Stralingsdichtheid, veldsterkte, volt per meter, microwatt per vierkante meter ?

zaterdag, 13 november 2004 - Categorie: Veel gestelde vragen

Hoe zit het nu met al die eenheden ?

Bij hoogfrequente (radiofrequente) elektromagnetische straling hebben de magnetische en de elektrische component een vaste verhouding. Er is geen onderscheid te maken tussen het elektrische en magnetische veld, daarom spreken we over een elektromagnetisch veld.

Er worden grofweg twee grootheden gebruikt om de intensiteit van de elektromagnetische straling uit te drukken:

* Veldsterkte
* Stralingsdichtheid

Veldsterkte
De veldsterkte van een hoogfrequente elektromagnetische veld wordt uitgedrukt in volt per meter, afgekort met V/m.
In Nederland wordt voor UMTS een maximum 24 uurs blootstelling van 61 V/m gehanteerd. Bij het TNO onderzoek (en diverse andere onderzoeken) bleken significante verschillen in welzijn op te treden tussen menselijke blootstelling aan een veldsterkte van 1 V/m en niet-blootstelling.

Stralingsdichtheid
De stralingsdichtheid van hoogfrequente elektromagnetische straling wordt uitgedrukt in microWatt per vierkante meter, afgekort met uW/m2.
De blootstellingslimiet voor UMTS frequenties is in Nederland 10.000.000 (10 miljoen) uW/m2. Vanaf 100 (honderd) uW/m2 worden echter al sterke biologische effecten gemeten in diverse onderzoeken.

Voor een illustratie, zie de stralingsthermometer op www.stopumts.nl .Lees verder in de categorie Veel gestelde vragen | Terug naar homepage | Lees de introductie