hoogfrequente veldsterkte meter aan te schaffen. Lees hier meer over: Veel%20gestelde%20vragen/33.

De meter die ik aangeschaft had, kan elektromagnetische velden met een frequentie van 3 MHz tot 3 GHz meten. De antenne is gecalibreerd en de meter kan voor zijn relatief lage aanschafprijs aardig nauwkeurige metingen verrichten.

Toen ik ging meten in de flat, liet ik de meter aanstaan terwijl ik de trap opliep naar de 3e verdieping. Op de begane grond gaf de meter -47 dBm aan, wat neerkomt op zo'n 0,03 V/m (volt per meter, de eenheid waarmee de veldsterkte uitgedrukt kan worden). Terwijl ik de trap opliep merkte ik dat de lampjes van groen, naar oranje en uiteindelijk rood gingen, eenmaal aangekomen bij mijn voordeur.

Binnen meet ik op verschillende plekken waarden waarbij het bovenste rode lampjes (max) van de meter aanging (in de ''range x2'' stand). Dat betekent dat de veldsterkte daar tussen de 0,68 en de 0,95 V/m ligt. (Bij TNO Onderzoek werd 1,0 V/m gebruikt).

Zendmast aan de overkant
Als ik uit het raam keek, merkte ik op dat het ziekenhuis aan de overkant een hele reeks zendmasten op het dak had staan. Ik heb nog overwogen om te proberen te achterhalen welke zendmast het precies was en vervolgens deze zendmast weg te laten halen, maar al snel kreeg ik door dat dat een praktisch onhaalbare zaak zou worden. Ik heb het toen daarbij gelaten, ik heb mijn huur opgezegd en ben weer bij mijn ouders gaan wonen. De huur heb ik nog 2 maanden doorbetaald i.v.m. het abrupte vertrekken.

DECT draadloze telefoon ook schadelijk
Sindsdien woon ik bij mijn ouders. Ik merkte dat ik toch zo nu en dan nog last had van problemen. Toen ben ik met de meter door het huis gelopen en kwam ik erachter dat het basisstation van de DECT draadloze huistelefoon de boosdoener was. Deze gaf een zeer hoge veldsterkte in de woonkamer, maar het effect was ook in andere kamers te meten. Ik kwam er ook achter dat het basisstation de boosdoener was: Deze zendt 24 uur per dag, of er nu wel of niet gebeld wordt, of de telefoon nu wel of niet in de oplader staat. Toen, na overleg met mijn ouders, deze telefoon uitgeschakeld werd en vervangen door eentje met ouderwets snoer (lekker lang snoer, ben je toch ''mobiel'') kwam er pas echt rust in mijn hoofd. Dat was een heerlijk gevoel. Zie voor meer informatie over DECT: Artikelen/99 .

Ik heb in mijn ouderlijk huis de kamer betrokken met de laagste stralingswaarden (-52 dBm, oftewel 0,017 V/m). Nagenoeg alle symptomen verdwenen als sneeuw voor de zon. Ik sliep weer goed en eindelijk behaalde ik weer goede resultaten met de studie.

Hoge veldsterkten meet je bijna overal in de grote steden
Helaas merk ik wel dat nagenoeg elke flat in Utrecht zeer hoge stralingswaarden heeft en dat de waarden in mijn flat dus helemaal niet zo extreem of uitzonderlijk waren. Zelfs op straatniveau zijn de gemeten veldsterkten schrikbarend. Ik probeer zo veel mogelijk buiten de grote steden te blijven en daardoor wordt mijn bewegingsvrijheid sterk verminderd. Als ik bij familie of vrienden op bezoek ga, neem ik altijd een ouderwetse telefoon met draad mee, zodat deze tijdelijk de DECT telefoon kan vervangen.

Waarom is de een zo gevoelig en de ander nagenoeg niet
In de tussentijd heb ik proberen te achterhalen waarom ik nou zo gevoelig ben voor straling terwijl anderen er schijnbaar niets van voelen. Er zijn theorieen dat het te maken kan hebben met vergiftiging met zware metalen of met gifstoffen die bacterieen in de darmen produceren of andere chemische stoffen. Omdat hoogfrequente straling de bloed-hersen barriere opent, kunnen deze stoffen dan ongefilterd de hersenen bereiken.

Tevens heeft hoogfrequente straling invloed op de werking van o.a. de calciumkanalen van de cel en ook andere regelmechanismen. Calcium heeft op spieren bijvoorbeeld een samentrekkende uitwerking en het heeft op neuronen in de hersenen een activerende werking. Magnesium heeft de omgekeerde werking. Dit kan o.a. hartkloppingen, hartritmestoornissen, maar ook spierspasmes verklaren die vaak optreden bij blootstelling aan sterke elektromagnetische velden.

UMTS: Gedwongen emigratie ?
Toen bekend werd dat UMTS in 2004-2005 gelanceerd zou worden, besloot ik snel mijn studie af te ronden en naderhand het land te verlaten. De agrarische delen van Frankrijk zijn dermate laagbevolkt dat daar zeer waarschijnlijk geen UMTS zou komen omdat het niet kostendekkend zou zijn. Ik had dus een ''vluchtplan''.

In het voorjaar van 2004 kwam ik echter op het idee om me toch te verzetten tegen deze noodgedwongen vlucht. Ik deed wat vooronderzoek en kwam erachter dat er reeds zeer veel aanwijzingen zijn dat hoogfrequente straling schadelijk voor de gezondheid is. Tevens kwam ik erachter dat het grootschalige gevolgen voor de Nederlandse bevolking zou hebben als UMTS toegelaten zou worden. Zelfs met alleen de GSM zendmasten is de hoeveelheid straling al veel en veel te hoog, maar met UMTS erbij, dat tot 5x meer zendmasten nodig heeft, zal Nederland nagenoeg onleefbaar worden. Vooral jonge kinderen en bejaarden zullen hier de dupe van worden: Deze groep mensen is zeer gevoelig voor dit soort straling, zoals uit verschillende onderzoeken blijkt.

StopUMTS initiatief
Ik dacht dat de ministers wel hun verantwoordelijkheid zouden nemen en zouden kiezen voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Zodra ze eenmaal deze studies naast elkaar zouden leggen en er objectief naar zouden kijken, zou er slechts een logische conclusie mogelijk zijn: Stoppen met UMTS. Helaas liep het vertrouwen in de overheid hier een flinke deuk op. Toen besloot ik www.stopumts.nl op te richten. Mijns inziens zijn de aanwijzingen dat hoogfrequente elektromagnetische straling schadelijk is voor de mens, dier en plant zo sterk dat men er niet meer omheen kan.

Op termijn zou UMTS, maar waarschijnlijk ook GSM en verwante stralingsbronnen, sowieso verboden worden. De hoeveelheid studies die schadelijke effecten aantonen, groeit met de maand.

Het enige wat ik doe met dit initiatief is het proces enigzins versnellen. StopUMTS.nl werkt in feite als een katalysator. Door de feiten op te sommen en de verantwoordelijke bedrijven, instanties en politieke partijen ter verantwoording te roepen en tot aktie te sommeren hoop ik dat we binnenkort een nagenoeg stralingsvrij Nederland tegemoet kunnen zien. Een mogelijk toekomstperspecitef vindt u hier: Veel%20gestelde%20vragen/30

Even ter verduidelijking: Het gaat me niet om lokale stralingsbronnen die slechts invloed hebben op de persoon die zich daar vrijwillig aan blootstelt. Als iemand in zijn huis perse een digitale draadloze telefoon wil of graag een draadloos netwerk heeft, dan is dat geen probleem. Hij schaadt alleen zichzelf en net als bij het eten van junk-food mag iedereen die vrijheid behouden. Tenzij het een rijtjehuis of appartement betreft waarbij de buren hinder zouden kunnen ondervinden van de straling.

Waar het me om gaat is dat geheel Nederland op onvrijwillige basis blootgesteld wordt aan elektromagnetische straling, terwijl er op zijn best nog geen enkele aanwijzing is wat dit voor invloed op de lange termijn zal hebben. Gezien de recente epidemiologische studies die aantonen dat de kans op kanker verdrievoudigt en dat mensen veel ziektesymptomen kunnen krijgen, moet direct gestopt worden met UMTS. GSM zal waarschijnlijk hetzelfde lot vergaan. Naar verwachting ontlopen de negatieve effecten van GSM en UMTS elkaar niet veel, maar is UMTS vooral kwalijker omdat hier de zendmastendichtheid veel hoger voor moet worden, wil je de volledige capaciteit benutten
.
Elke burger van Nederland moet van de overheid en van zijn medeburgers een stralingsvrije leefomgeving kunnen eisen en krijgen.
Het moet zijn of haar keuze zijn of hij/zij blootgesteld wil worden aan straling. Op dit moment ligt die vrijheid bij de telecomproviders en deze moet logischerwijs weer terug naar de burger.

Het financiele plaatje
Op de korte termijn zal het de overheid (en dus de belastingbetalende burger) veel geld kosten: De overheid zal de UMTS licenties terug moeten betalen en evt. ook de gemaakte onkosten van de providers. Anderzijds zijn de telecomproviders ook laks geweest (ze hebben de bui moeten zien hangen), dus wellicht is daar een soort compromis mogelijk.

Op de langere termijn zal Nederland een stuk gezonder zijn met veel minder arbeidsongeschikte mensen. Tevens verwacht ik dat het agressieve gedrag op de weg en op straat een stuk minder zal worden. Bij mezelf merk ik een groot verschil als ik in de auto stap als ik het uur daarvoor ''bestraald'' ben of dat ik geheel zonder blootstelling aan EM-velden in de auto stap.

Tevens ken ik inmiddels verschillende mensen die binnen enkele maanden na plaatsing van een zendmast in de buurt arbeidsongeschikt geworden zijn. Op vakantie merken deze mensen dat er eigenlijk weinig mankeert, maar eenmaal thuis beginnen de klachten (vergelijkbaar met de mijne) weer van voor af aan.

De studies zijn voldoende aanleiding voor toepassen voorzorgbeginsel
Er is altijd nog een kleine groep mensen die niet toe wil geven dat de op de website geciteerde studies voldoende aanleiding zijn voor het toepassen van het voorzorgbeginsel. Dit heeft niets met de kwaliteit of kwantiteit van de studies te maken, maar met het volgende (uit: Onderzoeken/96 ) :

''Het probleem is dus niet dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor de schadelijkheid van GSM/UMTS zendmasten, maar het probleem is dat dit bewijs (nog) niet maatschappelijk aanvaard wordt. Men krijgt sterk de indruk dat deze weigering tot maatschappelijke aanvaarding van het voorhanden zijnde wetenschappelijk bewijs alles te maken heeft met de belangen van een aantal invloedrijke maatschappelijke partijen:

* de financi�le belangen van de rijksoverheid (de enorme opbrengsten van de UMTS frequenties);
* de belangen van het bedrijfsleven (de investeringen in UMTS en de werkgelegenheid);
* het belang dat veel consumenten hechten aan het gerief van mobiele telefonie, waardoor men kritische geluiden niet wil horen.

Te veel maatschappelijke partijen willen het wetenschappelijke bewijs niet als deugdelijk erkennen.''

Vragen die je jezelf moet gaan stellen
Wil ik het drievoudige risico op kanker lopen omdat ik per se overal wil kunnen bellen met mijn mobieltje ?

Is mijn mobieltje zo ontzettend belangrijk dat ik niet zonder kan (paar jaar terug had niemand een mobieltje) ?

Wat is meer waard : Dat mensen overal kunnen bellen of dat mensen gezond blijven en niet in de WAO terechtkomen ?

Als driekwart van de kippenembryo's dood geboren wordt wanneer ze blootgesteld worden aan GSM straling, zou ik dan nog wel moeten bellen in de buurt van een zwangere vrouw ?

Wil ik het risico lopen dat mijn welzijn en gezondheid sterk afneemt, alleen omdat ik per se overal wil kunnen bellen en filmpjes wil kunnen kijken ?

Voor mij zijn de antwoorden duidelijk. Voor u ook ?

Voor verdere vragen, maar ook tips en suggesties, kunt u contact met mij opnemen. Zie vragen.php .Lees verder in de categorie Veel gestelde vragen | Terug naar homepage | Lees de introductie