Kinderoffers: Brief aan de fractievoorzitters

vrijdag, 20 maart 2015 - Categorie: Reacties

Bron: lezer van StopUMTS
19 maart 2015


Onderstaand bericht aan de fractievoorzitters gestuurd. Zoals jullie
zien, neem ik geen blad meer voor mijn mond, het is een ernstige zaak
die met naam en toenaam genoemd moet worden. Graag op stopumts
plaatsen.

Geachte fractievoorzitters,

Hieronder een bericht van mijn kant aan u:

Kinderoffers

Ik vind dat dit niet kan. Een kind, 13 jaar oud, kapot gemaakt door de
straling in zijn klaslokaal. Murw geslagen omdat er zendmasten op zijn
stoel gericht staan. Een school, een plek waar kinderen zich thuis
moeten kunnen voelen en zich tot mooie mensen kunnen ontwikkelen?
Welnee, hoe komt u daar bij, het is de martelplek, waar kinderen klaar
gestoomd worden om als slachtvee geofferd te worden aan het vreselijke
monster wat uit de mensheid is opgekomen. Wij volwassenen zijn
volledig om gegaan en verslaafd, wij willen niet meer terug. Al wordt
het onze dood en dat wordt het. En niet alleen onze dood, maar ook dat
van onze kinderen. Hoe de God van de hemel en aarde hierover denkt?
God laat van zich horen bij monde van Jezus, zijn Zoon, in het
bijbelboek van Matteüs: 'Maar wie één van deze kleinen die op Mij
vertrouwen ten val brengt, kan beter met een molensteen om zijn nek in
volle zee gegooid worden' (Matteüs 18 vers 6). Ik zal dit vreselijke
leed kinderen aangedaan door onmensen altijd blijven bestrijden. En
velen met mij. En er is een God die nog geduld heeft met de mensheid,
maar aan dat geduld zal eens een einde komen.

In afwachting van uw reactie,

drs. M. G.-O.

Naam bij de redactie bekendLees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie